Sök på Placera

Esmaeilzadeh Holding publishes net asset value as of 31 March 2024

Esmaeilzadeh Holding AB: As of 31 March 2024, the net asset value for Esmaeilzadeh Holding AB (publ) was SEK 7.16 billion (SEK 7.22 billion as of 29 February 2024), corresponding to a net asset value per share of SEK 9,129 (SEK 9,215 as of 29 February 2024).1 For further information, please contact: Mikael Ericson, CEO mika ...

Publicerad: 2024-04-16 08:00 av Cision

Esmaeilzadeh Holding offentliggör substansvärde per 31 mars 2024

Esmaeilzadeh Holding AB: Substansvärdet för Esmaeilzadeh Holding AB (publ) uppgick per 31 mars 2024 till 7,16 Mdkr (7,22 Mdkr per 29 februari 2024), vilket innebär ett substansvärde per aktie om 9 129 kronor (9 215 kronor per 29 februari 2024).1 För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Ericson, VD mikael.eric ...

Publicerad: 2024-04-16 08:00 av Cision

Kallelse till årsstämma i Novedo Holding AB (publ)

NOVEDO HOLDING RB 1 OBL 2: Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 ("Novedo" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 14:00 i Novedos lokaler på Linnégatan 18 i Stockholm. Registrering öppnar klockan 13:30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid st ...

Publicerad: 2024-04-15 11:00 av MFN

KALLELSE

H & M Hennes & Mauritz AB: Aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (556042-7220) kallas till årsstämma fredagen den 3 maj 2024 kl 15.00 i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6 i Solna. Inregistrering till årsstämman öppnar kl 14.00. På grund av det allmänt rådande säkerhetsläget har Ka ...

Publicerad: 2024-03-27 08:15 av Cision

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

H & M Hennes & Mauritz AB: Shareholders in H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (556042-7220) are hereby invited to the annual general meeting (AGM) to be held at 15.00 CEST on Friday, 3 May 2024 in the Erling Persson Hall, Aula Medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6 in Solna. Check-in for the AGM will open at 14.00 CEST. ...

Publicerad: 2024-03-27 08:15 av Cision

Årsstämma i Atrium Ljungberg den 21 mars 2024

Atrium Ljungberg AB: Vid Atrium Ljungbergs årsstämma denna dag fastställdes årsredovisningen för 2023. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvars­frihet för före­gående räkenskapsår. Utdelningen fastställdes till 3,50 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,75 kr per ak ...

Publicerad: 2024-03-21 18:43 av Cision

Nordnet föreslår nyval av Therese Hillman till styrelsen

Nordnet: Aktieägarna i nätmäklaren Nordnet kallas till årsstämma måndagen den 29 april i Stockholm. Aktieägarna kan också poströsta i förväg.Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 7,20 kronor per aktie. Valberedningen föreslår nyval av Therese Hillman som styrelseledamot. Hon är vd fördes ...

Publicerad: 2024-03-21 12:14 av Finwire

The Nomination Committee proposes Therese Hillman as new Board Member of Nordnet

Nordnet: The Nomination Committee of Nordnet AB (publ) proposes the election of Therese Hillman as new Board Member at the Annual General Meeting on 29 April 2024.

Publicerad: 2024-03-21 12:00 av Cision

Valberedningen föreslår Therese Hillman till ny styrelseledamot i Nordnet

Nordnet: Valberedningen i Nordnet AB (publ) föreslår att Therese Hillman väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 29 april 2024.

Publicerad: 2024-03-21 12:00 av Cision

Esmaeilzadeh Holding offentliggör substansvärde per 29 februari 2024

Esmaeilzadeh Holding AB: Substansvärdet för Esmaeilzadeh Holding AB (publ) uppgick per 29 februari 2024 till 7,22 Mdkr (7,14 Mdkr per 31 januari 2024), vilket innebär ett substansvärde per aktie om 9 215 kronor (9 268 kronor per 31 januari 2024).1 För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Ericson, VD mikael.er ...

Publicerad: 2024-03-15 08:00 av Cision

Esmaeilzadeh Holding publishes net asset value as of 29 February 2024

Esmaeilzadeh Holding AB: As of 29 February 2024, the net asset value for Esmaeilzadeh Holding AB (publ) was SEK 7.22 billion (SEK 7.14 billion as of 31 January 2024), corresponding to a net asset value per share of SEK 9,215 (SEK 9,268 as of 31 January 2024).1 For further information, please contact: Mikael Ericson, CEO mik ...

Publicerad: 2024-03-15 08:00 av Cision

Kallelse till årsstämma 2024

Holmen: Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) (org.nr 556001-3301) kallas till årsstämma tisdagen den 16 april 2024 kl. 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stallgatan 6, Stockholm.

Publicerad: 2024-03-13 12:00 av Cision

Invitation to Annual General Meeting 2024

Holmen: The shareholders of Holmen Aktiebolag (publ) (corp. reg. no. 556001-3301) are hereby invited to attend the Annual General Meeting at 15.00 CEST on Tuesday, 16 April 2024, in Vinterträdgården, Grand Hôtel (Royal entrance), Stallgatan 6, Stockholm, Sweden.

Publicerad: 2024-03-13 12:00 av Cision

PHINIA Reports Solid Q4 and Full Year 2023 Results, Introduces 2024 Outlook

PHINIA: PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), a leader in premium fuel systems, electrical systems, and aftermarket products, today reported its fourth quarter and full year ended December 31, 2023 results. Fourth Quarter Highlights: U.S. GAAP net sales of $882 million, an increase of 3.6% compared with Q4 2022. Exclud ...

Publicerad: 2024-02-21 13:30 av Businesswire

Esmaeilzadeh Holding publishes net asset value as of 31 January 2024

Esmaeilzadeh Holding AB: As of 31 January 2024, the net asset value for Esmaeilzadeh Holding AB (publ) was SEK 7.14 billion (SEK 7.16 billion as of 31 December 2023), corresponding to a net asset value per share of SEK 9,268 (SEK 9,294 as of 31 December 2023).1 For further information, please contact: Mikael Ericson, CEO mi ...

Publicerad: 2024-02-15 08:00 av Cision

Esmaeilzadeh Holding offentliggör substansvärde per 31 januari 2024

Esmaeilzadeh Holding AB: Substansvärdet för Esmaeilzadeh Holding AB (publ) uppgick per 31 januari 2024 till 7,14 Mdkr (7,16 Mdkr per 31 december 2023), vilket motsvarar ett substansvärde per aktie om 9 268 kronor (9 294 kronor per 31 december 2023).1 För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Ericson, VD mikael ...

Publicerad: 2024-02-15 08:00 av Cision

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Atrium Ljungberg AB: Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 21 mars 2024 kl. 17.00, Filmstaden, Marcusplatsen 19 i Sickla, Nacka

Publicerad: 2024-02-14 11:00 av Cision

Esmaeilzadeh Holding publishes year-end report for 2023

Esmaeilzadeh Holding AB: “During the fourth quarter, we continued to consolidate and strengthen EHAB’s balance sheet, which resulted in new financing projects, structured processes, and in-depth operational work with our portfolio companies. The current economic conditions challenge the entire company group, and we are ther ...

Publicerad: 2024-02-13 08:00 av Cision

Esmaeilzadeh Holding publicerar bokslutskommuniké för 2023

Esmaeilzadeh Holding AB: “Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt att konsolidera och stärka EHAB:s balansräkning, vilket utmynnat i nya finansieringsprojekt, strukturerade processer och fördjupat operationellt arbete med våra portföljbolag. Det tuffare ekonomiska klimatet ställer krav på företagsgruppen och vi ser därfö ...

Publicerad: 2024-02-13 08:00 av Cision

PHINIA Reports Solid Third Quarter 2023 Results and Updates Full Year Guidance

PHINIA: PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), a leader in premium fuel systems, electrical systems, and aftermarket products, today reported its third quarter ended September 30, 2023 results and updated full year 2023 guidance. Third Quarter Highlights: U.S. GAAP net sales of $896 million, an increase of 4.3% compared ...

Publicerad: 2023-11-06 12:30 av Businesswire

Valberedning i Holmen

Holmen: Holmens valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Inför årsstämman 2024 har Holmens valberedning följande sammansättning: Fredrik Lundberg, styrelsens or ...

Publicerad: 2023-09-20 11:00 av Cision

PHINIA Announces Return of Capital to Shareholders

Phinia When Issued: PHINIA Inc. (“PHINIA” or the “Company”) (NYSE: PHIN), a leader in premium fuel systems, electrical systems, and aftermarket products, today announced that its Board of Directors has declared a quarterly cash dividend in the amount of $0.25 per common share, payable on September 22, 2023 to sharehold ...

Publicerad: 2023-08-31 13:30 av Businesswire

Bulletin from the Annual General Meeting in Lyvia Group

Lyvia Group AB (publ): WEDNESDAY, 21 JUNE 2023, 11:00 CEST Today, on 21 June 2023, Lyvia Group AB (publ) (“Lyvia”) held an annual general meeting (the “AGM”) in Stockholm. At the meeting, the following resolutions were made.

Publicerad: 2023-06-21 11:00 av Cision

Kommuniké från årsstämma i Abera Bioscience AB

Abera Bioscience: Årsstämma 2023 i Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) hölls den 14 juni 2023. Årsstämman fattade följande beslut.

Publicerad: 2023-06-14 13:33 av Cision

Petra Albuschus named as next Executive Vice President, Human Resources and Sustainability for Autoliv

Autoliv: (Stockholm, Sweden, May 24, 2023) - Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), the worldwide leader in automotive safety systems, announces that Petra Albuschus will join the company as Executive Vice President, Human Resources and Sustainability and will become a member of the Autoliv Executive Ma ...

Publicerad: 2023-05-24 08:00 av Cision

Bulletin from the extraordinary general meeting in Lyvia Group

Lyvia Group AB (publ): Friday, May 19, 2023 13:00 CET Today, on 19 May 2023, Lyvia Group AB (publ) (the “Company”) held an extraordinary general meeting in Stockholm. At the meeting, the following resolutions were made.

Publicerad: 2023-05-19 13:00 av Cision

Kallelse till årsstämma i Abera Bioscience AB

Abera Bioscience: Aktieägarna i Abera Bioscience AB (publ), org. nr. 556909-0904 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2023 kl 13.00 i MAQS Advokatbyrå AB:s lokaler på Stureplan 19 i Stockholm.  

Publicerad: 2023-05-16 09:12 av Cision

Beslut på Nordnets årsstämma den 18 april 2023

Nordnet: Tisdagen den 18 april 2023 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ). Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Publicerad: 2023-04-18 19:00 av Cision

Resolutions from Nordnet’s Annual General Meeting on 18 April 2023

Nordnet: On Tuesday 18 April 2023 the Annual General Meeting of Nordnet AB (publ) was held. The main decisions of the meeting are summarized below.

Publicerad: 2023-04-18 19:00 av Cision

Arkivet - Strategidokument

Köpråd: Här finns Placeras tidigare månadsråd.

Publicerad: 2023-03-31 12:30 av Placera.

Visa fler resultat