HOODIN
AVSER PRIORITERA TILLVÄXT FRAMFÖR LÖNSAMHET - VD (OMS) (Direkt)

2018-11-07 08:53

(omsändning av nyhet från 20 sept inför dagens handelspremiär)

STOCKHOLM (Direkt) Malmöföretaget Hoodin, som hjälper företag att effektivisera arbetet med att hantera digital information som finns publicerad på internet, avser prioritera tillväxt framför lönsamhet i närtid.

Det säger Hoodins vd och tillika största ägare Marcus Emne i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt i samband med nyemissionen inför listningen av bolagets aktie på Spotlight Stock Market.

Han berättar om utmaningen att få kunderna att ta steget över innovationströskeln, att bolaget ska bygga upp partnernätverk, varför Hoodin satsar särskilt på medicintekniksektorn och varför intäkterna i fjol sjönk.

Hoodin utvecklar och saluför en teknisk plattform, en molnbaserad mjukvarutjänst, för hantering av digital information som finns publicerad på internet. Bolaget har två intäktskällor: projektavgift och licens. Varje lösning har en grundlicens som kan uppgraderas genom att kunden köper till fler bevakningar och användarkonton.

Den genomsnittliga licensintäkten per kund uppgår till cirka 4.000 kronor per månad.

Hoodins resultat före skatt var -1,9 miljoner kronor under 2017, en försämring från +0,8 miljoner kronor året innan.

Hur ser en typisk kund ut?

"Det kan vara ett företag inom en väl definierad bransch som vi vänder oss till, exempelvis medicinteknik, som har ett behov av att dygnet runt bevaka digitalt innehåll i väldigt specifika och relevanta källor i sin bransch, för att använda det här innehållet för att skapa affärsvärden."

Vilka av era tjänster genererar mest intäkter?

"Vi har en plattform med många produkter. Just nu är det tjänster som är inriktade mot branschen turism som genererar mest intäkter".

Foto: Johan Lind, reporter vid Nyhetsbyrån Direkt, intervjuar Marcus Emne, vd för Hoodin.

Hur mycket pengar har det investerats i Hoodin hittills?

"Fram tills i dag har vi tagit in ungefär 8 miljoner kronor i ägarkapital."

Ni vill ta in 12,5 miljoner kronor i emissionen. Vad har ni för planer?

"Vi ska först och främst investera vidare i marknadsåtgärder. Vi tycker att vi har ett fantastiskt bra läge. Vi vill investera i större partnernätverk. Det passar vår strategi väldigt bra eftersom vi har industrispecialiserade lösningar där partnernätverk är viktiga för att kunna nå ut till företagen i respektive bransch. Sedan ska vi fortsätta investera i vår tekniska plattform och i kringtjänster som behövs. För att växa ett företag krävs givetvis teknisk support, marknadsföring och kommunikation."

I fjol sjönk Hoodins intäkter till drygt 1 miljon kronor från 2,5 miljoner kronor 2016. Vad berodde det på?

"Det var helt enligt plan, även om det inte ser snyggt ut i en tidsserie. När vi tog Hoodin till marknaden första gången riggade vi företaget som ett konsultbolag för att kunna ligga väldigt nära marknaden och kunderna, samtidigt som vi förstås ville att kunderna skulle sponsra en del av vår utveckling. Det fungerar inte att behålla den delen för mycket när man vill ha en skalbar molnbaserad mjukvaruplattform. Då ställde vi om verksamheten och tog inte in några stora projekt, utan lade mycket fokus på att anpassa hela företaget för att kunna skapa en skalbar plattform - därav intäktsminskningen", svarar Marcus Emne.

Ni har en tydlig tillväxtagenda. Samtidigt siktar ni på att nå breakeven för rörelseresultatet före nedskrivningar (ebita) vid årsskiftet 2019/2020, alltså om cirka 15 månader. Hur ska ni kunna uppnå både lönsamhet och tillväxt, med tanke på att tillväxt brukar tynga lönsamheten på kort sikt?

"Exakt. Alla som har läst på lite grand om molnbaserade mjukvaruföretag vet att det gäller att växa snabbt och låta breakeven och lönsamheten vara sekundär under en period tills man kommit upp till en viss volymnivå. Vi vill dock kunna bevisa affärsmodellen och inte i blindo jaga omsättning och sedan ha svårt att kunna lösa det. Vår ambition att kunna gå breakeven finns där. Vi vill växa i trappsteg och se till att vi har kontroll på affärsmodellen, men samtidigt uttalar vi att om det kommer ett marknadsfönster som exempelvis liknar medicinteknik där vi ser en fantastisk chans att nå ut till 30.000-40.000 bolag som skriker efter vår hjälp - då får styrelsen ta en diskussion om att vi kanske gör klokast i att senarelägga vårt breakeven-mål."

Varför satsar ni särskilt på Medtech-branschen?

"Det kommer ett lagkrav som blir fullt ut aktivt 2020, men alla företag i branschen i Europa behöver förbereda sig. Lagkravet innebär förenklat uttryckt att företagen måste bevaka och kunna bevisa att deras produkter håller en viss klass. De måste bevaka kliniska studier, andra företags patent, vad som sägs på sociala medier om produkten, samt diarieföra att företaget faktiskt gör detta. Det är tuffare än GDPR genom att företagen kan förbjudas att sälja på marknaden, och inte bara bötfällas."

Inom vilka övriga branscher eller segment ser ni störst intäkts- och tillväxtmöjligheter?

"Vi tittar på branscher som är i förändring, exempelvis där det kommer lagkrav eller annat som gör att branschen måste ändra beteende. Finans är definitivt en bransch där det kommer mer och mer krav samt behov av att kunna bevaka specifika källor, unika för den branschen - inte nyhetsmedier, utan andra unika källor. Vi tittar även på mat- och dryckesbranschen, fordonsbranschen och gaming. Många branscher är högaktuella för oss."

Foto: Hoodins gränssnitt. Källa: Hoodin

Hur många säljare, kundservice-personal och liknande behövs för att upprätthålla ett högt antal kundrelationer? Hur personalintensiv är er verksamhet?

"Vi har ett utvecklingsteam som nog inte behöver växa särskilt mycket mer - kanske med ett par individer till. På marknadssidan är det dock självklart så att med en industrilösning och väl utvalda partners behöver man en dedikerad resurs - minst en person per industri och produkt. Sedan behöver vi fylla på med partnersupport samt kundservice och utbildning, så i runda slängar behöver vi under 2018 stärka upp med ytterligare åtta-tio personer och säkerligen med lika många 2019."

För närvarande har bolaget cirka tio anställda.

Hur ser du på konkurrensbilden?

"Vi brukar säga att vår främsta konkurrent är manuellt arbete. Utmaningen i det är beteendeförändring. Många företag har en länksamling som de bevakar. Då sitter ofta för många individer på företaget och gör samma sak utan att de känner till det. Det finns andra konkurrenter såsom Meltwater och Malmöbaserade Notify, men de är primärt nyhetsbevakningstjänster som främst riktar sig till kommunikatörer, PR-ansvariga och marknadsavdelningen. Vi tittar på världen på ett lite annat sätt. Vi vet att det mest relevanta för ett företag kanske inte skrivs i media utan kan vara ifall ett nytt patent dyker upp eller om konkurrenten släpper en ny produkt eller ändrar produktspecifikationerna. Det dyker snarare upp på konkurrentens hemsida än i media."

På nyhetsområdet finns det många gratis- eller lågpristjänster. Menar ni att ni går bredare och inte ser samma typ av "billig" konkurrens inom det ni gör?

"Precis. Vi ser det kanske inte exakt så, men ett ledord för oss är relevans, och relevansen ligger alltid i kundens betraktelse. Det är sällan i nyhetsmedier eller sociala medier, utan kunden har unika behov kring att de exempelvis behöver bevaka innehåll i en stor databas inom medicinteknik med vetenskapliga artiklar och kliniska undersökningar. Det påverkar hur kunden väljer att fatta beslut i sin verksamhet. Det är där vi ser vår skillnad med just branschanpassade lösningar. Kunden kan säga till oss att de vill bevaka en viss konkurrent och då löser vi det."

Hur påverkar den tekniska utvecklingen med bland annat artificiell intelligens er bransch?

"Den är superintressant. Vi har tre ledord: bevaka, hantera och engagera. I alla de tre ledorden är AI mycket viktigt. Som användare kan det vara oerhört svårt att veta vilka de mest relevanta källorna är. Genom maskininlärning och AI kan vi hjälpa våra kunder med det. När innehållet blir relevantare blir engagemanget bättre, så det är en central komponent och ett utvecklingsområde som vi tittar mycket på."

Vilka är era största utmaningar för att nå era mål?

"Det är en stor fråga som jag funderar på nästan varje dag. Den största utmaningen är att vi är ett bolag med en innovativ produkt. Det finns en innovationströskel som vi måste underlätta för att leverera in vår tjänst. Vi måste alltid tänka utifrån partners och kundens perspektiv."

För vilken investerare tror du att Hoodin är en lämplig aktieinvestering?

"Det bör vara en person som är något så när insatt i den digitala världen och som har förståelse för den stora mängden digital information som ständigt publiceras och skapas, och som inser dilemmat med att bevaka och hålla ordning. Det är en grundläggande faktor. Sedan bör man vara nyfiken på innovativa och spännande bolag."

Hur upplever du finansmarknadsklimatet i början av hösten?

"För vår del tycker jag att alla som vi har träffat verkar tämligen intresserade. Det är svårt att uttala sig på ett mer generellt plan. Man hör ju såklart indikationer på att det svalnar av, men min erfarenhet är att det ser väldigt bra ut."

Marcus Emne är största ägare med 29,3 procent av kapitalet och sitter i Hoodins styrelse. Vid fulltecknad nyemission minskar hans ägande till 16,9 procent.

Hoodins ordförande Peter Wendel, som via delägda fonder från Entreprenörskapital äger 12,7 procent av Hoodin, har varit inblandad i tre tvångslikvidationer eller konkurser de senaste fem åren?

"Han har även varit med om en hel del lyckade saker, exempelvis notering av spotlight-bolaget Appspotr och försäljningen av Robovm till Microsoft."

Du var involverad i Sharpsight vars tvångslikvidation avslutades 2014?

"Logica som förvärvade ville inte ha bolaget utan enbart IP-kapital och anställda", svarar Marcus Emne.

Hoodin värderas i nyemissionen till 29,8 miljoner kronor före kapitaltillskottet. I emissionen på upp till 12,5 miljoner kronor beräknas emissionskostnaderna bli 1,25 miljoner kronor. Det finns teckningsförbindelser om 4,6 miljoner kronor, motsvarande 37 procent av emissionsvolymen.

Emissionsinstitut är Sedermera Fondkommission. Teckningskursen uppgår till 4:10 kronor per aktie och teckningsperioden löper till den 2 oktober.

Hela tv-intervjun kan ses på följande länk:

https://www.youtube.com/watch?v=YE5OfsZhANw

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Hoodin - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -