Esmaeilzadeh Holding AB
Esmaeilzadeh Holding offentliggör substansvärde per 29 februari 2024 (Cision)

2024-03-15 08:00

Substansvärdet för Esmaeilzadeh Holding AB (publ) uppgick per 29 februari 2024 till 7,22 Mdkr (7,14 Mdkr per 31 januari 2024), vilket innebär ett substansvärde per aktie om 9 215 kronor (9 268 kronor per 31 januari 2024).1 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson, VD

mikael.ericson@ehab.group

Nils Fredrik Lagerstrand, General Counsel & Vice VD

+46 720 90 26 99, nilsfredrik@ehab.group

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars 2024, kl. 08.00 CET.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.

_______

Substansvärdet per aktie avser substansvärde per stamaktie, efter avdrag för det beräknade inlösenvärdet för bolagets utestående preferensaktier.


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -