GREEN LANDSCAPING
FÖR FUSIONSSAMTAL MED FLERA BOLAG - VD (Direkt)

2018-03-19 14:19

STOCKHOLM (Direkt) Green Landscaping, som är på väg till Nasdaq First North, kommer att fullfölja sin förvärvsstrategi och är i dialog med ett antal bolag i branschen om samgående.

Det sade bolagets vd Johan Nordström i en TV-intervju med Nyhetsbyrån Direkt som sammanfattas nedan.

Green Landscaping ägnar sig främst åt skötsel och finplanering av utemiljöer, till exempel grönyteskötsel samt träd- och skogsvård. Bolaget omsatte 790 miljoner kronor i fjol och finns framförallt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Om man räknar in helårsförsäljning från bolag som förvärvades under 2017 var omsättningen över 1 miljard kronor.

Vad har ni för kunder?

"60 procent av försäljningen går till offentlig sektor, exempelvis kommuner och landsting. Vi har även privata aktörer, främst företag, som kunder."

Ni räknar med en marknadstillväxt på 5 procent per år. Vad driver det?

"Primärt två faktorer - urbaniseringstrenden i Sverige och att kravbilden kring hur grönytor används hela tiden ökar."

Foto: Johan Lind från Nyhetsbyrån Direkt intervjuar Johan Nordström, vd för Green Landscaping.

Ni värderar ert företag till 670 miljoner kronor och vill ta in 75 miljoner kronor i en nyemission. Vad ska ni göra med pengarna?

"Dels ska vi stärka upp balansräkningen eftersom vi har haft en ganska smal sådan i linje med den ägarstruktur vi har haft. Med en bra kassa kan vi även fortsätta att göra eventuella förvärv."

Ni hade bara 1 procents soliditet vid årsskiftet - finns det skäl att vara orolig över det?

"Nej, inte alls. När man har en stark och stabil huvudägare är det naturligt att jobba med en ganska smal balansräkning. Nu när vi listar aktien gör vi en emission och städar upp i balansräkningen så att den blir stabil. Med den lönsamhet vi har är det inget som jag är nervös över."

Under 2017 gjorde ni fyra förvärv. Har ni hunnit få ut synergierna av dem än?

"Bara delvis. Vi förväntar oss att helårseffekterna kommer att komma under innevarande år när vi, tillsammans med de förvärvade bolagen, hittar kostnadseffektiva lösningar."

Kommer ni fortsätta förvärva i samma takt 2018 och framåt?

"Vår plan är att göra två-tre förvärv per år."

Varför bedömer ni att en förvärvsstrategi är lönsam i er bransch?

"Det har visat sig att man ofta har en lång relation till kunden. Vi får med oss både personal, kunskap och kundrelation."

Hur får ni nyckelpersoner i de förvärvade bolagen att stanna i verksamheten?

"Dels genom att inte klampa in med för stora fötter, utan att faktiskt lyssna. Sedan har vi en finansiell lösning där nyckelpersoner ofta går in som delägare. Därmed har de ett fortsatt engagemang i koncernen som helhet."

Har ni redan köpt russinen i kakan eller finns det fler intressanta förvärvsobjekt på marknaden?

"Vi har bara börjat. Vi är i dialog med ett antal bolag i branschen om ett samgående."

Ska ni växa geografiskt eller till nya tjänsteområden?

"Vi har en flexibel inställning, men primärt vill vi hålla ihop våra enheter geografiskt. Sedan kan man tänka sig nya affärsområden i bolaget, men den primära inriktningen just nu är att vi fortsätter på den geografiska expansionen."

Hur skulle du beskriva konkurrensbilden?

"Vi jobbar i den övre delen av marknaden med lite större avtal och då krävs en mogenhet och kvalitetsnorm för att kunna vinna upphandlingarna. På nationell nivå finns det bara 2-3 bolag, men i varje region finns det ytterligare 2-3 större företag som har den typ av kvalitet att de kan vara med i upphandlingsprocesserna."

Ni har inte haft en spikrak tillväxtresa. Försäljningen och antalet anställda sjönk mellan 2014 och 2016. Varför?

"Tidigare fokuserade vi väldigt mycket på tillväxt, men kvaliteten och sista raden i resultaträkningen hängde inte med. När jag kom in i bilden var planen att bygga en plattform för lönsam tillväxt och det gjorde vi under 2015 och halva 2016. Nu när vi har fått den på plats kan vi ta nästa steg i vår utveckling."

Ni har gått med förlust i flera år - när hoppas ni gå med vinst?

"Proformamässigt gick vi faktiskt med vinst i fjol, alltså om vi räknar in de förvärvade bolagens omsättning och marginaler. I så fall hade vi ett ebitda-resultat på 95 miljoner kronor."

Er rörelsevinst (ebit-nivå) i fjol blev 15 miljoner kronor. Sedan hade ni 19 miljoner kronor i räntekostnader och nettoresultatet blev negativt. Hur känsliga är ni inför en eventuell ränteuppgång i ekonomin?

"Inte alls i och med att vi nu städar undan i vår balansräkning. På det sättet kommer vi att ha ett väldigt stabilt företag. Våra räntekostnader kommer att vara ganska låga i framtiden så det är inget som bekymrar mig."

Ni har satt upp flera finansiella mål, däribland om en ebitda-marginal på 11 procent, som ska uppnås "på medellång sikt". Hur många år bort ligger det?

"Det innebär någonstans runt 4-5 år."

Vilka är era huvudsakliga utmaningar för att nå målen?

"Det handlar framförallt om att kunna leverera bra tjänster och att ha nöjda kunder. Det handlar om våra anställdas förmåga att leverera i enlighet med de förväntningar som finns på dem. Nycklarna är att fortsätta vidareutbilda personalen och att fortsätta leverera kvalitet."

Ni hade 184 miljoner kronor i kundfordringar vid årsskiftet. Speglar det långa betalningstider på cirka ett kvartal i er bransch? Finns det risk för nedskrivningar?

"Det hänger faktiskt ihop med att man inför årsslutet slutfakturerar många projekt och skötselavtal. Det är en tradition i branschen. Därför blir det väldigt mycket kundfordringar. Historiskt sett har vi väldigt låga förluster på kundfordringar så det är inget jag är orolig över".

Emissionskostnaderna på 16 miljoner kronor motsvarar drygt 20 procent av emissionsbeloppet. Är inte det ganska högt?

"16 miljoner är förstås väldigt mycket pengar och det blir en stor andel av emissionsbeloppet, men jämfört med andra bolag som har tagit sig till börsen eller First North är det inte på något sätt en uppseendeväckande hög kostnad."

RUT-avdraget har utökats på senare tid och innefattar numera exempelvis trädfällning. Har ni några planer på att vända er till privatpersoner?

"Ett av våra dotterbolag, Jacksons Trädvård, har den största exponeringen mot privatpersoner, men den är väldigt liten. Det är ingenting som kommer att påverka oss i någon större utsträckning, vare sig positivt eller negativt."

Ni kör vidare på den inriktning ni har?

"Vi har en strategi som fungerar väldigt bra och den fortsätter vi med. Skulle det visa sig att det här segmentet expanderar mycket kraftigt kommer vi att växa med det, men det är fortfarande så pass litet att det inte kommer att synas i den totala verksamheten."

Vad kommer du fokusera mest på i vd-rollen i år?

"Jag kommer att fullfölja den strategi vi har haft under de senaste åren. Det handlar om att titta mycket på vad som ger kundnytta och hur vi levererar den. Till syvende och sist handlar det om våra anställda som ska leverera det kunderna förväntar sig. Det blir fortsatt fokus på att utveckla våra medarbetare och på att leverera rätt produkter till kunderna."

Johan Nordström äger drygt 7 procent av Green Landscapings aktier och gör en tilläggsinvestering i samband med emissionen som väntas öka hans ägarandel till 9,5 procent.

Teckningskursen i nyemissionen är 21 kronor per aktie.

Sex anonyma ankarinvesterare har enligt prospektet lagt order om att förvärva aktier till ett värde av totalt cirka 205 miljoner kronor.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige pågår mellan 13-21 mars, medan institutionella investerare har ytterligare en dag på sig att teckna aktier. Preliminär första handelsdag är fredagen den 23 mars.

Bolagets huvudägare, FSN Capital III, genomför en ägarspridning av aktierna i Green Landscaping genom en försäljning av befintliga aktier utöver nyemissionen.

Pareto Securities är Global Coordinator och Sole Bookrunner. Setterwalls är legal rådgivare till Green Landscaping. Baker McKenzie är legal rådgivare till Pareto Securities.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -