IPO
S2 MEDICAL SKA NÅ UT BRETT MED SÅRVÅRDSPRODUKTER - VD (Direkt)

2018-11-14 15:59

STOCKHOLM (Direkt) S2 Medical är ett medicintekniskt bolag inom sårvård med huvudkontor i Linköping. Bolaget har som filosofi att göra produkter som ska kunna vara tillgängliga på marknader oavsett religion, kultur och ekonomi.

"Vi fokuserar på sårläkning och började inom brännskadevård. Både jag och min medgrundare Mårten Skog började jobba tillsammans inom ett forskningsprojekt tillsammans med brännskadeintensiven", säger Petter Sivlér i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

S2 Medical finns dag i 14 länder och har fått sina produkter godkända för handel i Europa. Att bolaget valt att inte prioritera den normalt sett viktiga USA-marknaden beror enligt S2 Medical-chefen på att bolagets första produkt är nischad mot muslimska länder.

"Vi har valt att vänta med USA. Det hänger samman med att vår första produkt som vi kom ut med ersätter användande av grishuvud eller hud från avlidna i avancerad brännskadevård. I muslimska länder får man inte använda grishuvud eller hud från avlidna så där fick vår produkt snabbt genomslag. Det har gjort att vi har valt att fokusera på Mellanöstern", säger Petter Sivlér.

Bild: Intervju med Nyhetsbyrån Direkt

Kan du berätta lite om era produkters funktion?

"Produkterna är cellulosabaserade. Det är som en tunn hinna som kan läggas tajt på ett sår. Under ytan byggs en sårskorpa upp i stället för att man har ett sår som vätskar sig. Hinnan får ligga kvar till dess att såret har läkt. Det betyder att man inte behöver göra smärtsamma förbandsbyten, samtidigt som man skyddar väldigt bra", säger Petter Sivlér.

Hur når ni ut med produkten?

"I början fokuserade vi mycket på centrum för brännskadevård som utgör ett internationellt centraliserat nätverk. I Sverige har vi två nationella center, i Egypten finns det 20 stycken och i Kina 375 stycken. Alla ingår i ett stort nätverk, vilket gör att det är lätt för oss att nå ut med produkten till dessa brännskadecenter", säger S2 Medical-chefen.

"Sedan har vi även sett att det finns ett stort behov av bättre produkter inom sjukvården för kroniska sår. Vi har börjat arbeta med dessa på samma sätt som inom brännskador och sett att vi även kan läka sådana sår. Vi har nyligen lyckats läka ett sår på två veckor som varit öppet i 35 år. Det hela bygger på att det skapas en sårskorpa och så får den naturliga läkningsprocessen äga rum under", säger Petter Sivlér.

Hur ska ni växa som bolag?

"Vi går nu till börsen för att vi är i den fasen att vi vet att vår produkt fungerar - vi har passerat de basala stegen med forskning och håller på att bygga upp vår marknad. Vi ska växa via en egen försäljningsorganisation i Skandinavien medan vi runt om i övriga världen arbetar med agenter. Dessa jobbar till 100 procent med våra produkter och det är en modell som fungerar bra för oss", säger Petter Sivlér.

Hur går försäljningen?

"Det här är första året som vi har börjat bygga upp egen försäljning. Tidigare har vi haft viss omsättning från kliniker som har betalat för materialet när de har gjort studierna. Nu har vi börjat få in order som ligger på runt en halv miljon kronor styck. Det har börjat rulla in sådana frekvent. I år räknar vi med att omsätta i alla fall 3,5 miljoner kronor", säger Petter Sivlér.

Hur ser en order vanligen ut? Är det en engångsbeställning eller något återkommande?

"När vi får nya distributörer tar de på sig en kostnad för att registrera produkten i sin region. De binder sig också till en minimivolym på motsvarande ett antal miljoner kronor under de första 2-3 åren. Stora brännskademottagningar och sjukhus behöver lägga flera order per år. Vi har sett ett stort intresse hos dem direkt när de har börjat arbeta med produkten. De är inte intresserade av att behöva lägga om sår utan att få någon progression framåt, utan de vill använda produkter där man kan låta kroppen ta hand om såret själv med hjälp av den här sårskorpan. Att lägga om sår medför en jättebelastning för sjukvården. Runt 3-4 procent av den totala svenska sjukvårdsbudgeten går till den här typen av omläggningar (att vårda kroniska sår, reds anm)", säger Petter Sivlér.

Vad ska ni göra med de 40 miljoner kronor som ni vill ta in i nyemissionen?

"Nu när vi är klara med forskningen och liknande är det marknadsföring och att få ut produkterna på marknaden som gäller. Vi ska stötta våra agenter så att de får bra tillväxt", säger S2 Medical-chefen.

Teckning av aktier kan ske under perioden 5-16 november. Teckningskursen är satt till 14:50 kronor. Värderingen pre-money uppgår till 124 miljoner kronor. Första dag på First North väntas ske den 28 november.

Jan Glevén +46 8 5191 7906

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -