Fluicell
Fluicells VD Carolina Trkulja avger nulägesrapport (Cision)

2024-05-23 10:04
Carolina Trkulja, VD för Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”), avger idag en nulägesrapport kring Bolagets pågående och planerade projekt inom regenerativ medicin och humana screeningprodukter. Nulägesrapporten kan läsas i sin helhet nedan.

Fluicell har under 2024 på flera plan avancerat mot våra mål att vidareutveckla och inleda samarbeten kring våra vävnadsprodukter, baserade på plattformen Nexocyte. Det är därför på sin plats att sammanställa några av de viktigaste händelserna för Fluicell inom områdena regenerativ medicin och vävnadsbaserade screeningmodeller och ge en lägesuppdatering kring var Bolaget står och vad Fluicells väg framåt är.

Genomförd slutleverans i hjärtsäkerhetsprojekt med topp tio-farmabolag
Tidigare i vår hade vi glädjen att meddela att vi genomfört den sista planerade leveransen av hjärtvävnadsmodeller i det forskningssamarbete vi bedrivit tillsammans med ett schweiziskt topp tio-farmabolag. Just nu utvärderas modellerna av vår partner, som undersöker hur väl de fungerar i deras system. Den data som genereras i detta skede ägs av vår samarbetspartner. Vi är dock nära involverade i processen och Fluicells målsättning i de samtal vi för är att implementera modellen inom hjärtsäkerhetsscreening. Vår leverans av den sista milstolpen har genomförts helt enligt plan, vilket ger oss mycket goda förutsättningar för vidare agerande.

Fluicell flyttar fram positionen inom hjärtscreening genom Eurostarsanslag som involverar ytterligare topp tio-farmabolag
I inledningen av maj genomförde vi ett uppstartsmöte för det Eurostarsfinansierade projektet INTEC som syftar till att skapa ny plattformsteknik för screening av hjärttoxicitet in vitro. Projektet bygger vidare på Fluicells expertis inom encellsteknik och hjärtvävnadsmodeller och kombinerar det med vår partner Cytocyphers teknik för hjärtvävnadsanalys samt nya metoder för avancerad bildanalys. En särskild styrka hos projektet, som kommer att pågå i två år, är att vi redan från start kunnat involvera ett topp tio-farmabolag som kommer att bistå projektet med viktig feedback i egenskap av möjlig slutanvändare. INTEC kan bland annat följas genom projektets hemsida: https://intecproject.eu/

Samarbete med Cellectricon stärker Nexocyteplattformen
En viktig förutsättning för att nya tekniker och metoder ska tillämpas inom läkemedelsutveckling är att de är kompatibla med redan existerande arbetsflöden och analysmetodiker. Genom samarbetet med Cellectricon, en ledande leverantör av forskningstjänster för in vitro neurobiologi, får vi möjlighet att validera våra Nexocyte-vävnader med viktig forskningsteknik av central betydelse inom tidig läkemedelsutveckling. I överenskommelsen inkluderas bland annat tillgång till s.k. microarrayteknik, en teknik som används för att studera hjärtarytmi och nervcellsfunktion och som vi tidigare fastställt är kompatibel med våra bioprintade vävnader. Sammantaget medför samarbetet en betydande förstärkning av vår förmåga att inleda kommersiella samarbeten kring vår vävnadsteknik. För ytterligare information om Cellectricon, besök www.cellectricon.com

Nyckelpatent för Nexocyte godkänt i USA
Den 7 maj meddelade vi att Fluicell erhållit ett Notice of Allowance från USPTO gällande ett patent som skyddar den grundläggande tekniken bakom vår bioprintingteknik Biopixlar och vår vävnadsplattform Nexcoyte. Fluicell har sedan tidigare en stark IP-portfölj med flera godkända patent som skyddar vår mikroflödes- och encellsteknik. Detta godkännande är särskilt glädjande eftersom det direkt rör våra metoder för att placera celler på ytor, metoder som ligger till grund för våra vävnadsbaserade lösningar inom såväl regenerativ medicin som humana screeningmodeller. En stark IP-portfölj är en viktig del i vår förmåga att kunna genera licensintäkter kring vår vävnadsteknik och i vår tillväxtstrategi inryms att skydda fler delar av vår verksamhet genom ytterligare patent och patentansökningar. Du kan läsa mer om våra olika patentfamiljer här: https://www.fluicell.com/platform/intellectual-property

Terapiutveckling inom typ 1-diabetes fortgår enligt plan
Parallellt med de olika framsteg vi gjort inom vävnadsbaserade screeningmodeller har vi även på ett framgångsrikt sätt fortsatt vårt utvecklingsarbete för en vävnadsbaserad typ 1-diabetesbehandling, som fortlöper enligt plan. Vi har hittills under året slutfört inledande in vivo-studier och påbörjat utvecklingsarbete med humana stamceller och de resultat vi erhållit hittills har varit positiva. Därutöver har vi under våren påbörjat plattformsoptimeringar gällande vår bioprinter Biopixlar som innebär att vi kommer kunna skala upp vår vävnadsproduktionskapacitet tidigare än beräknat. Vi kommer under fortsättningen av 2024 genomföra ytterligare studier, både in vitro och in vivo, för att optimera funktion, påvisa effekt och erhålla data som kan ligga till grund för att etablera partnerskap.

Presentation om TO5 och Fluicells strategi
Den 21 maj genomförde jag en bolagspresentation tillsammans med Corpura Fondkommission där jag mer i detalj redogjorde för Fluicells tillväxtstrategi, med särskilt fokus på vår teknik för läkemedelsscreening, och hur TO5 bidrar till vår agenda. Om du inte hade möjlighet att följa presentationen direkt finns den att tillgå på https://youtu.be/UKB5Gj4pE3k

För mer information, vänligen kontakta:
Carolina Trkulja, VD
+46 (0) 705 52 63 25
carolina@fluicell.com


Fluicell - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -