RISK INTELLIGENCE
SKA SLÅ OSS IN PÅ LANDRISKMARKNADEN - VD (Direkt)

2018-07-19 14:38

STOCKHOLM (Direkt) Underrättelseföretaget Risk Intelligence, som är på väg till Spotlight Stock Market och som genomför en nyemission på 12 miljoner danska kronor, kommer att kunna expandera från marinrelaterade marknader och slå sig in på marknaden för risk på land för logistik, trots den större konkurrens som finns där.

Det säger vd Hans Tino Hansen i en TV-intervju med Nyhetsbyrån Direkt som sammanfattas nedan.

Risk Intelligence gör hot- och riskbedömningar för shipping-, olje- och gasbranschen över hela världen. Det handlar om hot såsom terrorism, uppror, krig, väpnade konflikter, piratverksamhet och organiserad brottslighet.

"Vi använder en lång rad källor världen över såsom privatpersoner, företag, organisationer och våra klienter. Vårt huvudkontor ligger norr om Köpenhamn, men vi har personal och analytiker över mer eller mindre hela världen. Räknar man in våra kontrakterade analytiker finns vi i ett dussintal länder."

Man hör ibland att sjöröveriverksamheten har tryckts tillbaka. Hur påverkar det efterfrågan på era tjänster?

"Det har inte direkt påverkat efterfrågan. Privatverksamheten har visserligen minskat vid Somalia, men det finns andra platser där marina brott såsom kapningar förekommer, exempelvis i Sydostasien och utanför Nigeria. Sedan är piratverksamhet bara ett av de hot vi arbetar med. Vi gör mycket kring konflikterna i Jemen och Libyen där piratverksamhet inte är ett stort problem."

Foto: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Risk Intelligence vd Hans Tino Hansen till höger.

Vilka typer av konkurrenter möter ni?

"Vi har en rad konkurrenter - både stora och små. Jag välkomnar konkurrenter om de är starka och bra eftersom det innebär att vi befinner oss på en mogen marknad. Vissa konkurrenter gör bara delar av det vi gör medan andra är mer lika oss."

Ni vill ta in 12 miljoner danska kronor i nyemissionen. Vad avser ni göra med pengarna?

"Vi har teckningsförbindelser på 7 miljoner danska kronor, varav 5 miljoner från bolagets befintliga ägare och deras nätverk. Vi avser således ta in 5 miljoner till från marknaden. Samtidigt har vi vederlagsfria garantiåtaganden från befintliga ägare på 1,8 miljoner. Vi avser använda pengarna till utvecklingen av modulen för risker på land för logistik som blir den tredje modulen efter våra befintliga moduler för marin säkerhet (MaRisk) och hamnsäkerhet (PortRisk). Därmed kan vi täcka hela logistikkedjan."

Varför anser du att investerare bör köpa aktier i Risk Intelligence?

"Jag anser att vi har ett starkt case. Vi har en historik och har utvecklat dels modulen för marin risk inför lanseringen 2008 och modulen för hamnrisk som lanserades 2015. Nu kommer vi att kopiera konceptet till området risker på land för logistik som är en 10-20 gånger större marknad."

Foto: Risk Intelligence plattform. Bildkälla: Risk Intelligence

Hur är konkurrensen inom området risker på land? Finns det många stora säkerhetsföretag som erbjuder liknande tjänster?

"Det finns ett antal företag som levererar olika typer av tjänster kring risker på land, men ingen kopplar ihop hela logistikkedjan som vi kommer att göra. Vi är först till marknaden med det."

Vilka länder kommer ni fokusera på inom risker på land?

"När det gäller hoten kommer vi fokusera på Sydostasien, Mellanöstern, Nordamerika, Europa och sannolikt även Centralamerika. Sedan ska vi växa utifrån det."

Ni siktar på att ha en ebitda-marginal på 30 procent. Kommer det att vara uthålligt på lång sikt på en konkurrensutsatt marknad?

"Vi har en marginalkostnad som är nära noll, vilket innebär att när vi rör oss in på nya marknader kommer vi att ha en stark ebitda, helt enkelt beroende på hur vi distribuerar vår skalbara produkt. Vi tror att vi på en stark marknad med starka konkurrenter kommer att kunna nå detta mål."

Har inte era konkurrenter motsvarande typ av skalfördelar för digitala produkter?

"Det är sant när det handlar om teknikplattformen, men det som tar tid att bygga upp är nätverket med källor, analytiker och metoder för hur man verifierar information. Det utgör en konkurrensbarriär."

Vid slutet av 2020 planerar ni att ha tredubblat intäkterna. Vilka är de största utmaningarna för att nå dit?

"Vid all utveckling finns risken att man inte når de uppsatta milstolparna och att utvecklingen drar ut på tiden. Den andra risken är att saker och ting kan kosta mer än beräknat, exempelvis att kostnaderna blir 20-30 procent högre inom vissa områden. Detta är dock tredje gången vi utvecklar en modul tillsammans med våra klienter, så vi har en hyfsad idé om vad vi håller på med. Men inget är hugget i sten - det finns alltid risker."

Hur är det att komma till aktiemarknaden i mitten av sommaren?

"En fördel är att vi är nästan ensamma. De presentationer vi gör, tillsammans med Nordnet, sker framförallt inom sociala medier, såsom Linkedin, Twitter och Facebook. Folk tittar på erbjudanden på sin semester och kommer förhoppningsvis att teckna sig. Det är en intressant tidpunkt att genomföra emissionen och vi ser fram emot nästa de närmaste veckorna", säger Hans Tino Hansen avslutningsvis.

Teckningsperioden pågår från den 16 juli till den 31 juli med första planerade handelsdag i mitten av augusti på Spotlight Stock Market.

Värderingen av Risk Intelligence före kapitaltillskottet uppgår i erbjudandet till 35,9 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 49 miljoner svenska kronor.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Nordnet Bank är Selling Agent i samband med nyemissionen och den efterföljande planerade listningen. Emissionskostnaderna beräknas till 1,2 miljoner kronor.

Hela intervjun kan ses på: https://www.youtube.com/watch?v=SlbAIP8JQMw

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -