INFREA
VILL MARGINALMÄSSIGT LIGGA LITE ÖVER BRANSCHEN - VD (Direkt)

2018-04-12 09:13

STOCKHOLM (Direkt) Industrigruppen Infrea, som är på väg till Nasdaq First North, vill marginalmässigt ligga lite över branschen. Bolagets mål att nå en avkastning på eget kapital på 12-15 procent är samtidigt rätt tufft satt.

Det säger Tony Andersson, vd för Infrea, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Infreas dotterbolag säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur. Infreas tre affärsområden är Brandskydd, Mark & Anläggning samt Avfall, Vatten och Avlopp (AVA).

I nyemissionen på 24 miljoner kronor är pre money-värderingen av bolaget 330 miljoner kronor.

Varför anser du att man ska teckna aktier i Infrea?

"Vi ger service åt det byggda samhället. Allt som snurrar inom industrin (och mycket av den infrastruktur som finns?) måste underhållas förebyggande oavsett konjunktur. Kundavtalen inom infrastruktur- och industriservice är ofta väldigt långa. Många bolag som nu kommer ut på börsen är mera förhoppningsbolag, men det är inte vi. Jag hoppas att investerare ser oss som ett alternativ om man vill stabilisera sin aktieportfölj", säger Tony Andersson.

"Våra samhällen växer. Genom en växande befolkning ökar slitaget på vägar och infrastruktur. Miljöfrågan i våra städer ökar i betydelse och blir mer komplex. Det medför mer jobb för oss. Sedan är det viktigt för oss att kunna växa geografiskt."

Vad skiljer er från andra industrigrupper?

"Vi är en industrigrupp snarare än ett riskkapitalbolag. Branschen är fortfarande fragmenterad med mycket att jobba på. Efter Sverige ser jag Norden som ett möjligt nästa steg."

Bild: Infreas nuvarande tre affärsområden.

Infrea har som finansiellt mål att nå en avkastning på eget kapital på 12-15 procent. Pro forma gick koncernen dock med förlust i fjol - i vilket tempo avser ni vända till vinst?

"Vi vill gå med vinst redan i år och har en avsikt att inom två år börja lämna utdelning. Jag är medveten om att målet om en avkastning på eget kapital på 12-15 procent är rätt tufft. Det är även ganska avhängigt av vilka förvärv vi gör och hur vi får effektiviteten att fungera i våra bolag. Vi har inte satt någon tidshorisont på lönsamhetsmålet, men 12-15 procent är absolut vårt mål."

Hur ska man se på ert mål om en ebita-marginal8 procent?

"Branschen ligger någonstans där. Att överträffa branschen flera gånger om ser jag inte som realistiskt, utan målet är att vara lite bättre."

Är industri- och infrastrukturservice en lokal marknad?

"Ja, min erfarenhet är att man handlar lokalt. Genom ökad geografisk spridning kan man dock komma åt kunder som har verksamhet på många orter och vill ha en gemensam leverantör."

Hur tillför er helhet aktieägarvärde om ni ändå använder en decentraliserad affärsmodell utan stora centrala resurser?

"Våra affärsområden mot kund har visserligen inte så mycket synergier i dag, men vi ser synergier på backoffice-sidan med ekonomiredovisning, IT-system, upphandling av fordon, energikostnader och liknande. Värdet kommer också i den organiska tillväxten och den ökade effektiviteten. Många av de företag vi förvärvar är familjeföretag som har 'nått sin nivå' och inte kommer längre. Vi jobbar tätt med företagen för att lyfta dem till nästa nivå", säger Tony Andersson.

"Vi kan aktivt hitta kompletterande förvärv så att vi kan stärka verksamheterna lokalt, exempelvis om ett asfaltsverk förvärvar inom väglinjemålning. Ett annat exempel är att vi inom brandskydd har öppnat en konsultverksamhet som gör att vi kan komma in i projekten tidigare."

Hur ser expansionsmöjligheterna ut inom ert i fjol mest lönsamma affärsområde, Brandskydd?

"Brandskydd finns inte bara i fastigheter utan i den allmänna sektorn såsom sjukhus, tunnlar, teknikutrymmen och tunnelbana. Vårt bolag BST:s kunder är inte bara kommuner och landsting utan även företag. Inom brandskydd är vi ganska stora från Mälardalen och söderut, men även där kan vi växa inom andra segment. I höstas förvärvade vi Q-fog, en produkt för mobila sprinklersystem för hemmiljö. Det blir allt vanligare med vård i hemmet av äldre och de har ofta svårt att ta sig ur sängen om det brinner", noterar Ifrea-chefen.

"Vi ser även chanser till kravhöjningar för brandskydd i spåren av exempelvis branden nära Stureplan i Stockholm nyligen. Tendensen till att bygga högre hus innebär också skärpta brandsäkerhetskrav. Även tunnlar sprinklas i ökad utsträckning nuförtiden."

I mark- och anläggningsbranschen är väl lönsamheten generellt lägre? Till exempel har börsnoterade NCC utmaningar?

"Vårt ägarledda asfaltsbolag tappade ungefär 20 miljoner kronor i omsättning i fjol. En av grundarna som var operativt aktiv avled nämligen hastigt och den andra grundaren var tvungen att genomgå en bypass-operation. Vi tappade försäljning och rörelsemarginal då organisationen chockades", svarar Tony Andersson.

"Vår asfaltsverksamhet har dock varit väldigt stabil i ett historiskt perspektiv. Allt handlar inte om det stora vägnätet utan det finns mycket lokala gator, många hårdgjorda ytor vid köpcentrum och annat. När Ostlänken byggs blir det även stora infrastrukturinvesteringar i Sörmland och Östergötland som är Asfaltsgruppens hemmamarknad."

Sedan är mark- och anläggning en säsongsbetonad bransch, konstaterar Tony Andersson.

"Vintern i det första kvartalet i år har varit tuff mot oss, men alla vet ju att det inte läggs någon asfalt då. Vi rullade i gång i förra veckan och når snart full produktion."

Hur ser era tillväxtmöjligheter inom asfalt ut?

"Vi har ett eget verk som producerar asfalt. Vi är verksamma inom Linköping, Norrköping, Motala och uppemot Mälardalen till. Vi siktar på att växa mer mot Mälardalen, men det är långa processer att hitta en plats att kunna etablera ett nytt verk på. Alternativet är att göra kompletterande förvärv. Det finns trots allt ett antal mindre aktörer."

Affärsområdet infrastruktur (Avfall, Vatten och Avlopp) går med förlust. Hur ska ni vända det?

"Först vill jag framhålla att vi genom vår redovisningsprincip K3 har väldigt stora goodwill-avskrivningar. Vi hade avskrivningar på 65 miljoner kronor i fjol, varav 34 miljoner var goodwill. Vi utreder att övergå till IFRS för att bli mer jämförbara med andra noterade bolag", säger han.

"I fjol hade vi samtidigt två stora engångsposter inom Cleanpipe. Dels stängde vi en egen miljötipp följt av att vi i stället inledde ett samarbete med Fortum. Sedan brann två av våra fordon upp i Göteborg, vilket gav ett stort intäktstapp. Om man skulle justera resultatet för detta skulle lönsamheten ha varit positiv. Visserligen händer alltid engångssaker, men det här kändes extraordinärt", säger Infrea-chefen.

"Nu i februari hade vi en extremt hög sjukfrånvaro i alla bolag, men jag tror att det drabbade Sverige generellt. Snön har samtidigt hindrat våra lastbilar, men nu när det har vänt i mars/april hämtar vi igen det."

Vidare avser bolaget förbättra sin effektivitet med digitalisering.

"Vi har exempelvis börjat arbeta med digital ruttplanering och ruttoptimering. Det kan små aktörer inte hålla på med på samma sätt. Här har vi en synergi mellan olika enheter", säger Tony Andersson.

"Under första kvartalet gjorde vi en effektivisering inom vår relining-verksamhet genom ett strategiskt avtal med en partner för att få en effektivare produktion. Vi märkte att vi inte hade full beläggning, så vi gjorde ett omtag. TV-inspektionen och spolbussar är mer kärnverksamhet än att göra relining-jobb."

Vilka tillväxtmöjligheter ser ni inom affärsområdet infrastruktur (Avfall, Vatten och Avlopp)?

"Vi finns i huvudsak på västkusten och i Stockholm, men det finns mycket däremellan."

Ni bedömer generellt att konkurrensen om potentiella förvärvskandidater är hög. Hur ska ni hitta prisvärda förvärv?

"Det gäller att komma i kontakt med företagen före andra via våra kanaler. Vi har märkt att det bästa kontaktnätet vi har är via de företag vi äger som känner branschen. Det är en mycket bra källa. Det kommer alltid finnas säljande företag som har bestämt sig och går ut via mäklare - sådana blir vi också uppringda av - men vi konkurrerar inte med alla köpare till vilket pris som helst utan det ska vara en win-win-situation."

Ni avser göra 2-4 förvärv per år. Hur behåller ni engagemanget hos tidigare bolagsägare och medarbetare?

"Vi har sagt 2-4 förvärv, men vi ska ändå ha en tydlig underliggande organisk tillväxt på ett par procent, upp till kanske 5 procent. Lite större förvärv är betydelsefullt när det gäller vårt mål att växa totalt med 20 procent per år. På sikt kommer vi kanske inte att kunna hålla 20 procents tillväxt, men vi tror att det är rimligt i nuläget när vi omsätter 650 miljoner kronor", säger Tony Andersson.

"Det är viktigt att det finns en samsyn mellan köpare och säljare angående varför bolaget säljs. Innan förvärvet lägger man agendan för hur man ska jobba. Vi är väldigt engagerade i förvärven. Det viktigaste i vår bransch är människor - de ska känna att de blir sedda och får stöd."

Vill ni att befintliga ägare stannar kvar efter förvärv?

"Det varierar från case till case. Ibland vill ledningen vara delaktig för att det stimulerar bättre och då får de vara det. Det är en del av affärsupplägget ibland, men för oss är 100 procents ägarandel i regel bäst."

Avser ni öka era ägarandelar i de lönsamma dotterbolagen inom brandskydd och asfalt från 52 respektive 75,2 procent?

"Att öka ägarandelen är att likställa med ett förvärv. I höstas köpte vi ytterligare 15 procentenheter i asfaltsbolaget. Självklart är det ett alternativ att öka andelarna ytterligare, men vi har inget klart i dag. Vill ägarna växlas ut vill vi vara det första och bästa alternativet."

Vilka är de största riskerna och utmaningarna för ert bolag?

"Vi ska ju bli noterade så nu måste vi synas. Det är en viktig sak. Vi har även utmaningar med att vår tillväxt kräver fler kunniga medarbetare. I dag är rekrytering en kritisk faktor. Vidare är de kommande förvärven beroende av en väl fungerande kapitalmarknad, både för lånat och eget kapital."

De tre affärsområdena har ungefär lika stor omsättning. Ska det förbli så?

"Det är bara ett startvärde och ingenting vi styr på. Vi försöker driva affären för varje ben."

Var ser ni mest tillväxt- och vinstmöjligheter?

"En tydlig möjlighet är ifall vi lyckas öppna ett fjärde affärsområde inom industrin. Det kommer att bli en rejäl bit för Infrea. Sedan ser jag att vår geografiska täckning inte är tillräcklig."

Vidare andas Tony Andersson efterfrågeoptimism inför höstens allmänna val i Sverige.

"Förhoppningsvis kommer det att vara förknippat med satsningar på infrastruktur och välfärd, vilket kan innebära ökade beställningar för oss", resonerar han.

Teckningskursen i Infreas nyemission är 22 kronor per aktie. Teckningsperioden pågår mellan den 27 mars och 12 april.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -