Esmaeilzadeh Holding AB
Esmaeilzadeh Holding publicerar bokslutskommuniké för 2023 (Cision)

2024-02-13 08:00

“Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt att konsolidera och stärka EHAB:s balansräkning, vilket utmynnat i nya finansieringsprojekt, strukturerade processer och fördjupat operationellt arbete med våra portföljbolag. Det tuffare ekonomiska klimatet ställer krav på företagsgruppen och vi ser därför positivt på att en stor del av portföljen fortsätter att leverera stabila finansiella resultat. EHAB:s högsta prioritet är att positionera bolaget för långsiktigt värdeskapande och vi är övertygade om att våra initiativ tar oss i rätt riktning.” Saeid Esmaeilzadeh

Finansiell överblick

 • Det totala substansvärdet var 7 164 Mkr (7 607), motsvarande 9 294 kr per aktie (9 869).
 • Totala tillgångar var 8 751 Mkr (8 817).
 • Nettokassa / -skuld uppgick till -1 308 Mkr (-1 133), vilket motsvarar en belåningsgrad (LTV) om 18 % (15 %). Soliditeten var 82 % (86 %).
 • Årets resultat uppgick till -443 Mkr (3 000) och resultatet per aktie uppgick till -574 kr (3 952). Fjärde kvartalets resultat uppgick till -572 Mkr (-131) och resultatet per aktie uppgick till -742 kr (-172).

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet 2023

 • Under oktober meddelande Lyvia att bolaget säkrat en lånefinansiering om 1,6 Mdkr från de ledande nordiska bankerna Danske Bank och DNB.
 • Under november kommunicerade EHAB bolagets ambition att bli skuldfritt under 2024 samt att flera initiativ utvärderas i syfte att realisera värden i investeringsportföljen. EHAB meddelade även att det initierat ett skriftligt förfarande för att genomföra vissa ändringar i bolagets obligationsvillkor. Det skriftliga förfarandet godkändes av obligationsinnehavarna under december.
 • Under november beslutade EHAB att justera det verkliga värdet på andelarna i Rebellion från 1 012 Mkr till 541 Mkr. Beslutet följer av EHAB:s värderingsprocess och ändrade omständigheter för Rebellion, bland annat bolagets resultatutveckling, multiplar på jämförbara bolag, bolagets tillväxtutsikter, samt marknadsförutsättningarna i övrigt.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 2 januari initierade Rebellion ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån för att möjliggöra återköp av bolagets obligationer genom riktade återköpserbjudanden till samtliga obligationsinnehavare. Det skriftliga förfarandet godkändes den 19 januari och Rebellion meddelande därefter att bolaget återköpt obligationer till ett nominellt belopp om 94 Mkr.
 • Under januari genomfördes strategiska förvärv av nya verksamheter inom Rebellion respektive Novedo.
 • Den 26 januari beslutade EHAB:s stämma om nyemission av preferensaktier. Nyemissionen innebär ett kapitaltillskott om 100 Mkr.
 • Under februari kommunicerade EHAB vissa förändringar i EHAB:s styrelse och ledningsgrupp. Mikael Ericson utsågs till verkställande direktör, Saeid Esmaeilzadeh till styrelseordförande samt Mouna Esmaeilzadeh till vice styrelseordförande.

Webbsändning

EHAB:s verkställande direktör, Mikael Ericson, och styrelseordförande, Saeid Esmaeilzadeh, kommer att presentera rapporten under en webbsändning kl. 10.00 idag. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Deltagande kan ske genom följande länk:

Esmaeilzadeh Holding AB - Investor Presentation - Year-end 2023

Det finns även möjlighet att delta via telefonkonferens enligt följande telefonnummer och konferens-ID:

+46 8 502 428 25
Konferens-ID: 293 940 992#
Lokala nummer (för deltagare utanför Sverige)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michaela Abercrombie Simpson, Head of Communication

Telefonnummer: +46 736 301 403

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2024, kl. 08.00 CET.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -