Zenergy
Zenergy erhåller statligt bidrag från Vinnova för utvärdering av integrationen av ZIP-Element i en träkonstruktion. (Cision)

2016-08-22 08:48
Syftet är att utvärdera förutsättningarna för kommersialisering av industriellt byggande av ett kostnadseffektivt klimatneutralt och hållbart modulbyggsystem med Zenergy ZIP-Element. Målsättningen är att komplettera befintliga byggmateriallösningar med WoodXZIP d.v.s. kombinationen CLT-Teknik, (Cross Laminated Timber) som består av korsvis staplade brädor som limmas ihop under högt tryck till stora massiva träelement och Zenergy ZIP-Element som är brandsäkra och energieffektiva byggelement för användning som utfackningsvägg, tilläggsisolering, vägg-, tak- eller golvelement. ZIP-Elementet är en sandwichkonstruktion som består av Magnesiumoxid och PIR. Utvärderingsbidraget skall användas för byggnadsfysikalisk undersökning av väggar, tak och golv byggda med WoodXZip-tekniken, vilket skall resultera i prognostiserade värden för kommersiell produkt och industriell produktion för byggnation av flervåningsbostadshus. Alla byggnadsfysikaliska undersökningar och utvärderingar genomförs av Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Syftet med WoodXZIP byggsystem är att uppfylla EU’s stränga direktiv som behandlar nära-nollenergibyggnader och som träder i kraft 2018. Som ett första steg med denna nya teknik är att bemöta Regeringens målsättning att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter. Motiv för Vinnova’s beslut Vinnova bidrar med 200 000 kronor till Zenergy AB för utvärderingstjänster genom Chalmers Tekniska Högskola. Vinnova bedömer att projektet ligger i linje med Bygginnovationens målsättningar. I enlighet med Bygginnovationens Affärsråd/Styrelse beviljar Vinnova finansiering för projektet. Bygginnovationens programstyrelse och affärsråd har behandlat ansökan gällande WoodXZIP tekniken och funnit projektidén intressant och innovativ. Beslutet omfattar samtliga projektparter som ska delta i genomförandet av projektet enligt ansökan inklusive eventuella kompletteringar. Projektgruppen består av Zenergy AB, Chalmers Tekniska Högskola, Labs2020 AB, Fenix Scientific AB, Monsén Arkitekter AB, Vänerparken Investment AB, BIM Object AB (publ).  För mer information kontakta: Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ) Telefon: 0707 – 61 81 33 E-post: olle.magnusson@zenergysystem.se

Zenergy B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -