Penser Access: Checkin.com Group - Växer kraftigt hos storkund efter kvartalets slut - Checkin.com Group (MFN)

2023-05-15 11:00

Tuff start på året
Omsättningen i kvartalet uppgick till 18,8 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 19% y/y. Siffran är betydligt lägre än vad som krävs för att nå våra helårsestimat och motsvarar en negativ tillväxt om -6% q/q. Tillväxten tyngs av att Net revenue retention rate (NRR) endast uppgick till 108%. Den låga siffran går delvis att förklara med låga volymer från spelsektorn. EBITDA uppgick till 2,8m, vilket är i linje med vad som krävs för våra helårsestimat. Den 14 april gick ett ledande flygbolag live med ytterligare 2 moduler av Checkins tjänster. Sedan den 14 april har volymerna från denna kund ökat med över 500%. Kunden utgör en del i segmentet Travel & Leisure som under 2022 utgjorde 4% av omsättningen. Vi bedömer därför att tillväxten kan accelerera kraftigt från nivåerna i Q1 givet denna utveckling.

Höjer blicken mot 2025
Vi har sedan vår initiering baserat våra estimat på Checkins målsättning om att 2025 nå en omsättning om 500 mkr. För att nå 500 mkr kommer, vilket bolaget kommunicerat, förvärv vara en bidragande del. Vi bedömer att man fortsätter röra sig emot detta mål, dock kommer minst ett förvärv behöva ske i närtid. På kort sikt kan dock tillväxten precis som i Q1’23 påverkas av en sjunkande NRR. Den starka lönsamheten i kvartalet stödjer vår tes om att Checkin har möjlighet att visa starka marginaler i kombination med en stabil tillväxt.
 
Accelererande tillväxt under året
Vi bibehåller vår tes om att Checkins estimat ska baseras på deras 2025 mål om en omsättning på 500 mkr, förvärv kommer dock behöva komplettera organisk tillväxt för att målet ska nås. Baserat på den svaga inledningen av året sänker vi våra estimat för prognosperioden med i snitt 9%. Vi bedömer att EBITDA-marginalen kommer fortsätta expandera under 2023. Trots detta sänker vi våra EBITDA-estimat med i snitt 16% under prognosperioden, som en följd av den lägre försäljningen. Vi bedömer att NRR kommer accelerera under H2, givet enklare jämförelsetal och att volymerna ifrån segmentet Travel & Leisure stiger kraftigt under H2. Baserat på att vi sänker vårt försäljningsestimat med 7% 2025, sänker vi även vårt motiverade värde till 60-63 kr från tidigare 67-69 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 15-05-2023 kl. 08:52: https://docs.penser.se/a/3740/CheckQ1.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -