Placeras fondlista

 

Placeras fondlista är uppdelad efter risk.

Lågriskgruppen innefattar fonder med låg men säker avkastning. Här kan kapital parkeras av dem som vill minimera risk eller väntar på bättre börstider. Det kan vara ett alternativ till sparkontot och det är också den nivån på avkastning man kan förvänta sig.

Medelriskgruppen består främst av bland- och högräntefonder. Här kan du förvänta dig en avkastning någonstans mittemellan den riskfria räntan och den genomsnittliga avkastningen på börsen.

Högriskfonderna är indelade i två kategorier: högre risk, där globala och regionala aktiefonder ingår, och högst risk, som utgörs av aktiefonder med särskilt växlande avkastning. Det kan till exempel röra sig om branschfonder eller enskilda marknader eller länder. De senare lämpar sig för investerare som handlar aktivt.

I varje kategori ingår en rekommenderad basfond – ofta en indexfond eller billig aktivt förvaltad fond som ändå spås gå bättre än kategorin i stort. En basfond kan utgöra grund i ett långsiktigt sparande.

De olika kategorierna innehåller även spetsfonder, som fokuserar på marknader eller branscher som vi just nu tror kommer utvecklas bättre än snittet i kategorin.

Spetsfonder passar bra för den aktive spararen eftersom vi ibland byter ut dem med kort varsel.