FLUICELL
SKA TILL FIRST NORTH, FÖRSTA HANDELSDAG 18/4 (Direkt)

2018-03-29 09:30

STOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Fluicell är på väg till Nasdaq First North och gör en nyemission där teckningsperioden avslutas torsdagen den 29 mars. Första dag för handel är preliminärt satt till den 18 april.

Före nyemissionen värderas Fluicell i erbjudandet till 80 miljoner kronor. Finansiell rådgivare för listningen är Mangold. Fluicell avser ta in 32,7 miljoner kronor i kapital för att kunna utveckla produkter och stärka upp olika positioner i bolaget.

Åtagande från aktieägare och externa investerare uppgår till 70 procent av emissionsbeloppet. Vid en övertilldelning kan emissionsbeloppet utökas till 37 miljoner kronor.

Fluicell grundades 2012 som en spin-off från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Bolagets produkter har utvecklats för att studera enskilda celler, vilket är användbart inom läkemedelsutveckling.

Victorie Viannay har varit vd i företaget sedan 2017. Hon har en doktorsexamen från universitetet Il Panthéon i Paris och äger 7.500 aktier i bolaget privat.

Fluicell har två produkter för försäljning: Biopen och Dynaflow Resolve. Dessa produkter används inom forskning och ska främja utveckling av nya läkemedel. Syftet med produkterna är att ge forskare möjlighet att studera läkemedelseffekter i enskilda celler för att kunna utveckla bättre och säkrare läkemedel mot svårare sjukdomar.

Fluicell har ett 30-tal kunder, mestadels från institut som amerikanska Food and Drug Administration (FDA) och universitet som Pittsburg University. Det finns även läkemedelsbolag på kundlistan, däribland Roche och Novartis.

Intäkterna har hittills legat på 1-3 miljoner kronor per år de tre senaste verksamhetsåren. Intäktsmodellen består av försäljning av produkter samt förbruknings- och leasingartiklar som är återkommande. Under 2017 gjorde bolaget en rörelseförlust på 8,5 miljoner kronor.

Kapitalet som tas in ska i huvudsak användas till att kommersialisera bolagets kommande produkt, en bioprinter som är en vidareutveckling av en prototyp. Dessutom behöver bolagets rörelsekapital förstärkas.

Fluicell behöver stärka upp olika delar i organisationen såsom sälj-, affärsutvecklings- och marknadsorganisation, enligt bolaget självt. Bolaget är även i behov av ett produktutvecklingsteam samt att skapa partnerskap med stora läkemedelsbolag, vilket kräver kapital.

Bioprintern, Biopixlar, som bolaget avser kommersialisera under 2019 är en högupplöst 2D- och 3D-bioprintingplattform. Fluicell anser sig ha en unik produkt med patent som skyddar tekniken.

Med denna bioprinter ska det gå att arrangera biomaterial högupplöst på en- och fåcellsnivå. I printern ska man kunna bestämma cellsammansättningen, exempelvis i en cancermodell. Produkten ska även ha applikationer inom läkemedelsscreening samt kunna användas till explorativ biologisk och medicinsk forskning.

Fluicell anser att ett antal trender talar för bolaget. Bland annat behöver läkemedelsbolagen effektivisera utvecklingsprocessen för framtagandet av nya läkemedel. Kvaliteten måste höjas och det finns ett behov av att mer patientrelevanta och detaljerade sjukdomsmodeller introduceras tidigt. Behovet av nya angreppssätt och forskningsverktyg är stort för att öka innovationsgraden och kunna ta fram nya behandlingsformer, uppger bolaget.

Vidare efterfrågar marknaden produkter som gör att det går att förstå den enskilda cellens patologiska profil. Inom cancer, neurologiska och immunologiska sjukdomar är behovet särskilt stort då dessa sjukdomar ökar.

Bolagets målsättning är att inom tre år ha en omsättning på 20 till 40 miljoner kronor med en rörelsemarginal på cirka 70 procent. I slutet av 2019 ska det finnas fem till sju produkter i portföljen där några är inlicensierade.

Nuvarande produkter finns enligt Fluicell på en växande marknad. Tillväxttakten för 3D-printers är hög och ligger på runt 20 procent. Marknadsstorleken för de olika produkterna uppgick till mellan 400 miljoner dollar till 1,3 miljarder dollar under 2015/2016.

Jan Glevén +46 8 5191 7911

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -