Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
Renodling fortsatt prioritet för bolaget - SBB (Penser Access)

2023-02-27 11:00

Nedskrivningar av fastighetsvärden dominerar rapporten
Hyresintäkterna i kvartalet var 1 850 mkr. Driftsnettot var 1 105 mkr, vilket motsvarar en överskottsgrad om 60%. Resultatet före värdeförändringar av fastigheter och skatt uppgick till -1 036 mkr, siffran belastas av en negativ valutaeffekt om -580 mkr samt värdeförändringar i JVn om -1 378 mkr. Justerat förvaltningsresultat var 1 236 mkr. Resultatet i kvartalet var -7 949 mkr, varav -3 590 mkr är kopplat till värdeminskningar av fastigheter och -3 202 mkr till utdelningen av Neobo. Ett kraftigt negativt resultat bidrog till att sänka det långsiktiga substansvärdet till 31,3 kr jämfört med 40,1 kr i Q3’22. Dotterbolaget Sveafastigheter kommer genomföra en utvärdering om börsnotering.

Stark kärnaffär
SBB äger samhällsfastigheter och bostadsfastigheter. Båda tillgångarna kännetecknas av långa kontrakt och låg risk för vakans. Vi bedömer att vakansrisken är låg då hyresvärdet för SBBs fastigheter är väsentligt lägre än vid nyproduktion. I dagsläget har SBB en av Nordens största byggrättsportföljer för samhällsfastigheter och bostäder. Vi bedömer att denna kommer kunna bidra till att intjäning och NAV ökar framöver. Under 2022 har bolaget fokuserat på att stärka sin balansräkning. Vi bedömer att detta arbete kommer göra att bolaget bibehåller sina kreditbetyg.
 
Estimatförändringar i linje med intjäningsförmågan
Vi sänker våra estimat för hyresintäkter med i snitt 9% de kommande åren. Detta eftersom vi justerar våra estimat för frånträden i bl.a Neobo och andra transaktioner som slutförts eller kommer slutföras under året. Vidare sänker vi vårt estimat för långsiktigt NAV med i snitt 22%. Detta sker p.ga. frånträdet av Neobo samt en justering av den minoritetspost som uppkom i samband med Brooksfield-transaktionen. Givet ett fortsatt osäkert läge på finansieringsmarknaden och för att justera förändringar i eget kapital sänker vi vårt motiverade värde till 22-25 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 27-02-2023 kl. 08:44: https://docs.penser.se/a/3546/SBBQ42022se.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Samhällsbyggnadsbo. i... - I dag

{point.key}

Samhällsbyggnadsbo. i... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -