BYGGHEMMA
TRE FÖRVÄRV OM ÅRET KAN VARA RIMLIGT - VD (Direkt)

2018-03-23 14:56

STOCKHOLM (Direkt) Den nordiska e-handlaren Bygghemma, som är på väg till Stockholmsbörsen, anser att tre förvärv om året kan vara rimligt att genomföra. Samtidigt ska Bygghemma växa organiskt i takt med online-marknaden vars höga tillväxttal dock bromsar trendmässigt.

Det säger Bygghemmas vd Mikael Olander i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Bygghemma säljer hemförbättringsprodukter till konsumenter i Norden och omsatte 4,0 miljarder kronor i fjol.

Vad är huvudbudskapet när ni nu säljer in bolaget till investerare?

"Att vi har en väldigt stark position på online-marknaden för hemförbättring i Norden. Det sker en snabb förflyttning från offline till e-handel som vi tror kommer att fortsätta. Tillväxten på online-marknaden för möbler och "gör-det-själv"-marknaden var 19 procent i fjol. Vi tror att online-försäljningen kommer att dubblas de kommande fem åren genom 15 procents årlig tillväxt."

Vilket av segmenten gör-det-själv respektive heminredning fokuserar ni mest på? Var finns den största potentialen? Finns det någon relevant skillnad?

"Segmenten är faktiskt ganska lika med ungefär samma storlek och tillväxt. Vi har ungefär samma marginaler efter lager och frakt, och samma lönsamhet på sista raden. Det spelar ingen roll för oss vilket av dem som går bäst."

Vad ska ni göra med emissionspengarna?

"Vi ska ta ned skulderna till en nivå som är lämplig för börsen. Det är en annan miljö än när man är ägd av ett riskkapitalbolag som arbetar på annat sätt."

Vilket värde, nytta eller förändring har er nuvarande norska riskkapitalägare FSN tillhört sedan de köpte er 2016?

"FSN har varit jättebra. Vi har infört ett nytt ramverk, ett så kallat årshjul, som vi har arbetat efter. Det har inneburit ett förfinat arbetssätt för oss. Sedan har vi varit offensiva och drivit verksamheten framåt tillsammans."

Dagens Industri noterade i en artikel att FSN Capital mindre än ett år efter börsintroduktionen av Instalco har sålt alla sina aktier i installationsbolaget till ett lägre pris än introduktionskursen.

Bygghemma har gjort 20 förvärv sedan år 2012 - hinner ni integrera allt?

"Det har gått väldigt bra. Det är trots allt sex år så det är inte mer än drygt tre förvärv per år. Det är inte extremt. Vi hade erfarenhet från Cdon.com-tiden och ganska stor erfarenhet kring att göra förvärv och att integrera. Vi har arbetat med en treårsplan för alla förvärv."

Ska ni fortsätta förvärva i samma takt?

"Under 2017 gjorde vi sex förvärv. Det tempot kommer vi nog inte att hålla, men tre förvärv om året kan vara rimligt."

Vad blir inriktningen på framtida förvärv?

"De första åren etablerade vi oss i de nordiska länderna. Sedan förvärvade vi för att nå storlek och därefter har vi förvärvat för att bli bättre inom olika utvalda kategorier. Det sistnämnda ska vi arbeta mer med framöver."

Har ni gjort några mindre lyckade förvärv?

"Ja, det har vi såklart gjort. Vi är visserligen nöjda med våra prestationer, men det är klart att några förvärv inte har gått som vi hade önskat - så är det alltid. Men 95 procent av förvärven har gått helt okej eller bra."

Finns det risk för goodwill-nedskrivningar i de förvärv som inte har gått så bra, eller är det hanterat?

"Det är hanterat redan. Just nu är vi lönsamma på alla marknader i våra segment och har en stark ställning i alla bolag."

Vid årsskiftet uppgick Bygghemmas goodwillposter i balansräkningen till 2,5 miljarder kronor och varumärkestillgångarna till 0,8 miljarder kronor, av en total balansräkning på 4,4 miljarder kronor.

Är det Norden som gäller för er framgent också?

"Ja, Norden är vår hemmamarknad. Det är en stor marknad som växer snabbt och vi känner oss nöjda med att arbeta här. Vi tror att online-marknaden kommer att dubblas inom fem år."

Hur länge kan heminrednings- och renoveringstrenden fortgå? Tänk om folk har 'renoverat färdigt' snart?

"Nej, det tror vi inte - folk är intresserade av hem och trädgård. Totalmarknaden är stor och vi tror att den kommer att växa minst med inflationen. Samtidigt sker en förflyttning till online-handel där vi befinner oss."

Bygghemma avser nå 10 miljarder kronor i försäljning, inklusive förvärv, på medellång sikt. Ni har som mål att öka nettoomsättningen med i snitt 20-25 procent per år, varav 15 procent organisk tillväxt. Det är en ganska hög organisk tillväxt?

"Det är i linje med online-marknadens förväntade tillväxt. Marknadstillväxten var 19 procent i fjol och över 20 procent året dessförinnan, så tillväxttakten är på väg ned. De flesta prognoser vi har tagit del av pekar i häradet 15 procent, alltså fortsatt kraftig tillväxt."

Hur realistiskt är det att ni ska fortsätta växa så snabbt när ni numera har blivit relativt stora?

"Vi har ju vuxit snabbare än marknaden historiskt sett och nu säger vi att vi ska växa med marknaden. Vi tycker att det är ett mål som är realistiskt. Ingenting är enkelt, men det hade känts märkligt att ha som mål att växa långsammare än marknaden."

Har konkurrenter med fysiska butiker lågt hängande frukter med att migrera sin butiksförsäljning till online, och därmed något lättare att växa online än vad ni har?

"Det vet jag inte. Det är säkert några konkurrenter som kommer att lyckas med det, men de har utmaningar kring att driva både butiker och e-handel. Vi har fullt fokus på e-handel - det är vår fördel."

Ni har 72 showrooms - vad är planen med dem?

"De är mer en förlängning av vår e-handel. På byggsidan vill många höra av sig och ställa frågor vid större köp. På möbelsidan vill vissa kunder klämma och känna på produkten. Vi marknadsför inte showrooms utan det är trafik som kommer från websidan. Sedan åker kunden till vårt showroom eller butik och provar produkten."

Kan man handla i era showrooms?

"Vi orderlägger en del i butiken, men vi har ingen lagerhållning där utan man får beställa via nätet. Det fungerar väldigt väl och därför har vi fortsatt med det."

Ni har som mål att gradvis förbättra lönsamheten för att uppnå en justerad ebita-marginal på cirka 7 procent på medellång sikt. Vad är det måttet ska justeras för?

"Det skulle vara något extraordinärt, såsom större förvärvsintegrationer, men vi vet inte om det kommer några. Vi tror att merparten förvärv kommer att vara mindre utan några större integrationskostnader."

Finns det inte en viss risk att man som investerare inte vet exakt vad målet är och att ni kan räkna bort kostnader och kalla dem för extraordinära?

"Vi har visserligen lite sådana poster nu i samband med börsnoteringen, men vi har ingen historik av att jobba på det sättet och det kommer vi inte att göra framöver heller. Vi har dock ändå med det i fall det skulle bli några större förvärv, för då är det korrekt och rimligt att justera."

I fjol var den justerade ebita-marginalen 4,9 procent?

"Ja. Om vi dubblar försäljningen genom att växa med marknaden i fem år och bibehåller samma marginaler kan vi låta de fasta kostnaderna öka med 70 procent och ändå öka ebita-marginalen med 2 procentenheter. Det är ingen extremt aggressiv marginalförbättring, utan en ganska rimlig målsättning".

När ska målet nås?

"Inom fem år."

Kommer ni klara att gradvis förbättra lönsamheten när ni samtidigt ska fortsätta satsa på tillväxt?

"Ja. Om vi växer med 15 procent per år blir det en fördubbling organiskt på fem år. Då känns lönsamhetsmålet i allra högsta grad rimligt."

Ni bedömer i prospektet att en högre andel egna varumärken kontra externa varumärken förväntas ge positiva marginaleffekter framöver?

"Vi har inget stort fokus på att öka andelen egna varumärken. Det är primärt inom heminredning som vi har egna varumärken och där vi har en välfungerande process för det. Vi snurrar vårt lager sex gånger per år och känner oss väldigt trygga i den modellen. Inom gör-det-själv jobbar vi med fokus på starka externa varumärken som Husqvarna."

Clas Ohlson har inlett ett samarbete med Mathem. Har ni planer på något sådant innovativt grepp?

"Nej, inte just nu i alla fall. Man ska aldrig säga aldrig, men i dag jobbar vi med tredjepartsleverantörer. Vi utvecklar självklart logistiken, men vi har inget sådant på gång."

Hur mycket returer får ni totalt sett? Vad är trenden?

"Ganska lågt - under 5 procent och det ökar inte. Man köper inte hem tre badkar för att prova dem som man kanske gör med kläder. För de personer som känner sig osäkra har vi våra utställningsmöbler som man kan titta på."

Sker det någon teknikutveckling kring exempelvis bättre sätt att titta på varor i 3D som kan medföra färre returer?

"Ja, över tid hoppas vi på sådant, men vi räknar inte med det i våra kalkyler. Vi analyserar alla returer för att se om det finns något i produktinformationen såsom text eller bild som kan förbättras eller om något varumärke inte håller kvaliteten. Vi analyserar även om vi kan bli ännu mer precisa i angivelser av leveranstider eftersom det också minskar returerna. Vi hoppas på att kunna få ned returerna."

Ni radar upp flera risker i prospektet. Vilken är mest betydelsefull för bolaget?

"Konkurrensen i vår bransch är stenhård och alla kämpar för att ta del av kakan som växer. Det gäller för oss att hålla oss i framkant. Det viktigaste är att vi hela tiden förbättrar oss, behåller fokuset och jobbar stenhårt. Vi tycker att vi har en väldigt bra position på en snabbt växande marknad."

Ni har drygt 800 anställda - hur många har ni om fem år?

"En rimlig uppskattning är att vi ökar antalet anställda med 50 procent när vi dubblar omsättningen. Våra fasta kostnaders andel av omsättningen har sjunkit varje år och det ska de göra även framöver. Inom vissa områden, såsom kundtjänst, måste man dock anställa fler personer när omsättningen stiger, även om man förstås kan bli effektivare."

Hur går investerar-roadshowen inför börsnoteringen?

"Jodå, den går bra. Det rullar på i full fart. Vi har varit i New York och London. Vi är inte färdiga än, men allt har gått bra från vår sida så här långt."

Hur är humöret på finansmarknaden? Är det lite mer skakigt än tidigare med tanke på börsoron?

"Jag tycker att det känns okej för oss. Det känns som att de allra flesta ser att det sker en snabb förflyttning från offline till e-handel och där har vi en position som är intressant för många. Det känns faktiskt ganska bra."

Allmänheten kan anmäla sig för teckning av aktier i Bygghemma till och med fredagen den 23 mars. Institutionella investerare har till måndagen den 26 mars på sig. Första handelsdag förväntas bli den 27 mars.

Enligt källor till Bloomberg News har priset i nyemissionen fastställts till 47:50 kronor, alltså i mitten av det preliminära intervallet 45-50 kronor.

Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -