Brandbee Holding
Brandbee Holding genomför strategiskt förvärv av Holmasjön Prospektering AB (beQuoted)

2024-05-27 09:30

Styrelsen för Brandbee Holding kan nu tillkännage att förvärvet av Holmasjön Prospektering AB ("Holmasjön") från Masify nu är slutfört. Efter en noggrann due-diligence-process och framgångsrika förhandlingar har affären säkrats med en köpeskilling uppdelad i två delar. Den totala köpeskillingen är satt till 30 M SEK. Varav den första delen om 15 MSEK betalas i form av 3 750 000 000 aktier till en kurs om 0,004 SEK. De nya aktierna emitteras till en överkurs på 25 % jämfört med aktuellt marknadspris.

Den andra delen om 15 MSEK betalas  ut när Holmasjön Prospektering nått den betydande milstolpen att kontraktera ett anrikningssverk för hantering av innehållet i varphögen. Även slutlikviden ska betalas genom en riktad emission av aktier. Kursen och antal kommer att bestämmas vid det tillfälle som aktierna ska emitteras, kursen kommer att vara baserad på snittkursen vid det aktuella tillfället, dock lägst 0,004 SEK per aktie.

För Brandbee är detta en milstolpe och vi ser fram emot att kunna utveckla Holmasjön Prospektering. Efter förvärvet består Brandbee koncernen av följande enheter: Brandbee Anegy Online Marketing AB, Videoburst AB och Holmasjön Prospekterings AB.

Efter emittering av den första tranchen kommer Brandbee Holding att ha 10 563 449 573 aktier utestående. Säljaren av Holmasjön, Masify, kommer således att inneha 35 % av de utestående aktierna i bolaget. För att undvika budplikt kommer Masify placera tillräckligt många för att hamna under 29 % av röster och kapital. 

"Jag ser fram emot att tillsammans med de nya ägarna i Brandbee kunna fortsätta Holmasjön Prospekterings resa mot ett lönsamt svenskt mineralbolag. Planen är nu att genomföra en testanriktning av den kopparrika varphög som är belägen i anslutning till vårt undersökningstillstånd Kallmora i Norbergs kommun. Så snart arbetet kommer igång kommer jag att kommunicera en tidsplan avseende anriktningsarbetet, men även en plan över de andra mycket intressanta undersökningstillstånd som hitintills visat sig vara väldigt lovande, säger Carl-Adam Andersson, vd för Holmasjön Prospektering AB."

"Det är onekligen spännande tider för Brandbee som en aktiv investerare i intressanta bolag med stora möjligheter. Förvärvet av Holmasjön Prospektering är otroligt intressant, dels utifrån att råvarupriserna stiger stadigt, bara det senaste året har priset på koppar ökat med 30% samt att råvarorna ligger ovan mark vilket möjliggör betydligt kortare ledtider. Jag och resten av teamet ser fram emot att dela med oss av nyheter beträffande Holmasjön inom kort" säger Magnus Clarenbring, vd för Brandbee Holding AB.

Denna information är sådan information som Brandbee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2024 klockan 09.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, vd BrandBee Holding AB
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB

Brandbee Holding AB är ett bolag som primärt investerar i bolag inom  digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com


news@beQuoted.com

BrandBee - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -