Esmaeilzadeh Holding AB
Esmaeilzadeh Holding publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 (Cision)

2024-04-26 12:30

“Vi fortsätter att främja EHAB:s finansiella stabilitet och värdeskapande, med ambitionen att göra EHAB skuldfritt under 2024. Samtidigt stöder vi aktivt våra portföljbolag för att stärka deras verksamhetsutveckling och öka portföljens motståndskraft. Vi är övertygade om att dessa initiativ ligger väl i linje med vår långsiktiga strategi."Mikael Ericson, Verkställande direktör

Finansiell överblick

 • Det totala substansvärdet var 7 164 Mkr (7 607 Mkr), motsvarande 9 294 kr per aktie (9 869 kr)
 • Totala tillgångar var 8 751 Mkr (8 817 Mkr).
 • Nettokassa / -skuld uppgick till -1 308 Mkr (-1 133 Mkr), vilket resulterar i en belåningsgrad (LTV) om 18 % (15 %). Soliditeten var 82 % (86 %).
 • Årets resultat uppgick till -443 Mkr (3 000 Mkr) och resultatet per aktie uppgick till -574 kr (3 952 kr). 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2023

 • Under januari emitterade EHAB ytterligare obligationer till ett nominellt belopp om 375 Mkr inom ramen för existerande obligationslån
 • Under maj genomförde Lyvia Group en riktad nyemission som uppgick till 405 Mkr. Nyemissionen genomfördes till en pre-money värdering om 6 Mdkr.
 • Under juni genomförde Dentalum en nyemission om 153 Mkr där EHAB deltog genom att investera 80 Mkr. Dentalum har därefter kommunicerat att bolaget ingått ett låneavtal med Danske Bank i syfte att refinansiera tidigare obligationslån.
 • Under augusti genomförde Lyvias dotterföretag, Mirovia Nordics AB (publ), ett inlösen av bolagets samtliga utestående obligationer om 800 Mkr. Detta möjliggjordes genom Lyvias lånefinansiering om 1,6 Mdkr från de ledande nordiska bankerna Danske Bank och DNB.
 • Under november kommunicerade EHAB bolagets ambition att bli skuldfritt under 2024 samt att flera initiativ utvärderas i syfte att realisera värden i investeringsportföljen. I samband med detta initierades ett skriftligt förfarande för att genomföra vissa ändringar i bolagets obligationsvillkor, som sedermera godkändes av obligationsinnehavarna.
 • I segmentet Operational Groups har följande förvärv gjorts under året:
  • Novedo tillträdde fyra bolag med en samlad årsomsättning om 484 Mkr.
  • Rebellion genomförde ett förvärv, sitt första i Finland.
  • Lyvia genomförde sammanlagt 10 förvärv med en årsomsättning om mer än 600 Mkr. Gruppen genomförde även första förvärven i regionerna UK, Norge och Benelux under året.
  • Dentalum förvärvade en ny tandläkarklinik.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 2023

 • Under januari beslutade EHAB:s bolagsstämma om nyemission av preferensaktier, vilket medförde ett kapitaltillskott om 100 Mkr. 
 • Under februari kommunicerade EHAB vissa förändringar i EHAB:s styrelse och ledningsgrupp. Mikael Ericson utsågs till verkställande direktör, Saeid Esmaeilzadeh till styrelseordförande samt Mouna Esmaeilzadeh till vice styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson, VD

mikael.ericson@ehab.group

För pressrelaterade frågor, vänligen kontakta:

Michaela Abercrombie Simpson, Head of Communication

Telefonnummer: +46 736 301 403

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2024, kl. 12.30 CEST.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -