Arlandastad Group
Arlandastad Group Bokslutskommuniké januari – december 2023: Bra affärsaktivitet och stärkt likviditet (Cision)

2024-02-15 08:00
Arlandastad Groups bokslutskommuniké för januari – december 2023 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se (https://arlandastadgroup.se/sv).

– Arlandastad Groups intäkter ökade under året medan resultatet tyngdes av högre räntekostnader. Åtgärder för att stärka intjäningsförmåga och lönsamhet börjar få genomslag. Trots en osäker omvärld skapade vi affärer till attraktiva fastighetsvärden, och noterade en tilltagande aktivitet mot slutet av året. Likviditeten stärktes genom avtalet med Trafikverket, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

Januari till december 2023 i korthet

 • Intäkterna uppgick till 421,7 Mkr (295,9)
 • Resultat före värdeförändringar uppgick till -89,5 Mkr (269,5)
 • Periodens resultat uppgick till -127,4 Mkr (486,6), motsvarande -2,0 kronor per aktie (7,7) före och efter utspädning
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 6,52 Mdkr (6,58)
 • Belåningsgraden uppgick till 25 procent (25)
 • Substansvärdet per aktie (NAV) uppgick till 86 kr (89)

Händelser under perioden i korthet

 • Avtal med Trafikverket om förebyggande skadeersättning på 385 Mkr kopplat till byggande av Ostlänken. I kvartal 4 erhölls 100 Mkr och ca 150 Mkr erhålls 2024
 • Stockholm Skavsta Airport genomförde organisatoriska förändringar som bedöms ge positiv resultatpåverkan om ca 8 Mkr 2024 och därefter ca 12 Mkr på årsbasis
 • Avsiktsförklaring om JV och 15-årigt hyresavtal med molntjänstföretaget evroc för utveckling av en fastighet. Markaffären är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 4 600 SEK/kvm byggrätt
 • Hyresavtal på15 år med Bankomat och avtal om JV med BRA Bygg. Avyttring till JV-bolaget baseras på underliggande fastighetsvärde om 4 450 SEK/kvm byggrätt
 • NATO-Industry Forum 2023 hölls i Scandinavian XPO under oktober
 • I linje med utdelningspolicyn föreslår styrelsen att utdelning inte lämnas för 2023

Händelser efter periodens utgång

 • Lars Thagesson har meddelat styrelse och valberedning att han inte önskar bli omvald som styrelseledamot vid årsstämman
 • Valberedningen har meddelat styrelsen att den avser föreslå omval av alla styrelseledamöter utom Lars Thagesson och nyval av Krister Karlsson, COO i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, som styrelseledamot vid årsstämman 2024

Presentation av bokslutskommunikén

Idag den 15 februari klockan 10:00 håller Arlandastad Group en audiocast på svenska. Bolaget representeras av CEO Dieter Sand och CFO Henrik Morén, som presenterar bokslutskommunikén samt svarar på frågor. Välkommen att lyssna in på presentationen. Presentationsmaterialet (bild och ljud) kommer även att finnas tillgänglig i efterhand på bolagets webbplats.

Delårsrapport på engelska

En engelsk version av bokslutskommunikén januari – december 2023 kommer att publiceras på bolagets webbplats under nästa vecka.

Om Arlandastad Group

Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag. Genom vår förmåga att se och ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden skapar vi värde för investerare och samhället i stort. Arlandastad Group kontrollerar hela kedjan från markförvärv till långsiktig förvaltning samt driver operativa verksamheter i de fall det tillför värden till fastighetsaffären. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Dieter Sand, CEO, Arlandastad Group AB, dieter.sand@arlandastad.se
Henrik Morén, CFO, Arlandastad Group, henrik.moren@arlandastad.se

Denna information utgör insiderinformation som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.


Arlandastad Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -