Penser Access: Nått nya nivåer av tillväxt och lönsamhet - Checkin.com Group (MFN)

2023-11-10 11:00

Stark lönsamhet och tillväxt
Omsättningen i kvartalet uppgick till 29,9 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 76% y/y. Siffran är i linje med uppdateringen av ARR som översteg 125 mkr i oktober. Drivande i tillväxten var NRR som nådde 173%. Anledningen till den starka utvecklingen är det globala flygbolaget som under året kraftigt utökat användandet av Checkins mjukvara. EBITDA uppgick till 10,9 mkr, vilket motsvarar en marginal om 36%. Bolaget slår såldes nya finansiella mål om organisk tillväxt per aktie + EBITDA-marginal >80% med råge.

Justerar våra estimat för att reflektera nya finansiella mål…
Baserat på den nya målsättningen sänker vi våra estimat för totala intäkter med 4,5% 2024 och 13,4% 2025. Den lägre försäljningen gör att EBITDA sjunker med i snitt 11% under samma period. Trots justeringen av estimat så förblir Checkin ett av de bolag med starkast kombination av tillväxt och lönsamhet de kommande åren bland de mjukvarubolag vi har i vårt univers. Vi bedömer att de nya finansiella målen bättre reflekterar rådande marknadsklimat då fokus på lönsam tillväxt är överordnat tillväxt till varje pris.
 
…men bibehåller motiverat värde
Checkin står ut bland de nordiska mjukvarubolagen för det höga värdeskapandet bolaget har. Värdeskapande är av oss definierat som snittförsäljningstillväxt under perioden 2024–2025 + snitt EBITDA-marginalen över samma period. Vår definition med värdeskapande liknar basen för Checkins mål. Trots våra justeringar av estimaten lämnar vi vårt motiverade värde oförändrat. Vi anser att Checkin är ett av de mest intressanta mjukvarubolagen på Stockholmsbörsen och anser att man kommande kvartal kommer kunna slå sina finansiella mål, vilket kommer kunna driva kursen. Vi bedömer att en fortsatt stark NRR kommer vara den främsta drivkraften bakom tillväxten i närtid.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 10-11-2023 kl. 08:32: https://docs.penser.se/research/4931-B/checkinq3.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/ 


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -