Adventure Box Technology
DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2023 (beQuoted)

2023-11-24 08:32

VI SÄKRAR EN STARK GRUND TROTS EKONOMISKA OSÄKERHETER

Under 2023 har vårt team fortsatt att förfina och förbättra annonsfunktionerna på vår plattform. Denna utveckling är en viktig del av vår strategi för att öka användarnas engagemang och tillfredsstäl-
lelse. Avmattningen på annonsmarknaden särskilt under andra halvåret är utmanande. Trots dessa externa ekonomiska faktorer, försätter vi dedikerat att anpassa och optimera användarvänligheten i vår plattform för att säkerställa att den fortsätter att vara attraktiv och levererar värde till både användare och annonsörer.

Vi arbetar med att säkerställa nödvändig finansiering för att garantera robust utveckling och expansion av Adventure Box Technology AB. Vårt mål är att stärka vår finansiella grund. Något som kommer möjliggöra för oss att fortsätta växa och utvecklas.

TREDJE KVARTALET JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 661 tkr (0 tkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till -2 623 tkr (-2 786 tkr) eller -0,09 SEK (-0,18 SEK) per aktie före utspädning.
  • Nettokassaflöde före finansiella poster var -2 177 tkr (-3 739 tkr)
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 3 000 tkr (14 374 tkr).
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 18 482 tkr (24 280 tkr).

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG

  • Koncernens nettoomsättning under perioden var 1 811 tkr (0 tkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till -10 104 tkr (-7 687 tkr) eller -0,34 SEK (-0,51 SEK) per aktie före utspädning.
  • Nettokassaflöde före finansiella poster var -8 127 tkr (-14 440 tkr)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Fortsatt utveckling av spelplattformen KoGaMa med fokus på nya sociala funktioner, mobilkompatibilitet samt intäktsgenerering.

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Michal Bendtsen, VD
Adventure Box Technology AB (publ)
+45 (0)26 355 377

mb@kogama.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande som erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spelupplevelser. Med sin innovativa multiplayer-redigerare och blomstrande användar-marknadsplats, ger KoGaMa användarna möjlighet att samarbeta, skapa och anpassa innehåll i ett dynamiskt socialt metaversum. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser.

Bifogade filer

ADV-Q323-SE-v5.pdf

news@beQuoted.com

Adventure Box Technology - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -