IPO
ZICCUM HOPPAS SKAPA NY MARKNAD FÖR TORKADE LÄKEMEDEL (Direkt)

2018-10-02 10:12

STOCKHOLM (Direkt) Det medicintekniska utvecklingsbolaget Ziccum har höga förhoppningar för sin teknik Laminar Pace, som ska möjliggöra nya beredningar av biologiska läkemedel som till exempel vacciner, antikroppar, peptider och proteiner.

Genom att utveckla torra former av produkter som i dag bara finns i vätskeform hoppas bolaget kunna öppna upp nya marknader och skapa nya patent.

Det framgår av memorandumet inför bolagets listning på Spotlight. Ziccum är en avknoppning av likaledes Spotlightlistade Inhalation Sciences.

En svårighet vad gäller att torka biologiska läkemedel är att de i många fall är känsliga mot extrema temperaturer och fysiska påfrestningar, vilket utesluter många traditionella torkningsmetoder som är baserade på antingen höga eller låga temperaturer. Tekniken Laminar Pace gör det enligt Ziccum möjligt att i stället torka läkemedlen i rumstemperatur.

Målet för Ziccum är att under 2019 kunna presentera minst en produkt som framgångsrikt torkats, där ansökan om patent skickats in och där utvecklingsfasen har initierats.

Därutöver är målet att ha initierat minst tre pilotprojekt i samarbete med kund. Baserat på dessa projekt kommer därefter nya målsättningar att kunna presenteras inför den omfinansiering av bolaget som planeras i slutet av 2019.

Totalmarknaden för biologiska läkemedel är enligt Ziccum stor och dessutom stadd i stark tillväxt. År 2017 utgjorde biologiska läkemedel enligt Evaluate Pharma en tredjedel av den globala läkemedelsförsäljningen, vilket motsvarande 208 miljarder dollar. År 2024 väntas denna summa ha vuxit till 380 miljarder dollar, vilket då väntas motsvara 38 procent av den globala läkemedelsförsäljningen.

Som exempel lyfter Ziccum fram HPV-vaccin mot livmoderhalscancer. Den väntade försäljningen av vaccinet är cirka 40 miljarder kronor per år, men då kan en del av marknaden inte nås på grund av svårigheter med kylning under transport. En torr beredning av vaccinet skulle enligt Ziccum därmed kunna innebära en "ny" marknad värd 2 miljarder kronor, och med en royaltynivå på 5-10 procent skulle intäktspotentialen i detta fall vara 100-200 miljoner kronor om, och när, den nya beredningen av läkemedlet når maximal försäljning.

Bolaget listar även en rad risker i sitt memorandum. Dels det faktum att bolagets kan komma att behöva söka nytt externt kapital, dels att produktionskapaciteten i nuvarande version av bolagets produkt är liten. Det finns en risk att Ziccum inte klarar att utveckla produkten i linje med planen och att intäkterna därför helt eller delvis uteblir.

Vad gäller produktutvecklingen påpekar bolaget att det också är osäkert om det kommer att finnas en marknad för produkten när den är färdig, och hur stor en eventuell marknad kommer att vara.

Ziccum beräknar att ett kapitaltillskott på cirka 30 miljoner kronor behövs för planerade utvecklingsprogram och investeringar under kommande 18-24 månader. Den initiala likviden på 14,8 miljoner kronor som väntas tillföras Ziccum genom en nyemission ska enligt planerna användas till följande ändamål:

Två personer ska anställas - en senior projektledare samt en produktspecialist.

För att kartlägga vilka substanser och projekt som har störst potential ska ett flertal pilotstudier göras med utvalda substanser.

Ziccum avser ha en tät dialog med möjliga kunder, och att söka upp denna dialog med större bolag och partners är enligt bolaget en "central aktivitet".

Av emissionslikviden utgörs cirka 2,6 miljoner kronor av konverteringar av brygglån. Därtill kommer kostnader för driften, inklusive arvodering av vd och finanschef samt styrelsen.

Teckningskursen i nyemissionen är 5:26 kronor per aktie. Emissionen omfattar högst 3 miljoner aktier och bolaget tillförs före avdrag för emissionskostnader 15,8 miljoner kronor vid full teckning. Sista teckningsdag är den 3 oktober och första dag för handel beräknas bli 25 oktober.

Ziccums plan är att teckningsoptioner, som emitteras i samband med noteringsemissionen, ska tillföra bolaget ytterligare cirka 15 miljoner kronor i december 2019.

David Djuphammar +46 8 5191 7913

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -