Penser Access: Checkin.com Group - Julisiffror indikerar take-off för tillväxten - Checkin.com Group (MFN)

2023-08-18 11:00

Julisiffror imponerar
Omsättningen i kvartalet uppgick till 21 mkr, vilket var något starkare än vad som krävs för att nå vårt helårsestimat. Tillväxten y/y uppgick till 19%, delvis driven av en NRR om 114%. Under senare delen av kvartalet accelererade tillväxten och intäkterna i juli månad motsvarar en årsomsättning om 100 mkr, något vi trott skulle nås i slutet av året. EBITDA i kvartalet uppgick till 4,3 mkr, vilket motsvarar en marginal om 21%. Givet accelerationen i tillväxt och en stark bruttomarginal bedömer vi att marginalen kan expandera från dessa nivåer.

Rör sig succesivt mot finansiella mål
Vi har sedan vår initiering baserat våra estimat på Checkins målsättning om att 2025 nå en omsättning om 500 mkr. För att nå 500 mkr kommer förvärv vara en bidragande del, vilket bolaget har kommunicerat. Vi bedömer att man fortsätter röra sig mot detta mål, dock kommer minst ett förvärv behöva ske. Givet de starka julisiffrorna bedömer vi att tillväxten kommer accelerera kraftigt från nivåerna under H1’23. Den starka lönsamheten i kvartalet stödjer vår tes om att Checkin har möjlighet att visa starka marginaler i kombination med en stabil tillväxt.

Marginella justeringar av estimat och motiverat värde
Kvartalssiffrorna och framför allt julisiffran visar att Checkin fortsätter på inslagen väg mot sina finansiella mål. Baserat på detta höjer vi våra intäktsestimat med i snitt 2,1% under prognosperioden. Vi bedömer att de nya enterprise-kunder som börjat komma in under kvartalet och efter kvartalets slut kommer kunna bidra till att tillväxten accelererar kraftigt från de nivåer vi sett tidigare under H1’23. Vi gör endast marginella justeringar av våra intäktsestimat och ser rapporten och framförallt julisiffran som ett stort steg i rätt riktning. Under perioden 24–25 höjer vi våra EBITDA-estimat med 6% givet de starka skalfördelarna vi ser i bolaget. Vi gör även en marginell justering av vårt motiverade värde till 64–65 kr (60–63) för att reflektera att bolaget tar stora kliv mot sina finansiella mål.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 18-08-2023 kl. 08:31: https://docs.penser.se/research/3489-A/checkq2.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -