Behandling av personuppgifter

 

Placera Media Stockholm AB:s (Placera) är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB. Placera skriver om investeringar och sparande samt tillhandahåller en rad olika tjänster inom finansiell information.

Här följer en beskrivning över hur Placera behandlar dina personuppgifter beroende på vilka tjänster och funktioner du använder:

Placera

För läsare på Placera erbjuder vi anpassade annonser och för dessa inhämtar vi samtycke genom cookies på våra webbsidor. Vill du läsa mer om cookies och inställningar kan du besöka denna sida. Personuppgifter som behandlas är IP-adresser och sidvisningar/klick på webbplatsen.

Rättslig grund för behandlingen är baserat på en intresseavvägning. Lagringstid är så länge du har godkänt cookies på våra webbsidor.

Placera forum

Som medlem i Placera forum kommer vi behandla personnummer, namn och mailadress. I tjänsten väljer du ett användarnamn(alias) som kommer vara synligt för alla besökare till Placera forum. Övriga personuppgifter behandlar Placera och dess leverantör.

Rättslig grund för behandlingen är för att uppfylla avtalet med dig. Lagringstid sker tills vidare och dina personuppgifter raderas 5 år efter du avslutat ditt medlemskap. Inlägg som du skapar i forumet sparas längre än 5 år men efter radering av ditt alias går det inte längre att knyta inlägg till en viss individ eller en tidigare medlem.

I syfte att motverka marknadsmanipulation som kan uppstå via placera forum kommer Placera att samarbeta med tillsynsmyndigheter och polis för utredningsärenden och kommer i det fall lämna ut uppgifter om så krävs.

Rättslig grund för denna behandling är att efterleva gällande lagstiftning, annan författning eller myndighetsbeslut Lagringstid 5 år.

Börsveckan

För att kunna administrera och ge tillgång till elektronisk tidning, utskick samt åtkomst till applikationer kommer vi behandla kontaktuppgifter, personnummer, inloggningsuppgifter, mailadress, lösenord, IP-nummer samt prenumerationsnummer.

Rättslig grund för behandlingen är för att uppfylla avtalet med dig.
Lagringstid sker tills vidare och sparas 5 år efter avslutad prenumeration.

Nyhetsbrev

För att ta del av nyhetsbrev i våra olika tjänster kommer vi behandla din mailadress. Vi kommer att behandla din mailadress hos en systemleverantör för att möjliggöra utskicken.

Rättslig grund för behandlingen är för att uppfylla avtalet med dig.
Lagringstid sker tills vidare så länge du nyttjar tjänsten och mailadressen tas bort inom 90 dagar efter ett avslut.

Analys av användare

I de tjänster som användare nyttjar: exempelvis nyhetsbrev, Börsveckan och Placera forum analyseras hur du använder tjänsterna på en övergripande nivå i syfte att vi ska förbättra våra tjänster och att du ska få en så bra upplevelse som möjligt. Personuppgifter som behandlas är IP-adresser och sidvisningar på hemsidan.

Rättslig grund för behandlingen är baserat på en intresseavvägning.
Lagringstid är så länge du har godkänt cookies på våra webbsidor.

Annonsering

För att vi ska erbjuda anpassade annonser och erbjudanden inhämtar vi samtycke genom cookies på våra webbsidor. Vill du läsa mer om cookies och inställningar kan du besöka denna sida. Personuppgifter som behandlas är IP-adresser och sidvisningar/klick på webbplatsen.

Rättslig grund för behandlingen är baserat på en intresseavvägning.
Lagringstid är så länge du har godkänt cookies på våra webbsidor.

Administration

Placera behandlar dina personuppgifter enligt ovan för de tjänster du har valt i syfte att fullgöra våra avtalsenliga, lagenliga förpliktelser, administrera åtkomst till tjänsterna, besvara kundserviceärenden och utföra rättningar, förbättra din användarupplevelse, ge dig annonser, erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig samt skicka dig information och direktmarknadsföring via e-post eller på annat sätt.

Dina rättigheter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Du har därutöver rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till sådana personuppgifter. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, profilering och behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning. Vill du utöva dina rättigheter enligt ovan kontakta oss.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig Placera:
E-mail: info@placera.nu

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter kan du vända dig med klagomål till IMY - Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/)

Hantera cookies

 

Här ändrar du samtyckesinställningar gällande cookies på Placera:

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -