Aktie-Ansvar Avkastningsfond
Aktie-Ansvar Avkastningsfond ökade 0,54 procent i maj - minskande kreditspreadar bidrog positivt (Finwire)

2024-06-18 16:31

Fonden Aktie-Ansvar Avkastningsfond steg 0,54 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,36 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,68 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,65 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Maria Ljungqvist.

Inledningsvis konstaterar förvaltaren att fonden hade ännu en positiv månad i maj.

"Det huvudsakliga bidraget till avkastningen kom återigen från den förräntningstakt som portföljen har tack vare det allmänna ränteläget såsom detta reflekteras i nivån på swap- och statsobligationsräntor, men fonden tjänade även bra på den uppgång i obligationskurser som uppstår när kreditspreadar minskar", skriver förvaltaren.

Svenska statsobligations- och swapräntor föll i maj, men fondens korta ränteduration på under 0,4 gav liten positiv effekt. Kortaste löptiderna sjönk mest, och Riksbanken sänkte räntan med 25 punkter. Trots förväntade räntesänkningar låg Stibor 3 månader kvar på 3,75 procent i slutet av maj. Samtidigt bidrog lägre underliggande räntor positivt till fondens avkastning.

I början av månaden bedömdes kreditriskexponering ha fortsatt avkastningspotential, trots dyrare krediter jämfört med fundamenta. Samtidigt minskade kreditspreadarna efter en paus i april, vilket gynnade fonden genom både löpande ränta och spreadrörelser.

Förvaltaren menar att portföljen är positionerad för stabila eller minskande kreditspreadar, men att risken för rekyl har ökat efter en snabb minskning. Globala betalningsinställelser har ökat, särskilt bland High Yield-emittenter. Vidare är svensk ekonomi svag med stigande konkurser och arbetslöshet, även om BNP-sifforna första kvartalet var positiva. Man hoppas på en stabilisering under 2024, vilket beror på utvecklingen i USA.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att fonden fortfarande har kreditriskexponeing eftersom det kan dröja innan kreditrisken avtar i takt med att konjunkturen stärks. Andelen high yield förklaras vara låg, andelen obligationsinnehav med AAA-rating hög, och andelen likviditet relativt hög.

De största emittenterna i fondens portfölj var vid månadsskiftet Nordea Hypotek, Stadshypotek och Corem med portföljvikter om 6,30, 6,13 respektive 3,49 procent.

Aktie-Ansvar Avkastningsfond, % maj, 2024
Fond MM, förändring i procent 0,54
Index MM, förändring i procent 0,36
Fond i år, förändring i procent 2,68
Index i år, förändring i procent 1,65

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Aktie-Ansvar Avkastnin... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -