EKOFIN
SVERIGE BÖR MINSKA PRIVAT SKULD, ÅTGÄRDA BOMARKNAD (Direkt)

2013-06-21 17:12

LUXEMBURG (Direkt) EU:s finansministrar uppmanar Sverige att åtgärda den höga privata skuldsättningen, effektivisera bostadsmarkanden och integrera lågutbildade ungdomar och invandrare bättre på arbetsmarknaden.

Vid ekofinmötet på midsommarafton fattade finansministrarna beslut om rekommendationer för ekonomiska reformer till samtliga 27 EU-länder.

Rekommendationerna till Sverige och övriga länder följde kommissionens rekommendationer från den 29 maj.

Sverige bör fasa ut ränteavdragen för bostadslån eller öka fastighetsbeskattningen, ansåg ekofinrådet. Sverige bör också stimulera amortering av bolån och minska fördelarna som företagsbeskattningen ger för lånefinansiering.

Vidare ansåg finansministrarna att den svenska bostadsmarknaden bör effektiviseras genom en reformering av hyresregleringen och öka avtalsfriheten mellan hyresgäster och hyresvärdar.

Det innebar en uppmjukning från kommissionens ursprungliga rekommendation, som förespråkade en utfasning av hyresregleringen.

Ekofinmötet instämde i att konkurrensen bör öka inom byggsektorn och processen för stadsplanering och tillstånd ses över.

På arbetsmarknaden bör Sverige förbättra anställningsbarheten för lågutbildade ungdomar och personer med invandrarbakgrund. Övergången från skola till arbete bör också underlättas genom bland annat ett lärlingssystem och en utvidgad ungdomsgaranti.

Finansministrarna tycker även att Sverige bör utvärdera effekten av den sänkta restaurangmomsen.

Ekonomikommissionär Olli Rehn sade vid en presskonferens att det låg i alla EU-länders intresse att verkligen genomföra de landspecifika rekommendationerna.

"Dessa rekommendationer ska inte följas för att kommissionen eller ekofin säger det. De ska följas för att reformerna behövs för att höja konkurrenskraften, säkra uthålliga pensioner och skapa en mer dynamisk arbetsmarknad", sade han.

Men han underströk att det är upp till EU-länderna att själva välja exakt hur målen ska uppnås.

Bengt Ljung +32-2-230 74 56
Nyhetsbyrån Direkt


Bengt Ljung +32 22 30 74 56
Nyhetsbyrån DirektMarknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -