BODYFLIGHT
KUNDANTAL STHLM KAN DUBBLAS, VARDAGAR UTMANING - VD (Direkt)

2018-04-19 15:45

STOCKHOLM (Direkt) Upplevelsebolaget Bodyflight, som är på väg till Aktietorget med en nyemission på 21 miljoner kronor, kan fördubbla antalet kunder till sin vindtunnel i Stockholm om företaget lyckas öka beläggningen på framförallt vardagar. Bodyflights höga lönsamhetsutsikter kan samtidigt locka till sig konkurrenter.

Det säger Bodyflights vd Markus Wiborg i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Bodyflight bygger nu en vindtunnel i Göteborg, skapar ett upplevelsecenter i anslutning till Stockholmstunneln och avser göra detsamma i Göteborg. Bolaget har i nuläget inga internationella expansionsplaner, utöver en viss möjlighet att tjäna pengar på försäljning av företagets vindtunnelkoncept när tunnlar byggs utomlands.

Värderingen av Bodyflight i den pågående nyemissionen är 49 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Varför vill ni lista er aktie på Aktietorget?

"Primärt för att delfinansiera bygget av vindtunneln i Göteborg. 100 procent av emissionslikviden går dit, tillsammans med lån och eget kapital. Sedan vill vi öka synligheten för bolaget och skapa likviditet i aktien."

Hur stort är bodyflying globalt i nuläget?

"Det är en ung sport på uppåtgående. Det byggs 20-30 tunnlar per år globalt. I Sverige är vi dock ensamma. Vi är långtifrån först i Europa och världen, men först i Sverige. Det har visat sig att Bodyflight fungerar. Man får flyga från tre år och den äldsta av våra kunder var 90 år. Hon ville hoppa fallskärm, men blev förbjuden av sina barn och fick flyga bodyflight istället."

Hur ser efterfrågan ut?

"Vi har tre kundgrupper. Den största är privatpersoner som köper upplevelsen direkt genom tidsbokning eller via presentkort. Det utgör ungefär 60 procent av omsättningen. Sedan har vi företagsevent såsom kick-off, vilket står för ungefär 20 procent", säger Markus Wiborg.

"Den tredje gruppen är fallskärmshoppare som också står för ungefär 20 procent. Att flyga i tunnel är väldigt likt ett fallskärmshopp. Två minuter i tunneln motsvarar frifallstiden på tre fallskärmshopp. Vill man öva sig på formationer och tricks som man tänker göra uppe i luften är det tidseffektivt och ekonomiskt att öva dem i tunneln."

Bodyflight i Bromma. Foto: Kihlman Photography

Är fallskärmshopparna de mest återkommande kunderna?

"Ja. Vi bedömer att cirka 20 procent av privatsegmentet gör ett återbesök hos oss. Bland fallskärmshoppare är siffran högre. Communityn av fallskärmshoppare i Sverige är dock begränsad eftersom hoppsäsongen är relativt kort."

Er anläggning i Bromma i Stockholm besöks en normal vecka av 350 förstagångsflygare och 80 professionella flygare?

"Det är ett genomsnitt. Helgerna går bäst och lördagarna är nästan alltid fullbokade, men på vardagar har vi förhållandevis mycket kapacitet kvar. På sommaren är det samtidigt generellt lugnare. Många utländska tunnlar snurrar dygnet runt. Det siktar inte vi på i dagsläget, men det finns ledig kapacitet om efterfrågan ökar. Vi skulle kunna dubbla antalet kunder om vi får jämnare beläggning", svarar Markus Wiborg.

Hur ska ni få upp beläggningen?

"Vi arbetar på det löpande. Försäljningsökningen visar att vi successivt blir bättre. Gruppen proffsflygare växer för varje år. Utmaningen är att få beläggning mellan klockan 10 och 15 på vardagar när folk ofta jobbar. Jag tror mycket på företagssegmentet där."

Arbetar ni med sociala medier för marknadsföring? Är det populärt att lägga upp egna bilder på flygningar?

"Absolut. Bodyflight är en stark upplevelse. Många som flyger delar bilder på det, vilket är den bästa marknadsföringen. Vi annonserar även genom Facebook, Google, Instagram, radio och tunnelbana samt har två säljare som bearbetar företagsmarknaden."

Er omsättning har ökat från 13 miljoner 2015 till 18 miljoner 2016 och 26 miljoner 2017. Vad siktar ni på i år?

"Enligt memorandumet siktar vi på en omsättning på 28 miljoner kronor. Man bör se 2018 som ett mellanår. Vi ska fortsätta att driva Stockholmstunneln och öka affären där. Vi arbetar med att anlägga en skjutbana i Bromma och att anlägga tunneln i Göteborg. Vi kraftsamlar för framtiden."

Alla emissionspengar ska gå till tunneln i Göteborg. Har ni även planer på annan verksamhet där likt i Stockholm?

"Hjärtat i verksamheten kommer alltid att vara tunnlarna. I Göteborg har vi i år fullt upp med att bygga tunneln. Företaget Sernecke, som vi arrenderar marken av, har dock själva som målbild att området ska bli som ett upplevelsecenter. Det finns mycket oarrenderad mark där."

Är det en del av er image att ligga vid flygplatser? Är Säve en lokaliseringsfördel kopplat till fallskärmshopp?

"Nej, faktiskt inte. Det går inte att hoppa fallskärm från Bromma Flygplats och det finns ingen levande drop-zone vid Säve, även om det kanske skulle kunna bli det. En vindtunnel är inte tyst, utan kräver mark där buller är tillåtet. Därför passar flygplatsområden bra."

Runt Bromma i Stockholm bor det mycket människor i många riktningar. Norra Hisingen i Göteborg är inte lika tättbefolkat. Hur påverkar det efterfrågan?

"Det är naturligtvis en fråga som vi har funderat mycket över. Säve-lokaliseringen är dock central jämfört med många vindtunnlar i övriga världen. Ofta ligger vindtunnlar långt från stora städer. För tillfället befinner jag mig i Norge för EM i vindtunnelflygning och den tunneln ligger i Voss, 10 mil från Bergen."

Hur ser kollektivtrafiken till Säve Flygplats ut efter att den kommersiella flygtrafiken lades ned 2015?

"Det går bussar från Göteborgs stadskärna, så det tror vi inte blir några problem."

Ert finansiella resultat har stigit de senaste åren. Vindtunneln i Göteborg ska stå färdig i fjärde kvartalet 2018. Hur kommer investeringen påverka lönsamheten i år och nästa år?

"Investeringen pressar framförallt likviditeten. Sedan är det klart att vi behöver starta upp så att vi inför öppningen har utbildad och välfungerande personal. Den utbildningskostnaden får vi ju ta, men förhoppningsvis blir det ingen större resultatpåverkan. Stockholm var kassaflödespositivt första året. Göteborg tror vi kommer att vara mer snabbstartat eftersom vi har ett etablerat varumärke, har marknadsföring på plats samt att presentkortsförsäljaren Live-it kommer att göra kampanjer i Göteborg."

Det finns en bodyflight-aktör i Köpenhamn. Hur påverkar det era förutsättningar för expansion till Malmöregionen som ju är den tredje folkrikaste regionen i Sverige?

"För att ha ett tillräckligt kundunderlag för en vindtunnel brukar man säga att det behöver bo ungefär en miljon människor inom 20 mils radie. Marknaden har visat sig vara väldigt lokal. Vi har inte funderat färdigt över nästa lokalisering. Jag tror inte att tunnlarna i Köpenhamn och Norge påverkar marknaden för förstafångsflygare i Sverige. Det skulle dock kunna påverka proffssegmentet. I takt med att det byggs mer tunnlar runt om i världen har fallskärmshopparna alltmer slutat ta flyget till en tunnel. Förut var det vanligt att svenskar flög till tunnlar i utlandet - nu åker man till oss i stället."

Ni har inga planer på expansion till andra länder?

"Nej, men man ska aldrig säga aldrig. Vi vill göra Stockholm och Göteborg bra. Vi vill snarare bygga upplevelsecenters runt våra tunnlar där vi adderar exempelvis skjutbana, eller andra aktiviteter med koppling till flygning såsom bungee-jump och king-swing. Det ska vara äkta, adrenalinstint och utmanande. Det blir inga bollhav, kuddrum eller luftpistol. I Stockholm är våra planer långt gångna. Vi planerar för skjutbana och möjlighet att flyga med virtual reality-glasögon."

Hur genereras luftströmmen i tunneln?

"Genom fyra gigantiska eldrivna fläktar med sammanlagt 2.400 hästkrafter som får luftströmmen att gå i 300 km/h."

Är det miljövänligt?

"Det går åt mycket el, men tunneln drivs i vart fall inte av diesel som flera tunnlar runt om i världen gör."

En av fyra stora fläktar i Bromma. Foto: Bodyflight

Bodyflight äger konstruktionsritningarna och den tekniska lösningen för vindtunneln i Stockholm. Finns den någon särskild fördel med den gentemot konkurrenternas lösningar?

"Det finns ett antal företag i världen som säljer tunnelkoncept för 20-30 miljoner kronor. Vi har en enorm fördel genom att ha kunnandet och ritningarna hos oss, vilket är grunden till att vi kan bygga tunneln i Göteborg för 48 miljoner kronor. Ingen annan bygger för det priset - snarare 80-100 miljoner."

Bodyflight har tecknat avtal med Windtunnel Construction International, som delägs av Bodyflights ordförande Anders Eriksson och styrelseledamot Tobias Pontvik, om att de får sälja vindtunnelkonceptet utanför Sverige mot att Bodyflight får 500.000 kronor per såld tunnel.

Är priset marknadsmässigt och i linje med mindre aktieägares intressen, med tanke på er bedömning att tunnelkonceptet kan sänka produktionskostnaden med tiotals miljoner kronor per tunnel?

"Avtalet innebär inga åtaganden för Bodyflight gentemot Windtunnel Construction utan endast en ensidig rätt att inkassera ersättning. Bodyflight har full rätt att bygga vindtunnlar i hela världen utan inskränkningar. Ägarna samt några i styrelsen anses individuellt ha kunskap att bygga en vindtunnel. Ritningarna är en företagshemlighet, men inte immaterialrättsskyddade. Avtalet infördes för att Bodyflight ska få en ekonomisk uppsida om en ägare bygger en tunnel utomlands. Vid nybyggnation måste ritningar alltid omarbetas och anpassas. Om Windtunnel Construction ska bygga någonstans måste de själva ta fram korrekta ritningar för den platsen. Bodyflight har ingen del i detta arbete."

Hur skulle du beskriva konkurrensbilden?

"Det finns vindtunnlar i grannländerna, men marknaden är förhållandevis lokal. Vi upplever ingen egentlig konkurrens. Det finns en så kallad wingsuite-tunnel 300 meter från oss i Bromma. Hos oss flyger man fritt - med wing-suite sitter man fast i en sele. Det är visserligen en liknande upplevelse, men vi tror att vi genererar trafik till varandra. Sedan konkurrerar vi förstås med andra upplevelser."

Era planer på att bilda ett center skulle konkurrera med flera andra upplevelsecenter i Stockholm?

"Ja, men flygupplevelsen är vi unik inom."

Bodyflight siktar på att med två tunnlar och en skjutbana omsätta 54-60 miljoner kronor och göra ett rörelseresultat på cirka 17,8 miljoner.

Det låter som bra lönsamhet. Kan konkurrenter väntas ge sig in på marknaden för att ta del av kakan?

"Så brukar det förstås bli. Branscher som har en bra marginal lockar alltid till sig konkurrenter - vi är fullt medvetna om det. Fler har faktiskt försökt att bygga vindtunnlar i Sverige, men det är bara vi som har lyckats. Pengar, teknik och kunskapskrav utgör inträdesbarriärer."

Vidare betonar Bodyflight-chefen att presentkortsförsäljaren Live-it är en viktig försäljningskanal som står för 7 procent av Bodyflights omsättning. Han lyfter fram att Bodyflight har exklusiv rätt som vindtunnelföretag att säljas via Live-it.

"Det gäller till slutet av år 2020 och vi har tecknat ett liknande avtal i Göteborg. När avtalen går ut hoppas och tror vi att de kommer att förlängas."

Ni har som mål att ge kontantutdelning. Vilket år kan ni tidigast komma att göra det?

"Vi säger inget om när det beräknas ske. Vi står inför flera investeringar. Jag vågar inte säga när det kan bli aktuellt med utdelning."

Hur svårt vore det att på ett kontrollerat sätt flytta verksamheten från Bromma-fastigheten, exempelvis om Bromma flygplats läggs ned och det byggs bostäder på platsen?

"Det är klart att det vore bökigt och kostsamt att behöva byta lokaler, men tunneln, fläktar, kylfläktar och kanaler går att montera ned och flytta. Men ingenting tyder på att Bromma kommer att läggas ned förrän år 2038."

Hur sårbara är ni om Stockholmsfastigheten skulle totalförstöras i exempelvis en brand?

"Vi är försäkrade, men en sådan händelse skulle ju göra vad som helst svårt."

Vad är den värsta olyckan som har drabbat en deltagare?

"Den värsta olyckan som har hänt är att axlar har gått ur led. Det är väldigt ovanligt, men det har hänt."

Vad skulle hända med verksamheten om ni drabbades av en allvarlig olycka för en deltagare?

"Vi har välutbildad personal som har tränats för extrema situationer. En eventuell allvarlig olycka är aldrig kul och kan medföra kortsiktig negativ publicitet. Men det har aldrig hänt och vi arbetar för att det så ska förbli. Skulle det hända så tror jag inte det skulle påverka verksamheten nämnvärt."

Sker det någon teknikutveckling kring body-flying? Kommer er tunnel att vara relevant om 15 år?

"Fläktar och motorer blir förstås effektivare hela tiden, men jag tror att tunnlarna kommer att se ungefär likadana ut. I framtiden kanske man kommer att flyga med VR-glasögon så att man upplever att man hoppar över New York eller Dubai."

Sker en successiv storleksökning av tunnlarna?

"Vi har 14 fots diameter. Man kan bygga större, men 60 procent av omsättningen består av upplevelsekunder och för dem spelar storleken ingen roll. 14 fot räcker alldeles utmärkt till att flyga fyra personer samtidigt, vilket är en fallskärmshoppargren. Den ekonomiska fördelen av att ha en större tunnel är mindre än merkostnaden."

Är de fyra storägande styrelseledamöterna aktiva i bolaget, utöver via styrelsearbetet?

"Micha Velasco och Tobias Pontvik har varit operativa, men kommer inte att vara det framåt. Tobias kommer att vara delaktig i byggnationen av Göteborgstunneln med tanke på hans kunnande där, men därefter kommer ingen av styrelseledamöterna att vara dagligen delaktiga. Däremot bidrar de mycket med sitt kunnande i styrelsen."

Bodyflight har erhållit teckningsförbindelser om 13,5 miljoner kronor - är det nya eller gamla ägare?

"En av våra storägare, Daniel Volle, stoppar in ytterligare 3 miljoner kronor. Stefan Burström kommer också in som teckningsåtagare. Vår samarbetspartner Live-it går in med 2 miljoner i åtagande. Det anser jag signalerar att det är ett samarbete som kommer att fortsätta för lång tid framåt. Även en del av våra kunder har tecknat sig. Sedan är det förstås en del nya ägare via vår finansiella rådgivare Sedermera Fondkommission."

Emissionskostnaderna på 1,4 miljoner kronor uppgår till 6,7 procent av emissionsbeloppet på 21 miljoner.

Teckningsperioden pågår mellan den 11-25 april. Teckningskursen är 7 kronor per aktie. Första beräknad handelsdag på Aktietorget är den 24 maj.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -