Ridge Capital ökade 1,7 procent i maj - aktiv månad i portföljen (Finwire)

2024-06-18 14:16

Ridge Capital, som investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer med en månatlig handlad hedgefond med specialfond/struktur, steg 1,7 procent i maj. Sedan årsskiftet har strategin avkastat 9,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Christoffer Malmström och Måns Levin.

Sedan lanseringen har strategins årliga volatilitet legat på 3,7 procent och sharpkvoten på 3,3.

Avkastningen på de globala kreditmarknaderna uppges ha varit positiva där amerikanska och europeiska high yield-index steg cirka 1 procent under månaden.

Drivkrafter till utvecklingen uppges ha varit varierande. I USA gynnades marknaden av lägre marknadsräntor medan spreadavkastningen var låg. I Europa kompenserades stigande långräntor av betydligt snävare spreadar.

En sådan skillnad mellan de amerikanska och europeiska marknaderna uppges vara sällsynt. Marknaderna har dock aggressivt prisat in kortsiktiga räntesänkningar från ECB (sänktes med 25 punkter i början av juni), men den senaste tidens data för euroområdet har ökat osäkerheten om ytterligare räntesänkningar från ECB efter sänkningen i juni.

Den nordiska high yield-marknaden utvecklades generellt väl i maj men på sektornivå var utvecklingen varierande. Finanssektorn backade på grund av emittentspecifika nyheter medan fastigheter gick starkt.

Vidare skriver förvaltarna att maj var en aktiv månad när det gäller portföljförändringar.

Förvaltarna har ökat exponeringen mot den nordiska banksektorn under månaden, med nya investeringar i bland annat Svea bank och Norion, som emitterade Tier 2-obligationer. Man lade även till ytterligare ett nytt namn i portföljen i form av Axentia, som tillhandahåller produkter för digital skyltning till kollektivtrafiksektorn.

När det gäller befintliga innehav fortsatte Heimstaden AB:s seniora icke-säkerställda obligationer att stiga, vilket gav en NAV-påverkan på 0,7 procent. Den näst bästa utvecklingen var Genovas konvertibel, efter en aktiekursökning på 18 procent under månaden.

Portföljens yield ligger på 17 procent.


Ridge Capital, % maj, 2024
Strategi MM, förändring i procent 1,7
Strategi i år, förändring i procent 9,0

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Strategin är reserverad för institutionella investerare, professionella investerare eller andra investerare som skriftligen har bekräftat att de är "välinformerade investerare" och har erhållit en värdering från ett kreditinstitut, ett investeringsföretag eller ett förvaltningsbolag som intygar investerarens expertis, erfarenhet och kunskap för att på ett lämpligt sätt värdera en investering i en RAIF-fond.

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -