IPO
STENOCARE VILL INTE VARA EN DEL AV CANNABISHAJPEN - VD (Direkt)

2018-10-04 10:45

STOCKHOLM (Direkt) Det danska företaget Stenocare, som är verksamt inom medicinsk cannabis, vill inte vara en del av den Kanada-centrerade hajpen kring cannabis för rekreationsanvändning, alltså "party-cannabis".

Det säger Stenocares vd Thomas Skovlund Schnegelsberg i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför bolagets listning på Spotlight Stock Market.

Däremot avser företaget agera snabbt inom det fyraåriga legaliseringsprojektet för medicinsk cannabis i Danmark som inleddes vid årsskiftet. De danska kunderna ska betjänas genom samarbetet med Stenocares kanadensiska partner som ska innebära en konkurrensfördel på en marknad där antalet aktörer växer.

Utmaningarna består i att danska läkare måste välja att skriva ut medicinsk cannabis och att företaget måste förmå undvika förseningar i sina satsningar, såsom uppförandet av den egna danska produktionsanläggningen.

På sikt hägrar en växande europeisk exportmarknad för medicinisk cannabis där Stenocare-chefen inte tror att produktionskapaciteten i branschen kommer att kunna hålla jämna steg med efterfrågan under flera år framöver.

Stenocare uppger sig ha sett ett stort intresse från patienter med allvarliga sjukdomar för behandlingar som kan ge bättre livskvalitet.

"Det finns många historier från människor med allvarliga sjukdomar där medicinsk cannabis har inneburit en enorm skillnad i vardagen. Därför har befolkningen i länder som Danmark tryckt på för att medicinsk cannabis ska legaliseras. Idén att starta Stenocaro i fjol kom av att vi hade hört så många av dessa historier som gjorde ett stort intryck på oss", säger Thomas Skovlund Schnegelsberg.

Vilka patientgrupper gynnas mest av medicinisk cannabis?

"Danska myndigheter har tagit fram riktlinjer. De som har behandlats med cellgifter mot cancer kan man få en mycket positiv effekt av medicinsk cannabis. Sklerospatienter är en annan stor grupp. Sedan finns det många diagnoser med kronisk smärta såsom ryggsmärta efter en trafikolycka. De använder ofta morfin i dag. Listan är lång och Danmark har inte satt några gränser för vad läkare kan förskriva medicinsk cannabis mot. Erfarenheter från länder som Kanada inkluderar även sjukdomar som epilepsi, parkinson, alzheimer, posttraumatisk stress och osteoporos."

Vad finns det för biverkningar som kan göra att det inte är motiverat att använda medicinisk cannabis?

"Det finns inga kända allvarliga biverkningar. Olika människor kan få olika biverkningar, men de är mildare än biverkningarna från traditionella mediciner. En biverkan av medicinisk cannabis är att man får ökad aptit. Det kan vara negativt, men för vissa patientgrupper såsom cancerpatienter eller personer med vissa ätstörningar är det snarare positivt. Folk pratar om beroende, men det finns ingen sådan historik. Skälet är att innehållet av den aktiva substansen i produkten är betydligt lägre än i cannabis på svarta marknaden. Uppgifter om allvarliga biverkningar kommer oftast från cannabispreparat som har köpts illegalt. De har 30-50 procent aktiv substans medan medicinisk cannabis oftast har mindre än 3 procent."

Enligt Stenocare-chefen har uppskattningsvis 200.000 danskar redan testat cannabis illegalt för medicinska ändamål.

"De vet inte exakt vad de stoppar i sig och spelar roulett med sin hälsa", säger Thomas Skovlund.

Stenocare utarbetade först en otålig strategi där man skulle introducera redan färdiga produkter via import till danska patienter.

"Sedan insåg vi även att på grund av legaliseringen världen över hänger produktionskapaciteten inte med efterfrågan. I Tyskland, som legaliserade för 18 månader sedan, finns det oro för att produktionskapaciteten inte kommer att täcka behovet. Därför är den andra delen av vår strategi att skapa en egen produktionsfacilitet i Danmark så vi kan säkerställa leveranser av medicinsk cannabis till patienterna", berättar han.

"Vi insåg snabbt att ingen i Danmark har producerat medicinsk cannabis tidigare eftersom det var illegalt. Vi behövde en professionell och erfaren partner, vilket vi hittade i Kanada i form av Canntrust", fortsätter han.

EU har kommit överens om att legalisera medicinsk cannabis i alla länder, men respektive EU-land bestämmer hur och när det genomförs. Sverige har inte legaliserat än, men i Danmark har alltså medicinsk cannabis legaliserats från årsskiftet i ett fyraårigt försöksprogram.

"Det mest sannolika scenariot därefter är permanent legalisering", hävdar Stenocare-chefen.

Hur ser ert företags roll inom programmet ut?

"Vi kommer att vara aktiv importör, lokal producent och exportör av medicinsk cannabis, och vi avser delta i lärandeprocessen. Vi var först med att erhålla godkännande för att tillverka medicinisk cannabis, att få godkännande för import och distribution, samt med att få medicinsk cannabisolja godkänd för distribution till patienter. Vi var även först med att faktiskt leverera till kunder via apotek, så vi har agerat mycket snabbt. Vi såg många patienter som var i behov av hjälp."

Vid sidan av att snabbt hjälpa patienter antar jag att ni ser det som strategisk rätt att vara tidigt ute?

"Självklart. Den mänskliga sidan är en viktig del av vår verksamhet, men ur ett affärsperspektiv är det förstås värdefullt att vara först med att etablera sitt varumärke. För tillfället är vi det enda företaget på marknaden med cannabisoljor. Vi lär oss därmed snabbare än konkurrenterna."

Foto: Stenocares medicinska cannabisprodukter. Bildkälla: Stenocare

Hur många andra företag ingår i Danmarks testprogram?

"Omkring 30 danska företag har fått tillstånd att producera medicinsk cannabis, men hittills har bara tre bolag även fått tillstånd att importera och distribuera. Få har tillstånd att göra en slutprodukt och att sälja den till slutkund. Vi är däremot en del av hela värdekedjan från plantans frö hela vägen till en färdig produkt som hamnar på ett apotek. Att vi kontrollerar alla element i kedjan är viktigt ur ett affärsperspektiv."

Hur går utvecklingen av er egen produktionsanläggning?

"Bakgrunden för IPO:n och att lista aktien på Spotlight är att attrahera kapital för att kunna etablera produktionsanläggningen. Vi har en byggnad som är redo att konverteras, och så snart vi har slutfört IPO:n i oktober kommer vi att inleda processen."

När tror du att ni kommer att vara redo att producera?

"De första plantorna ska komma till anläggningen i det första kvartalet 2019. Den första skörden väntas i slutet av andra kvartalet."

Stenocare värderas i nyemissionen till 59,7 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 83,6 miljoner svenska kronor. Bolaget bildades i oktober 2017, alltså för knappt ett år sedan, genom ett tillskott på 2 miljoner danska kronor. Från dess till det senaste halvårsskiftet gjorde bolaget en förlust på 1,65 miljoner och saknade omsättning. Det egna kapitalet var alltså 0,35 miljoner den 30 juni.

Hur mycket ägarkapital har hittills investerats i Stenocare?

"Vi har investerat 10 miljoner danska kronor sedan företaget grundades 2017, vilket delvis kommer från grundarna och delvis från privata investerare."

Hur motiverar du bolagsvärderingen på 60 miljoner danska kronor utifrån det perspektivet?

"Stenocare är tidigt ute tack vare kvaliteten i vårt genomförande. I dag är vi de första och enda som tillhandahåller patienter med medicinska cannabisoljor. Med vår kanadensiska partner kommer vi att starta vår produktionsfacilitet och omedelbart ha fyra års branscherfarenhet om hur man bygger och sköter en sådan. Det ger oss en ledande position i den nya branschen och sätter företaget på rätt väg för att realisera vår ambitiösa tillväxtstrategi i Danmark och Europa."

Foto: Stenocares vd visar upp cannabisprodukt. Bildkälla: Stenocare

Hur ser planerna ut för länder utanför Danmark?

"De danska patienterna är vår prioritet för tillfället. Så snart vi har den danska produktionsfaciliteten i gång kommer vi att undersöka vilka av de legaliserade europeiska marknaderna som är attraktiva för de produkter vi tillverkar. Tillväxtstrategin är att exportera till Europa i framtiden."

Är Danmark en tillräckligt stor marknad för att utgöra en bra bas för ett exportföretag inom medicinisk cannabis?

"Genom att fokusera på Danmark bygger vi upp vår interna expertis, testar produkternas kvalitet och bygger vårt varumärke. Allt det kommer att vara viktigt för vår internationella tillväxt."

Har ni några patent, någon särskild kunskap eller särskilda anställda som utgör en konkurrensfördel?

"Nästan ingen i Danmark vet hur man producerar medicinisk cannabis - åtminstone inte legalt. Det är därför vi har ett partnerskap med kanadensiska Canntrust som är en av de tio största producenterna av medicinsk cannabis där. De har många års erfarenhet och har spenderat betydande belopp på forskning & utveckling. All den kunskapen, utrustningen och materialet har vi tillgång till via vårt partnerskap. Canntrust är även aktieägare i Stenocare med drygt 19 procent av aktiekapitalet. Det ger oss en fördel gentemot konkurrenter som inte har motsvarande kunskapstillgång. Analytiker beskriver Canntrust som en av de mest avancerade producenterna i Kanada, trots att de inte är störst."

Kan medicinsk cannabis egentligen produceras var som helst i världen och exporteras, eller finns det fördelar med lokal produktion?

"I Europa är de regulatoriska produkt- och processkraven mycket höga. Flera kanadensiska företag har varit intresserade av att sälja sina produkter i Danmark, men hittills har bara en kanadensisk produkt godkänts här - den vi importerar från Canntrust. Det visar hur svårt det är, även för bolag från en sofistikerad marknad som Kanada, att ta sig in i Europa."

Den danska testlegaliseringen har samtidigt bara varit i kraft sedan årsskiftet. Har konkurrenterna fått nej eller bara inte hunnit färdigt med sina ansökningar än?

"Jag är säker på att det kommer att finnas konkurrens. Det är också det som politikerna vill se eftersom konkurrens bidrar till lägre priser och gynnar patienterna. Fast på kort sikt väntas det vara fortsatt mycket utmanande för internationella företag att få klartecken för försäljning av sina produkter i Danmark. Om man inte kan få klartecken i Danmark tror jag att man kommer att ha samma utmaningar även i andra europeiska länder."

Hur länge tror du att situationen med utbudsbrist, där utbudet inte kan matcha efterfrågan, kommer att bestå?

"Då får jag ta fram den stora kristallkulan och gissa. Många analytiker säger att vi bara befinner oss i början när det gäller efterfrågan på medicinsk cannabis. Trots att särskilt de stora kanadensiska producenterna har fördubblat sin produktion var 12-18 månad så har de svårt att hänga med efterfrågan. I Europa syns en stor legaliseringsvåg för medicinsk cannabis. I nuläget har omkring 250 miljoner européer potentiell tillgång till det, men Europa har 740 miljoner invånare, så i takt med att fler länder legaliserar klarar företagen inte att skala upp produktionen tillräckligt snabbt", säger Thomas Skovlund Schnegelsberg.

"Det tar tid att skapa produktionsfaciliteter, odla produkterna och få godkännanden, så jag tror att vi har åtminstone flera år framför oss där produktionskapaciteten kommer att vara utmanande. Det beror även på att Kanada har legaliserat cannabis för rekreationsanvändning. Vissa producenter börjar fokusera mer på rekreationsmarknaden eftersom det är en marknad som de förväntar sig kommer att explodera. Rekreationsmarknaden väntas vara 2-3 gånger större än den mediciniska marknaden. Det syns i aktiekursutvecklingen för sådana bolag i Kanada."

Har ni någon plan på att gå in på rekreationsmarknaden?

"Nej - aldrig. Vår vision är att hjälpa patienter att få bättre livskvalitet. Vi har absolut ingen önskan att vara en del av rekreationsmarknaden."

Är den finansiella hajpen i cannabissektorn sund?

"Jag tror att hajpen för tillfället bara handlar om cannabis för reakreationsanvändning i Kanada och inte om medicinsk cannabis. Jag vill inte kommentera huruvida rekreationsanvändning är bra eller dåligt för samhället, men vi har försökt att framhålla att vi inte bör sammankopplas med den hajpen. Den danska medicinska cannabismarknaden är annorlunda."

Utöver legaliseringsbeslut och regulatoriska klartecken - vad krävs för att Stenocares produkter ska anammas? Hur stor är läkarnas vilja att skriva recept på medicinsk cannabis?

"Så snart produkten har fått klartecken kan läkare skriva recept på den, men utmaningen är att det är en ny medicin. Läkare har visserligen hört talas om den i åratal och de har ofta haft patienter som har använt cannabis illegalt med läkarens kännedom. Anammandet brukar dock gå långsamt i början. I Kanada behandlades mindre än 4.000 patienter det första året i ett land med över 36 miljoner invånare - fyra år senare behandlas över 300.000 patienter dagligen. Tyskland har på 18 månader gått från nästan ingen till nästan 90.000 patienter. När läkarna har vant sig ökar förskrivningen. Även efter fem år är det dock bara omkring 10 procent av läkarna i Kanada som förskriver medicinsk cannabis."

Räknar ni allmänt med en liknande utveckling i Danmark?

"Ja. Vi förväntar oss att vissa läkare kommer att förskriva och andra inte. Demografin och sjukdomsförekomsten liknar varandra i Danmark och Kanada. Generellt ser legaliseringen liknande ut mellan länderna, även om Danmark förstås ligger fyra-fem år efter i processen."

Ser ni chans till att processen kan gå snabbare eftersom Danmark inte är första land i världen att legalisera?

"Det kan gå snabbare, men processen har inte kommit så långt att vi kan säga något med säkerhet. Det hänger på diskussionen mellan läkare och patienter - där ligger sanningens minut."

Hur ser ni på konkurrensen från andra befintliga smärtlindringspreparat?

"Medicinsk cannabis är en receptbelagd medicin, så man kan inte köpa det på apoteket som receptfria smärtlindringspreparat. Det vanligaste receptbelagda alternativet är morfin som används vid kronisk smärta. Morfin har biverkningar. Många i USA är beroende och klarar inte längre av att jobba. Genom medicinsk cannabis kan man minska patientens användning av morfin, även om man sannolikt inte kan ersätta det helt. Många patienter upplever det som en stor förbättring."

Hur ser ni på konkurrensen från andra innovationer inom smärtlindring?

"Medicinisk cannabis är en ny behandlingsform som patienter har efterfrågat under de senaste 3-5 åren. Det kommer självklart att finnas andra behandlingsformer, och vi räknar inte med att medicinsk cannabis kommer att vara den enda eller mest använda produkten för smärtbehandling."

Vad tror ni om prisutvecklingen på medicinsk cannabis?

"I takt med att konkurrensen ökar och den lokala produktionen växer kommer priserna säkerligen att sjunka. Priserna har redan sjunkit tack vare oss."

Stenocares primära finansiella mål är att växa på den danska marknaden och ta en signifikant marknadsandel under 2018 samt 2019. Innebär det ett tvåsiffrigt procenttal?

"Vi vill inte skapa förväntningar som skapar en hajp kring medicinsk cannabis i Danmark och Europa. Det finns redan en stor cannabishajp i Kanada. Vi förväntar oss en dansk marknad på 1 miljard danska kronor. Just nu är vi ensamma, men vi tror att 3-4 konkurrenter kommer att komma till marknaden. Om vi skulle ta 10 procent skulle det vara mycket bra affärer för oss, men vi har valt att inte kommunicera någon siffra."

Ni siktar på att ha ett positivt rörelseresultat på ebitda-nivå (före av- och nedskrivningar) under det första kvartalet 2020. Vilka är era huvudsakliga utmaningar för att nå det målet?

"Även om vi har all expertis från Canntrust bakom oss finns det alltid risk att saker och ting tar längre tid än förväntat. Vi har förstås försökt att ta höjd för det, men den risken finns alltid. Den andra viktiga faktorn är att anammandet av medicinisk cannabis blir lika stort i Danmark som vi har sett i andra länder såsom Kanada och Tyskland. Vi ser inga skäl att befara något annat, men om det inte skulle bli så skulle det påverka tidpunkten för när vi når lönsamhet."

Hur stort intresse har Canntrust att satsa på att Stenocare ska lyckas?

"De äger drygt 19 procent av aktiekapitalet och deltar i nyemissionen. Deras internationella tillväxtstrategi har varit en nyckelprioritet under en längre tid. Partnerskapet med oss är en viktig del i den. Deras aktiekurs steg när de tillsammans med oss meddelade att de blev den första leverantören som fick tillstånd att sälja till Danmark."

Gör ni några affärer med svenska Heliospectra?

"Vi är medvetna om att det är ett framgångsrikt belysningsbolag, men vi har hittills inte gjort affärer med dem. Vi har inte byggt produktionsanläggningen än och har därför inte pratat med utrustningsleverantörer."

Nyemissionen ska inbringa cirka 18,6 miljoner danska kronor före emissionskostnader. Stenocare har erhållit teckningsförbindelser om cirka 60 procent av emissionsvolymen. Emissionskostnaderna väntas uppgå till 2,4 miljoner danska kronor, eller 13 procent.

Huvudägarna Steno Investment, Canntrust Holdings, Prana Holding och MS Kjær Holding äger tillsammans cirka 80,6 procent av Stenocare. Vd Thomas Skovlund Schnegelsberg äger hälften av Prana Holding som äger 18,8 procent.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Teckningskursen i nyemissionen uppgår till 8:80 danska kronor, motsvarande drygt 12 svenska kronor. Teckningsperioden pågår till och med tisdagen den 9 oktober. Första beräknade handelsdag på Spotlight är den 26 oktober.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -