Fondlistorna

 

Placeras fyra Fondlistor är graderade efter risk.

Lågriskgruppen innefattar fonder med låg men säker avkastning. Här kan kapital parkeras av dem som vill minimera risk eller väntar på bättre börstider.

Medelriskgruppen består främst av bland- och hedgefonder. Även räntefonder med lite högre risk kan ingå.

Högriskfonderna är indelade i två kategorier: högre, där globala och regionala aktiefonder (liksom vissa blandfonder) ingår, och högst, som utgörs av aktiefonder med särskilt växlande avkastning. De senare lämpar sig för investerare som handlar aktivt.

I varje kategori ingår en rekommenderad basfond - ofta en indexfond eller billig aktivt förvaltad fond - spås gå bättre än kategorin i stort. Basfond kan utgöra grund i ett långsiktigt sparande.

De olika kategorierna innehåller även spetsfonder, fokuserar på marknader eller branscher som vi just nu tror kommer utvecklas bättre än snittet i kategorin.

Spetsfonder passar bra för den aktive spararen eftersom vi ibland byter ut spetsfonderna med kort varsel.