Sök på Placera

Kallelse till årsstämma i Lyvia Group AB (publ)

Lyvia Group AB (publ): Aktieägarna i Lyvia Group AB (publ), org. nr. 559290-4089 (”Lyvia” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma den 19 juni 2024 kl. 09.30 på Convendum, Kungsgatan 9 i Stockholm.

Publicerad: 2024-05-22 08:00 av Cision

Bulletin from the Annual General Meeting 2024

NOVEDO HOLDING RB 1 OBL 2: Annual General Meeting of Novedo Holding AB (publ), Corp. ID No. 559334–4202 was held today, May 16, 2024, in Stockholm. All resolutions, except for remuneration to the Board of Directors, were in accordance with the proposals submitted in advance by the Nomination Committee and the Board of Directo ...

Publicerad: 2024-05-16 15:05 av MFN

Kommuniké från årsstämma 2024

NOVEDO HOLDING RB 1 OBL 2: Årsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 hölls idag den 16 maj 2024 i Stockholm. Samtliga beslut, förutom ersättning till styrelse, var i enlighet med de förslag som lämnats på förhand av valberedningen och styrelsen. Vid stämman var 80,7 procent av bolagets aktier och röster repres ...

Publicerad: 2024-05-16 15:05 av MFN

Kallelse till årsstämma i Abera Bioscience AB

Abera Bioscience: Aktieägarna i Abera Bioscience AB (publ), org. nr. 556909-0904 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 juni 2024 kl 13.00 i Sweden Bios lokaler på Wallingatan 24 i Stockholm.

Publicerad: 2024-05-14 08:17 av Cision

Fastighets AB Balders (publ) delårsrapport januari-mars 2024

Fastighets AB Balder: Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 402 Mkr (1 549), vilket motsvarar en minskning per aktie med 10% till 1,21 kr (1,34). Långsiktigt substansvärde uppgick till 84,46 kr per aktie (91,65). Hyresintäkterna uppgick till 3 129 Mkr (2 895). Resultatet efter ska ...

Publicerad: 2024-05-03 08:00 av Cision

Fastighets AB Balder’s (publ) Interim report January-March 2024

Fastighets AB Balder: Profit from property management attributable to the parent company’s shareholders amounted to SEK 1,402m (1,549), corresponding to a decrease per share by 10% to SEK 1.21 (1.34). Long term net asset value amounted to SEK 84.46 per share (91.65). Rental income amounted to SEK 3,129m (2,895). Profit a ...

Publicerad: 2024-05-03 08:00 av Cision

Beslut på Nordnets årsstämma den 29 april 2024

Nordnet: Måndagen den 29 april 2024 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ). Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Publicerad: 2024-04-29 19:00 av Cision

Resolutions from Nordnet’s Annual General Meeting on 29 April 2024

Nordnet: On Monday 29 April 2024 the Annual General Meeting of Nordnet AB (publ) was held. The main decisions of the meeting are summarized below.

Publicerad: 2024-04-29 19:00 av Cision

Esmaeilzadeh Holding publishes annual report and sustainability report for 2023

Esmaeilzadeh Holding AB: "We continue to promote EHAB's financial stability and value creation, with the ambition of making EHAB debt-free in 2024. At the same time, we actively support our portfolio companies to strengthen their business development and increase the portfolio's resilience. We are confident that these initi ...

Publicerad: 2024-04-26 12:30 av Cision

Esmaeilzadeh Holding publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

Esmaeilzadeh Holding AB: “Vi fortsätter att främja EHAB:s finansiella stabilitet och värdeskapande, med ambitionen att göra EHAB skuldfritt under 2024. Samtidigt stöder vi aktivt våra portföljbolag för att stärka deras verksamhetsutveckling och öka portföljens motståndskraft. Vi är övertygade om att dessa initiativ ligger v ...

Publicerad: 2024-04-26 12:30 av Cision

PHINIA Reports Strong First Quarter 2024 Results and Reaffirms 2024 Outlook

PHINIA: PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), a leader in premium fuel systems, electrical systems, and aftermarket solutions, today reported results for the first quarter ended March 31, 2024. First Quarter Highlights: U.S. GAAP net sales of $863 million, an increase of 3.4% compared with Q1 2023. Excluding $17 millio ...

Publicerad: 2024-04-25 13:30 av Businesswire

Analysguiden: ANALYS Coor: Förlängda storkontrakt skapar stabilitet för 2024

Servicebolaget Coor rapporterade i linje med Analysguidens prognos. Framförallt visar den svenska marknaden hälsosamma marginaler, vilket är ett styrketecken. Med två viktiga omförhandlingar bagaget justerar vi upp motiverat värde. Sverige – stabil utveckling trots svåra jämförelsetalCoor inleder 20 ...

Publicerad: 2024-04-25 07:40 av MFN

ANALYS Coor: Förlängda storkontrakt skapar stabilitet för 2024

Coor Service Management Holding: Servicebolaget Coor rapporterade i linje med Analysguidens prognos. Framförallt visar den svenska marknaden hälsosamma marginaler, vilket är ett styrketecken. Med två viktiga omförhandlingar bagaget justerar vi upp motiverat värde. Sverige – stabil utveckling trots svåra jämförelsetalCoor inleder 20 ...

Publicerad: 2024-04-25 07:40 av Analysguiden

Esmaeilzadeh Holding publishes net asset value as of 31 March 2024

Esmaeilzadeh Holding AB: As of 31 March 2024, the net asset value for Esmaeilzadeh Holding AB (publ) was SEK 7.16 billion (SEK 7.22 billion as of 29 February 2024), corresponding to a net asset value per share of SEK 9,129 (SEK 9,215 as of 29 February 2024).1 For further information, please contact: Mikael Ericson, CEO mika ...

Publicerad: 2024-04-16 08:00 av Cision

Esmaeilzadeh Holding offentliggör substansvärde per 31 mars 2024

Esmaeilzadeh Holding AB: Substansvärdet för Esmaeilzadeh Holding AB (publ) uppgick per 31 mars 2024 till 7,16 Mdkr (7,22 Mdkr per 29 februari 2024), vilket innebär ett substansvärde per aktie om 9 129 kronor (9 215 kronor per 29 februari 2024).1 För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Ericson, VD mikael.eric ...

Publicerad: 2024-04-16 08:00 av Cision

Kallelse till årsstämma i Novedo Holding AB (publ)

NOVEDO HOLDING RB 1 OBL 2: Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 ("Novedo" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 14:00 i Novedos lokaler på Linnégatan 18 i Stockholm. Registrering öppnar klockan 13:30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid st ...

Publicerad: 2024-04-15 11:00 av MFN

KALLELSE

H & M Hennes & Mauritz AB: Aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (556042-7220) kallas till årsstämma fredagen den 3 maj 2024 kl 15.00 i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6 i Solna. Inregistrering till årsstämman öppnar kl 14.00. På grund av det allmänt rådande säkerhetsläget har Ka ...

Publicerad: 2024-03-27 08:15 av Cision

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

H & M Hennes & Mauritz AB: Shareholders in H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (556042-7220) are hereby invited to the annual general meeting (AGM) to be held at 15.00 CEST on Friday, 3 May 2024 in the Erling Persson Hall, Aula Medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6 in Solna. Check-in for the AGM will open at 14.00 CEST. ...

Publicerad: 2024-03-27 08:15 av Cision

Årsstämma i Atrium Ljungberg den 21 mars 2024

Atrium Ljungberg AB: Vid Atrium Ljungbergs årsstämma denna dag fastställdes årsredovisningen för 2023. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvars­frihet för före­gående räkenskapsår. Utdelningen fastställdes till 3,50 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,75 kr per ak ...

Publicerad: 2024-03-21 18:43 av Cision

Nordnet föreslår nyval av Therese Hillman till styrelsen

Nordnet: Aktieägarna i nätmäklaren Nordnet kallas till årsstämma måndagen den 29 april i Stockholm. Aktieägarna kan också poströsta i förväg.Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 7,20 kronor per aktie. Valberedningen föreslår nyval av Therese Hillman som styrelseledamot. Hon är vd fördes ...

Publicerad: 2024-03-21 12:14 av Finwire

Valberedningen föreslår Therese Hillman till ny styrelseledamot i Nordnet

Nordnet: Valberedningen i Nordnet AB (publ) föreslår att Therese Hillman väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 29 april 2024.

Publicerad: 2024-03-21 12:00 av Cision

The Nomination Committee proposes Therese Hillman as new Board Member of Nordnet

Nordnet: The Nomination Committee of Nordnet AB (publ) proposes the election of Therese Hillman as new Board Member at the Annual General Meeting on 29 April 2024.

Publicerad: 2024-03-21 12:00 av Cision

Esmaeilzadeh Holding offentliggör substansvärde per 29 februari 2024

Esmaeilzadeh Holding AB: Substansvärdet för Esmaeilzadeh Holding AB (publ) uppgick per 29 februari 2024 till 7,22 Mdkr (7,14 Mdkr per 31 januari 2024), vilket innebär ett substansvärde per aktie om 9 215 kronor (9 268 kronor per 31 januari 2024).1 För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Ericson, VD mikael.er ...

Publicerad: 2024-03-15 08:00 av Cision

Esmaeilzadeh Holding publishes net asset value as of 29 February 2024

Esmaeilzadeh Holding AB: As of 29 February 2024, the net asset value for Esmaeilzadeh Holding AB (publ) was SEK 7.22 billion (SEK 7.14 billion as of 31 January 2024), corresponding to a net asset value per share of SEK 9,215 (SEK 9,268 as of 31 January 2024).1 For further information, please contact: Mikael Ericson, CEO mik ...

Publicerad: 2024-03-15 08:00 av Cision

Kallelse till årsstämma 2024

Holmen: Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) (org.nr 556001-3301) kallas till årsstämma tisdagen den 16 april 2024 kl. 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stallgatan 6, Stockholm.

Publicerad: 2024-03-13 12:00 av Cision

Invitation to Annual General Meeting 2024

Holmen: The shareholders of Holmen Aktiebolag (publ) (corp. reg. no. 556001-3301) are hereby invited to attend the Annual General Meeting at 15.00 CEST on Tuesday, 16 April 2024, in Vinterträdgården, Grand Hôtel (Royal entrance), Stallgatan 6, Stockholm, Sweden.

Publicerad: 2024-03-13 12:00 av Cision

PHINIA Reports Solid Q4 and Full Year 2023 Results, Introduces 2024 Outlook

PHINIA: PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), a leader in premium fuel systems, electrical systems, and aftermarket products, today reported its fourth quarter and full year ended December 31, 2023 results. Fourth Quarter Highlights: U.S. GAAP net sales of $882 million, an increase of 3.6% compared with Q4 2022. Exclud ...

Publicerad: 2024-02-21 13:30 av Businesswire

Esmaeilzadeh Holding publishes net asset value as of 31 January 2024

Esmaeilzadeh Holding AB: As of 31 January 2024, the net asset value for Esmaeilzadeh Holding AB (publ) was SEK 7.14 billion (SEK 7.16 billion as of 31 December 2023), corresponding to a net asset value per share of SEK 9,268 (SEK 9,294 as of 31 December 2023).1 For further information, please contact: Mikael Ericson, CEO mi ...

Publicerad: 2024-02-15 08:00 av Cision

Esmaeilzadeh Holding offentliggör substansvärde per 31 januari 2024

Esmaeilzadeh Holding AB: Substansvärdet för Esmaeilzadeh Holding AB (publ) uppgick per 31 januari 2024 till 7,14 Mdkr (7,16 Mdkr per 31 december 2023), vilket motsvarar ett substansvärde per aktie om 9 268 kronor (9 294 kronor per 31 december 2023).1 För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Ericson, VD mikael ...

Publicerad: 2024-02-15 08:00 av Cision

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Atrium Ljungberg AB: Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 21 mars 2024 kl. 17.00, Filmstaden, Marcusplatsen 19 i Sickla, Nacka

Publicerad: 2024-02-14 11:00 av Cision

Visa fler resultat