Upgrade Invest Nordic
Upgrade Invest Nordic rapporterar ett substansvärde på 3,87 kronor (Finwire)

2024-05-28 07:06

Investmentbolaget Upgrade Invest Nordic rapporterar ett substansvärde på 3,87 kronor per aktie vid utgången av första kvartalet, att jämföra med 4,05 kronor per aktie i föregående kvartal. Rörelseförlusten var oförändrad.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -0,3 miljoner kronor (-0,3).

Resultat per aktie uppgick till -0,14 kronor (-0,13).

Likvida medel uppgick till 2,9 miljoner kronor (4,4).

Bolaget har under perioden genomfört ett förvärv av Condo Group Oy, vilket innebär att aktieägarna i Upgrade initialt tillförs ett delägande i Condo på motsvarande 5,7 miljoner kronor.

Condo är en helhetsleverantör av boendelösningar för företagskunder.

"Grundarna och ledningen kommer fortsatt vara majoritetsägare och vi tror att Condo kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö och växa organiskt men också via förvärv" säger Upgrades vd Marcus Bonsib.

Upgrade Invest Nordic, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,3 -0,3
Resultat före skatt -0,3 -0,3
Nettoresultat -0,3 -0,3
Resultat per aktie, kronor -0,14 -0,13
Likvida medel 2,9 4,4 -34,1%
Substansvärde per aktie, kronor 3,87

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.seredaktion@finwire.org
© Copyright

Upgrade Invest Nordic - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -