MIDSUMMER
EN UTMANING ATT SKALA UPP BOLAGET SNABBT - VD (Direkt)

2018-05-29 14:21

STOCKHOLM (Direkt) Solcellsföretaget Midsummer, som främst säljer maskiner för produktion av solpaneler och som är på väg till Nasdaq First North, har en utmaning i att snabbt skala upp företaget för att möta den stora efterfrågan.

Det säger Midsummers vd Sven Lindström i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Midsummer-chefen är mycket optimistisk om tillväxten framöver, samtidigt som det höga trycket i branschen gör bolagets underleverantörer pressade. Donald Trumps handelspolitik utgör även en riskfaktor, säger Sven Lindström i intervjun som sammanfattas nedan.

Midsummer tillverkar och säljer dels produktionsutrustning för tunnfilmssolceller och dels färdiga solcellsmoduler.

Vilka länder säljer ni till i dag?

"När det gäller maskiner säljer vi framförallt till Kina, men även en del i Europa. Kina är absolut störst i världen när det gäller produktion av solceller."

Var finns slutanvändarna av era solceller?

"Slutkunderna finns framförallt i USA. Just våra kunder fokuserar väldigt mycket på Kalifornien."

Foto: Johan Lind från Nyhetsbyrån Direkt intervjuar Sven Lindström, vd för Midsummer

Ni värderar ert bolag till 401 miljoner kronor före emissionstillskottet på 100 miljoner kronor. Vad bygger ni värderingen på?

"Vi tjänade 23 miljoner kronor i fjol på en omsättning på drygt 130 miljoner kronor. De senaste åren har vi dubblat både omsättning och vinst årligen så vi tycker att värderingen är attraktiv."

Innehöll fjolårets vinst positiva engångshändelser eller var det en "ren" vinst?

"Det var framförallt rörelsevinst och vinst från ordinarie försäljning av maskiner. Sedan har vi naturligtvis en del bidrag och liknande, men det har vi kontinuerligt varje år. Det är en mindre del."

Vad ska ni göra med emissionspengarna?

"Vi ska framförallt öka produktionskapaciteten. Vi har i dag kapacitet att bygga 10 maskiner per år. Nästa år hoppas vi att vi ska nå takten 4 maskiner per månad eller 40 maskiner per år när man beaktar semestrar etc. Sedan investerar vi i en egen produktionslina för att sälja solceller och moduler på den svenska marknaden."

Det är inte midsommar året runt i Sverige. Hur fungerar er produkt på våra breddgrader?

"Den fungerar alldeles utmärkt. Naturligtvis får man en koncentration av solelen under sommarhalvåret, så på vintern måste man stötta upp med något annat."

Midsummers solceller på Tele2 Arena. Foto: Midsummer

Ni har klarat er utan börsen hittills - varför söker ni er dit nu?

"Dels vill vi bredda vårt ägande och sprida kunskapen om produkten som är ganska ny. Sedan ser vi också att det är otroligt attraktivt att jobba på den svenska marknaden och sälja våra produkter. Jag tror att börsen är ett väldigt bra steg."

Varför anser du att småsparare ska satsa sina surt förvärvade sparkronor i Midsummer?

"Vi är verksamma på en marknad i otrolig tillväxt. Vi har en unik produkt, en lönsamhet och vi ser en tillväxt framför oss. Jag tror att det här kan bli ett riktigt bra alternativ för en sparare."

Behövs subventioner för att er solel ska vara konkurrenskraftig mot traditionella energikällor?

"På vissa marknader, ja. I stora delar av världen där solen lyser och annan el inte är subventionerad behövs det absolut inga subventioner. I Sverige upp till åtminstone Mälardalen kan man tillverka el med solceller billigare än vad man kan köpa från elnätet. Men i vissa andra delar och på vissa marknader där elen generellt är subventionerad behöver även solcellsel vara det."

Kostnaden för att producera solel sjunker kontinuerligt. Innebär inte det en stark prispress för aktörer som ni?

"Jo, absolut, men vi tillverkar en lite annorlunda produkt. Det är framförallt kiselpaneler som har rasat i pris. De byggs med en tjock glasskiva och en ganska styv aluminiumram, vilket gör dem ganska tunga. Våra paneler och solceller är tunnfilmssolceller gjorda av rostfritt stål, så de är väldigt lätta och flexibla. Vi är ganska ensamma om teknologin, så just på våra produkter är det absolut ingen prispress."

Samtidigt torde ju konkurrensen generellt inom solenergiområdet vara ganska stark. Hur ser du på det?

"Absolut, den är jättestor och solenergi har ju ökat enormt mycket. Installationskapaciteten har dubblats varje år under flera år. I fjol installerades 100 gigawatt solceller i världen och totalt finns nu 400 gigawatt installerat. Samtidigt var det i fjol bara 2,5 procent av världens el som kom från solceller, så potentialen är enorm."

Det pratas en del om att kinesiska företag ägnar sig åt prisdumpning. Hur påverkas ni av det?

"Än så länge påverkas vi inte alls av det eftersom vi jobbar på en lite annorlunda marknad med en unik produkt."

Det investeras generellt mycket pengar i förnybar energi världen över. Hur ser ni på er möjlighet att ha konkurrensfördelar på sikt?

"Vi har ett otroligt fokus på forskning och utveckling. Vi har ett försprång gentemot våra konkurrenter som vi tror att vi kommer att kunna behålla."

Ni är ett exportbolag - hur ser ni på risken för att ni kan drabbas av ett eventuellt handelskrig?

"Det finns absolut risker. När USA:s förre president Barack Obama införde tullar på kinesiska solpaneler på 30-230 procent var vår typ av solceller undantagna. Det pratas även om undantag i de nya reglerna som kommer från Trump-administrationen, men skulle det vara så illa att det blir tullar så har våra kunder inga problem att tillverka de här panelerna i USA. Våra största kunder är amerikanska med fabriker i Kina - vid behov skulle de kunna flytta produktionen till USA."

Vad tror ni om framtiden när det gäller vilka länder som ni kommer att sälja maskiner till respektive var slutanvändarna av solcellspanelerna kommer att finnas?

"Vi tror fortsatt att maskinförsäljningen framförallt kommer att ske i Kina. Våra kinesiska kunder fokuserar sedan på att sälja paneler i USA och Kina."

Vad har ni satt upp för finansiella mål?

"Vi har satt som mål att behålla eller öka vår rörelsemarginal. Under första kvartalet hade vi en orderingång på 135 miljoner kronor, så vi ser en fantastiskt bra tillväxt framöver."

Vilka är era största utmaningar för att nå målen?

"Att expandera organisationen och vår egen produktion. För ett år sedan var vi 30 anställda - i dag är vi 70. Jag tror att vi i slutet av året kommer att vara 90 anställda. Nästa år vill vi ha möjlighet att bygga 4 maskiner per månad. Det är en enorm utmaning att få in all personal i organisationen och få dem produktiva samt att även våra underleverantörer ska kunna hänga med i expansionen."

Vad händer om det uppstår flaskhalsar i produktionen?

"Det blir fördröjningar och förseningar. Vi ser redan nu att det är ett otroligt tryck i resten av branschen, så många av våra underleverantörer börjar offerera längre och längre ledtider för oss. Där måste vi bredda oss och hitta fler attraktiva leverantörer och fler alternativ."

Midsummers solceller på ett tak. Foto: Midsummer

Arbetar ni med patent?

"Vi har en del patent beviljade i Sverige, USA och Kina, men annars har vår strategi varit att inte söka patent. Om en konkurrent skulle försöka göra så kallad 'reverse engineering' för att ta reda på hur vår produkt är tillverkad så är det väldigt svårt. Sedan säljer vi framförallt tillverkningsutrustning för solpaneler. Den maskin vi bygger består av 25.000 olika delar plus skruv och mutter. Vi har ett unikt underleverantörsnätverk över hela världen som levererar komponenter till oss. Sedan har vi en unik process som endast vi känner till, samt våra egna råmaterialleverantörer som endast levererar till oss. Med de här olika byggstenarna känner vi att vi är väl skyddade även utan patent."

Ni framhåller att man kan undvika att bryta takets tätskikt vid montering av er solcellsmodul. För vilka takbeklädnader fungerar produkten?

"Vi riktar framförallt in oss på stora, platta tak. De är oftast täckta med antingen ett papptak (kallas även bitumentak) eller ett plast- och gummimembran (TPO). Där vulkar vi fast panelen med en slags dubbelhäftande tejp, så man behöver inte ta hål i tätskiktet."

Hur är det med tegeltak?

"I dagsläget har vi ingen produkt just för tegeltak, utan där lämpar sig vanliga kiselpaneler ganska väl."

Ni hävdar att man kan gå på era solpaneler utan att de tar skada?

"Ja. De är otroligt stabila eftersom de är gjorda av ett rostfritt stål. En vanlig kiselsolpanel är otroligt skör och kan väldigt lätt gå sönder. Därför är de täckta av en tjock glasskiva med aluminiumram, men våra är så tåliga att man absolut kan gå på dem."

Kan du berätta lite om er nya produkt i form av en takplåt med inbyggda solceller?

"Det är en falsad takplåt där vi har integrerat solpanelen redan på fabriken, så samtidigt som man lägger sitt plåttak får man automatiskt en solcellsinstallation. Vilken lekman som helst kan lägga det. Sedan måste naturligtvis en certifierad elektriker koppla in systemet till elnätet, men installationskostnaden blir otroligt låg. Vi tror att det är en attraktiv produkt för småhusägare och alla hus som passar bra med tak av falsad plåt."

Ni har en hel del material- och processkostnader i utländsk valuta. Hur påverkas ni av kronförsvagningen?

"Egentligen är kronförsvagningen positiv för oss eftersom vi har alla intäkter i amerikanska dollar - även när vi säljer på den europeiska marknaden. Sedan har vi även en stor del av kostnaderna i dollar, men eftersom intäkterna är mycket högre än kostnaderna blir det en positiv nettoeffekt."

Ni samarbetar med bolaget Sunflare som även är storägare med 51 procent av Midsummers aktiekapital. Hur kan man som småsparare veta att Sunflare kommer att agera i Midsummers intresse och inte bara i Sunflares intresse?

"Sunflare är storägare, men kommer att spädas ut till drygt 40 procents ägande genom den pågående nyemissionen. Vi har ett otroligt starkt samarbete med dem och de har alla incitament för att Midsummer ska vara ett lönsamt och framgångsrikt bolag. Vi har ett ömsesidigt beroende. Jag, som är stor aktieägare i Midsummer, kommer också att se till att Sunflare agerar även i Midsummers intresse", säger Sven Lindström.

Teckningsperioden i nyemissionen pågår från den 21 maj till den 5 juni. Teckningskursen uppgår till 16:20 kronor per aktie. Beräknad första handelsdag på First North är den 21 juni.

Midsummer har fått skriftliga, men inte garanterade, teckningsförbindelser om totalt 86 miljoner kronor från bland annat Skandia Fonder och Nordea Fonder.

Hela tv-intervjun kan ses på: https://www.youtube.com/watch?v=_XpIRsvWhAA

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -