HSBC
SCHWEIZ FÖRBJUDER VÄRVNING AV POLITISKT EXPONERADE KUNDER (Direkt)

2024-06-18 14:02

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Schweiz finansinspektion Finma förbjuder HSBC:s schweiziska dotterbolag från att värva personer i ledande offentliga befattning till kundkretsen (så kallade PEP-kunder) med anledning av att den brittiska banken brutit mot penningtvättsregler, framgår av ett pressmeddelande.

Åtgärderna mot HSBC är konsekvensen av en utredning av förseelser som sträcker sig mer än 20 år tillbaka i tiden, med transaktioner som gjordes mellan 2002 och 2015.

Mer än 300 miljoner dollar överfördes i flera transaktioner mellan konton i Libanon och Schweiz.

"I kontroller misslyckades banken med att hitta indikationer på penningtvätt som fanns bland dessa transaktioner. Dessutom underlät banken att uppfylla krav för hur kundrelationer inleds och upprätthålls med politiskt exponerade personer, varigenom allvarliga brott mot granskningsansvar begicks", skriver Finma.

Vad avser politiskt exponerade personer (PEP-kunder) har banker ansvar att vidta särskilt noggranna granskningsprocedurer. Till kategorin räknas personer i framträdande position eller funktion i en stat eller en internationell organisation, inklusive ledande tjänstemän, politiker, domare, militära ledare och högre chefer i statliga företag.

Anledningen till det särskilda granskningsansvaret är att personer i sådan ställning kan vara involverade i korruption och penningtvätt.

HSBC avser överklaga beslutet, skriver Financial Times.

"Vi håller förvisso med i sak rörande de frågor som tagits upp av Finma, vilka ligger en tid tillbaka i historien. HSBC tar antipenningtvättsarbetet på största allvar", skriver banken.

Den brittiska banken, som har Asien som huvudmarknad, har varit bland de allra sämsta i klassen vad avser antipenningtvätt. I repertoaren finns härvor som får de nordiska bankernas mer sentida bekymmer i frågan att blekna i jämförelse.

HSBC har de senaste 15 åren fått ägna sig åt att tvätta byken efter domar i flera länder. Bankens mest kända härvor har inkluderat drivor av föga smickrande komponenter - både terrornätverket Al Qaida och latinamerikanska drogkarteller använde banken som en sluss in till USA och Europa.

Bötessummorna blev rekordhöga sedan myndighetsutredningar klarlagt omfattningen av transaktioner som i efterhand kunnat flaggas som penningtvätt: åtskilliga tiotals miljarder dollar.


Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt                


Infront.co
© Nyhetsbyrån Direkt AB

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -