JETTY
IPO-KAPITAL TÄNKT ATT RÄCKA TILL LÖNSAMHET - VD (OMS) (Direkt)

2018-11-12 07:27

(omsändning av nyhet från 9 okt inför dagens handelspremiär)

STOCKHOLM (Direkt) Det kapital som event-affärssystembolaget Jetty vill dra in i den pågående IPO-emissionen bedöms räcka tills dess att bolaget når lönsamhet.

Det säger vd:n Dan Sonesson till Nyhetsbyrån Direkt inför listningen av Jetty-aktien på Spotlight Stock Market.

Bolaget siktar på att ta in drygt 10 miljoner kronor genom försäljning av 1,75 miljoner aktier till kursen 5:75 kronor styck. Pre money-värderingen är 26,9 miljoner kronor.

"Med nuvarande vision ska en fulltecknad emission ge en likviditet som räcker tills vi når lönsamhet enligt gällande plan. Men sedan beror det på vad ägare säger. Väljer man att expandera ännu fortare än vad som nu är tänkt förändrar det förstås förutsättningarna", säger Dan Sonesson och påpekar att bolaget teoretiskt även skulle kunna bearbeta den asiatiska marknaden.

Rådande plan är att nå ett positivt resultat inom två år samt att omsätta över 50 miljoner kronor med en mycket god vinstmarginal inom en femårsperiod. I fjol var omsättningen 1,7 miljoner kronor och nettoresultatet -4,7 miljoner.

Vd:n påpekar att skalfördelarna är stora eftersom Jettys produkt har en mycket hög bruttomarginal. Bolaget erbjuder ett affärssystem som hjälper arrangörer av sådant som idrottsevenemang och musikfestivaler med projektplanering och styrning samt intern och extern kommunikation. För en kund kostar systemet mellan omkring 30.000 och drygt 300.000 kronor per år, beroende på vilken funktionalitet som efterfrågas.

"Det är inga större summor, och vi menar att kunder snabbt sparar in den kostnaden på en ökad strukturering och mer effektivitet", säger Dan Sonesson.

Han anser att konkurrensen inom fältet är begränsad och att den stora utmaningen snarare är att potentiella kunder har en tradition av att arbeta på ett ostrukturerat vis. Jetty har, tillsammans med sina fåtalet konkurrenter, en marknadspenetration på mindre än 1 procent, säger vd:n.

"Marknadsbearbetning är viktigt för oss. Behovet av vårt system är stort", säger han och tillägger att kännedomen om Jettys erbjudande är lågt inom tilltänkta kundsegment.

Inom befintlig kundstock återfinns Roskildefestivalen sedan 2012. Dan Sonesson själv kom i kontakt med sin nuvarande arbetsgivare via jobb på Peace & Love-festivalen. För att styra en stadsfestival, med de logistiska utmaningar det innebar, framhåller han att han själv såg Jettys system som "oumbärligt".

Efter fjolårets omsättning på 1,7 miljoner kronor och förlusten på 4,7 miljoner var omsättningen under årets första halvår 0,7 miljoner och förlusten 5,9 miljoner.

"Fokus har i stor grad legat på att skapa själva produkten, men det har tidigare inte vikts tillräckligt med resurser till försäljning. Efter att ha lanserat en ny generation av systemet före årsskiftet har vi nu börjat jobba hårdare med att bygga upp en säljorganisation och säljprocesser. Vi har fått upp en bra fart från låga nivåer", säger Dan Sonesson.

Bolaget anger i samband med erbjudandet att orderingången under årets första halvår var 1 miljon kronor, mot 125.000 kronor under fjolåret. Dan Sonesson påpekar att Jettys intäkter är återkommande och att bolaget hittills haft ett i det närmaste "obefintligt" kundtapp.

Jettys målsättning är att vinna mark både i Sverige och internationellt. Med den låga konkurrensen bedömer vd:n att det inte är någon skillnad i svårigheten på olika marknader.

"En av orsakerna till att vi gör denna emission är att vi vill stärka säljkåren ytterligare. Direktförsäljning är en viktig kanal som vi avser jobba med i Norden och delar av norra Europa. För andra delar av Europa och Nordamerika jobbar vi i stället med partnerförsäljningssamarbeten", säger han med tillägg att branschträffar och mässor är andra viktiga inslag.

I bolagets emissionsmemorandum anges det att eventuell utveckling av nya systemlösningar är en riskfaktor då det skulle kunna förändra eller utöka konkurrensen på marknaden. Därutöver utesluter Jetty inte att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde eller att man i framtiden kan komma att behöva söka nytt externt kapital.

"Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglas", heter det vidare, med tillägg att mängden sålda system kan bli lägre och att tiden det tar att etablera sig på marknaden kan bli längre än Jettys nuvarande antaganden.

Sista dag för att teckna aktier i Jettys emission är satt till den 16 oktober. Jetty har inhämtat teckningsåtaganden för motsvarande 72 procent av emissionsbeloppet. Styrelsen bedömer att emissionen täcker rörelsekapitalbehovet under kommande tolv månader även vid 60 procents teckning, men i så fall med en lägre expansionstakt som följd.

Med stöd av en emission tidigare i år har bolaget redan inför listningen omkring 50 aktieägare. Bland annat mot bakgrund av det är vd:n inte orolig för att Jetty inte ska nå upp till spridningskravet.

Vd:n själv, liksom grundaren Lisa Nilsson (ej artisten), håller drygt 10 procent vardera av kapitalet efter emissionen. Privatinvesteraren Magnus Uppsäll, tillika styrelseordförande, väntas ha ett ägande på drygt 25 procent efter emissionen.

Bland övriga ägare märks app-utvecklaren Swace Digital som inför emissionen innehar drygt 4 procent av aktierna och som, genom kvittning mot framtida arbete, har åtagit sig att teckna aktier om 2,2 miljoner kronor i den pågående emissionen.

Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt


Thinc - I dag

{point.key}

Thinc - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -