Jetpak Top Holding
Jetpak minskar omsättning och resultat, marknadsåterhämtning först från slutet av Q2 (Finwire)

2024-05-28 06:38

Logistikbolaget Jetpak redovisar både minskande omsättning och rörelsevinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 2,9 procent till 300,6 miljoner kronor (309,5). Den organiska försäljningstillväxten var -13,4 procent (2,9).

Justerat ebita-resultat blev 23,8 miljoner kronor (31,6).

Rörelseresultatet blev 22,2 miljoner kronor (30,7), med en rörelsemarginal på 7,4 procent (9,9).

Vd Kenneth Marx säger att periodens utfall med lägre organisk tillväxt och rörelsemarginal var förväntad och följer den negativa intäktsutvecklingen från fjolåret, med undantag för första kvartalet 2023 där organiska tillväxten var positiv.

"Vi har räknat med att denna trend kommer att fortsätta under de två första kvartalen 2024", tillägger Marx.

Resultatet efter skatt blev 14,0 miljoner kronor (24,7), och per aktie 1,15 kronor (2,03).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 11,1 miljoner kronor (-2,7).

Likvida medel uppgick till 204,8 miljoner kronor (153,1).

Bolagets förväntningar är att åtminstone första halvåret 2024 kommer att fortsätta vara utmanande, givet rådande marknadsförhållanden. En långsam marknadsåterhämtning förväntas först från slutet av andra kvartalet.

Jetpak upprepar sina långsiktiga mål för organisk tillväxt, med en kontinuerligt förbättrad justerad ebita.

Jetpak, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 300,6 309,5 -2,9%
Organisk försäljningstillväxt, procent -13,4 2,9
Justerat ebita 23,8 31,6 -24,7%
Justerad ebita-marginal 7,9% 10,2%
Rörelseresultat 22,2 30,7 -27,7%
Rörelsemarginal 7,4% 9,9%
Nettoresultat 14,0 24,7 -43,3%
Resultat per aktie, kronor 1,15 2,03 -43,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet 11,1 -2,7
Likvida medel 204,8 153,1 33,8%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.seredaktion@finwire.org
© Copyright

Jetpak Top Holding - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -