Probi
Probi - Analytikerkommentar på Q2-rapporten (ABG Sundal Collier)

2017-07-19 10:10

Probi publicerade idag Q2-rapporten för 2017. Nedan finner ni en kort kommentar på rapporten, men längre fram följer vi sedvanligt upp med en uppdaterad analys.

För årets andra kvartal redovisade Probi en nettoomsättning om 172 MSEK (73) motsvarande en tillväxt om 135%, vilket var 10% lägre än vår förväntan om 191 MSEK. Ledningen har under Q4-Q1 framhävt att lageruppbyggnadseffekt delvis drivet utvecklingen. Dock har denna effekt varit högre än vad vi trott. 

Geografiskt sett bidrog USA med 138 MSEK (49), delvis drivet av förvärvet. Försäljningen i Europa uppgick till totalt 20,9 MSEK, (18,5) medan övriga världen utgjorde 13 MSEK (7,6).   

Största affärsområdet, Consumer HealthCare, nådde en försäljning om 163 MSEK (65), där förvärvade Nutraceutix bidrog med 86 MSEK (72 MSEK under Q1 2017). Omsättningen i Functional Food var i princip oförändrad 8,8 MSEK (8,5).  

Bruttomarginalen kom in på 48% (68,8%), vilket var betydligt sämre än vår förväntan om 52,5%. Skälet till den stora avvikelsen bedömer vi vara relaterat till att försäljningen av Nutraceutix produkter (med sämre bruttomarginal) som utgjorde en större andel, än vad vi räknat med. Övriga rörelsekostnader uppgick till 46,1 MSEK, vilket var 1 MSEK lägre än de 47,1 MSEK som vi räknat med. Rörelsemarginalen minskade till 18% (28%) motsvarande ett rörelseresultat om 31 MSEK (21). Vår prognos var en marginal om 28% samt ett resultat om 54 MSEK. Den stora avvikelsen var framförallt hänförligt sämre försäljning, den svaga bruttomarginalen samt ökad avskrivningstakt. 

Sammanfattningsvis har lageruppbyggnadseffekten under Q4-Q1 har varit större än vad vi räknat med. Ledningen framhäver dessutom att bolaget ser en något dämpad utveckling under H2 2017 beroende på utmanade jämförelsesiffror, relaterat lagerminskning hos en av bolagets största kunder. Vi kommer behöva justera ned våra estimat för innevarande o
...


  • Läs mer på Introduce

  • Läsaren av innehållet kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

info@introduce.se (Introduce.se)
Remium Nordic AB - Introduce.se

Probi - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -