Serneke Group AB
Serneke bygger när Väröbackaskolan utökar (Cision)

2023-10-27 08:00
Serneke Sverige AB har tecknat avtal med Varbergs Fastighets AB om att bygga om och till Värobackaskolan för ytterligare 200 elever. Ordervärdet uppgår till cirka 106 miljoner kronor.

Väröbacka och omkringliggande orter norr om Varberg växer och det finns ett behov av att utöka antalet elevplatser på Väröbackaskolan. Idag inrymmer skolan 450 elever, men med en om- och tillbyggnation ska skolan ha plats för ytterligare 200 elever. Den nu avtalade entreprenaden omfattar dels en byggnation av en ny del som förutom elevutrymmen även innehålla skolkök och matsal, en ny fullstor hemkunskapssal, utrymme för uppehållsyta samt elevkafé. Dels ska vissa befintliga delar av skolan byggas om till lokaler för administration med personalutrymmen, konferensrum, bibliotek och förråd. Utöver om- och utbyggnaden av skolverksamheten ska det byggas fyra nya omklädningsrum samt kiosk i idrottshallen. I entreprenaden ingår även anläggande av en ny konstgräsplan med tillhörande belysning, läktare för 150 personer, garage för skötselfordon samt parkeringar. En ombyggnad av skolgården, en angöring för skolbussar och en anläggandet av en ny GC-väg mellan skola och konstgräsplan samt GC-passage över Värö skolväg omfattas också av kontraktet.

– Det här är en omfattande entreprenad med många olika delar som skapar fina förutsättningar för både personal, elever och invånare i en växande kommun. Det känns riktigt bra att få vara med och bidra till det till Varbergs kommun. Med Sernekes breda och långa erfarenhet av skolentreprenader är jag säker på att vi ska leverera en fin slutprodukt, säger Stefan Andersson, arbetschef på Serneke.

– Att bygga detta tillsammans med Serneke är extra roligt då vi redan har ett väl fungerande samarbete i projektet med Trönninge skola. Det känns väldigt gynnsamt att kunna ta med sig kunskaper och fungerande rutiner från ett pågående projekt, det kommer vi vinna mycket på! Säger Frida, säger Frida Gren, byggprojektledare på Varbergs Fastighets AB.

Entreprenaden genomförs etappvis där konstgräsplanen planeras bli klar redan under hösten 2024. Den nya byggnaden för högstadiet och utbyggnaden av idrottshallen planeras vara klart till höstterminen 2025 och ombyggnationen i befintlig skola till vintern 2025.


För mer information, kontakta:
Stefan L. Andersson, arbetschef Serneke Sverige AB
Tel: +46 70 083 82 00
stefan.l.andersson@serneke.se   

Johan Live, presschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Serneke har ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 9,2 miljarder kronor och cirka 1 000 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Serneke bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg. Sedan juni 2023 ingår Serneke i Doxa-koncernen.


Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -