Stayble Therapeutics
Stayble Therapeutics: Rapportkommentar Q1’23 - Kalqyl (Kalqyl)

2023-06-08 12:14

Forskningsbolaget Stayble Therapeutics redovisade ingen omsättning och minskad rörelseförlust i det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0). Vidare uppgick EBIT till -3,8 MSEK (-7,5). Periodens kassaflöde landade på -6,6 MSEK (-4,0), vilket innebar att kassan uppgick till 6,2 MSEK vid utgången av kvartalet.


Ytterligare positiva interimsdata

En stor milstolpe i kvartalet var att 100 patienter genomförde sin sexmånadersuppföljning i fas 2b-studien mot degenerativ disksjukdom, vilket innebar att avgörande data säkrades för att kunna analysera studiens primära effektmål. Vidare möjliggjorde uppföljningsmålet också att en interimsanalys kunde genomföras utifrån blindade data. Resultaten från interimsanalysen, som presenterades efter utgången av kvartalet, bekräftade återigen god säkerhet och tolerabilitet. Analysen visade också på en lägre spridning i smärtmätningarna än väntat. Detta i kombination med det låga bortfallet av patienter stärker vår tro om att studieresultatet kommer vara tillförlitligt.


Studieansökan godkänd

I kvartalet erhölls även ett godkännande från myndigheter i Polen om att påbörja den kliniska fas 1b-studien mot kroniskt diskbråck. Nästa milstolpe för studien är att rekrytera och behandla den första patienten, vilket beräknas ske i Q3. Enligt VD Andreas Gerward fortlöper uppstartsperioden som planerat, vilket indikerar att bolaget följer kommunicerad tidsplan.


Framtidsutsikter

Staybles nyligen avslutade företrädesemission tecknades till totalt cirka 90 procent med stöd av garantiåtaganden, vilket tillförde bolaget cirka 25 MSEK efter emissionskostnader. Antalet aktier ökade med 17 873 979 för att uppgå till 31 720 903. Utfallet i emissionen betraktar vi som lyckat med tanke på det tuffa marknadsklimatet för kapitalanskaffningar. Vi har tagit hänsyn till det nya antalet aktier, men står fast vid våra tidigare estimat. Om de positiva resultaten från tidigare studier kan replikeras bedömer vi att bolaget står inför en betydande uppvärdering.

Kalqyl


redaktion@finwire.org
© Copyright

Stayble Therapeutics - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -