Acconeer
Delårsrapport Q1 2024 (MFN)

2024-05-14 07:30

I första kvartalet 2024 uppgick Acconeers nettoomsättning till 11 298 TSEK. Nästan 13 000 moduler och mer än 170 000 sensorer såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 2 077 031 radarsensorer och 183 916 moduler. Under kvartalet såldes 436 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 7 777. Bruttomarginalen i Q1 var 56 % och 8 nya kundprodukter lanserades.

Vd Lars Lindell kommenterar: ”Vi gör ett bra kvartal med ökad försäljning både jämfört med Q4 och med Q1 2023. Dessutom fortsätter vi se goda framsteg inom bilindustrin, där vi kunnat rapportera om både lanserade bilmodeller och nya design wins. Extra glädjande är att vi fått vår första design win för vår kommande radarsensor, A2.”

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 11 298 (10 131) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 56 (60) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 241 (-12 127) TSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning var -0,45 (-0,46) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12 218 (-9 732) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Design win i bilbranschen till ett uppskattat värde av mer än 50 miljoner SEK tillkännagavs.
 • Acconeers styrelse beslutade att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor samt offentliggjorde finansiella mål och preliminär finansiell information för helåret 2023.
 • Acconeer fick sin största order hittills från NEXTY Electronics värd 19 miljoner SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer fick en order från BEYD värd två miljoner SEK.
 • Acconeer fick en order från europeiskt IoT-företag värd 1,1 miljoner SEK.
 • Acconeer tillkännagav design win i bilbranschen med ett uppskattat värde om 330 miljoner SEK, för första gången inkluderande nästa generations radarsensor A2.

Rapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://www.acconeer.com/sv/investor_page/hem/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-14 07:30 CEST.

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. Radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com.

Bifogade filer
Acconeer Q1 2024


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Acconeer - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -