Preservium Property
Preservium Property ökar förvaltningsresultatet (Finwire)

2024-05-30 10:49

Fastighetsbolaget Preservium Property redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.

"Operativt har bolaget under perioden utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. Bolaget redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat, huvudsakligen drivet av indexklausuler i bolagets hyresavtal som per årets ingång räknas upp i enlighet med KPI", säger John Malmström i en kommentar.

Hyresintäkterna uppgick till 19,1 miljoner kronor (17,9), en ökning med 6,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 16,3 miljoner kronor (14,9), en ökning med 9,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 10 miljoner kronor (8,3), en ökning med 20,5 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0 miljoner kronor (-2,9).

Resultatet före skatt var 9,9 miljoner kronor (5,4).

Resultatet efter skatt blev 9,9 miljoner kronor (5,6), en ökning med 76,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 2,14 kronor (1,20), vilket innebär en ökning med 78,3 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 60,9 kronor (104,78).

Preservium Property, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Hyresintäkter 19,1 17,9 6,7%
Driftnetto 16,3 14,9 9,4%
Förvaltningsresultat 10 8,3 20,5%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat 0 -2,9
Resultat före skatt 9,9 5,4 83,3%
Nettoresultat 9,9 5,6 76,8%
Resultat per aktie, kronor 2,14 1,20 78,3%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 60,9 104,78 -41,9%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Preservium Property - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -