AXOLOT
HOPPAS ATT MILJÖKRAV SKAPAR SUG EFTER VATTENRENING (Direkt)

2018-11-20 13:19

STOCKHOLM (Direkt) Miljöteknikföretaget Axolot Solutions, som börjar handlas på First North på onsdagen, har som idé att sälja system för att rena och recirkulera vatten inom industrin. Fokus ligger på den vattenintensiva processindustrin som finns i Norden: till exempel pappers- och massaindustrin samt gruv- och mineralindustrin.

Enligt det Helsingborgsbaserade Axolot är den egna tekniken Axopur kostnadseffektiv, och möjligheten till recirkulera vattnet ska också kunna minska belastningen på miljön jämfört med konventionell teknik.

Vid reningen läggs en spänning, stark nog att skapa ström, över ett vattenflöde i en reaktor. Detta startar kemiska processer som gör att vattnet separeras från föroreningarna, som koagulerar och flyter till ytan.

Axolots förväntningar är att skärpta myndighetskrav på vattenrening ska driva på utvecklingen.

"Ett bra exempel är Kina där man på relativt få år gått från att acceptera en hög vattenförbrukning och stora utsläpp av föroreningar till vatten, till att i dag ha infört bland de hårdaste reglerna i världen", säger Axolots styrelseordförande Lennart Holm i bolagsbeskrivningen inför listningen.

Företagets ursprung kan spåras till 1980-talet då männen som senare skulle grunda Axolot, Lennart Holm och Mikael Åbacka, var inblandade i ett utvecklingsprojekt hos EKA Kemi inriktat mot avancerad vattenkemi för applikationer vid papperstillverkning. Långt senare engagerades Mikael Åbacka i ett teknikbolag i Finland som tagit fram elektrokemiskt baserad vattenreningsteknik - bolaget lyckades aldrig etablera sig, men Mikael Åbacka och Lennart Holm köpte under 2016 det konkursade finska bolagets patent gällande vattenrening.

Sedan slutet av 2016 har Axolot, som nu har sex anställda, börjat saluföra kommersiella produkter och i år gjordes den första kommersiella installationen hos en kund i Finland.

Axolot uppger att det hos cirka tio bolag har genomfört inledande testkörningar med överlag goda resultat. Enligt bolaget förs även diskussioner med ytterligare ett trettiotal potentiella kunder.

Företaget nämner i sin bolagsbeskrivning även ett antal risker det står inför. Till exempel är bolagets teknik ny på marknaden och det finns därför en risk att svagheter eller problem med produkten ännu inte upptäckts.

"Axolot Solutions har haft vissa inkörnings- och kvalitetsproblem, bland annat gällande tillförlitlighet och underhålls- och servicebehov. Det finns inga garantier för att nya problem inte kommer att uppstå", skriver bolaget.

Axolot påpekar också att marknaden för industriell vattenrening, i synnerhet den som avser utrustning för elektrokoagulation och elektroflotation, väntas genomgå teknikskiften - dessa kan göra att det tar längre tid för nya produkter att komma ut på marknaden och att kostnaderna för bolaget blir högre än väntat.

På den finansiella sidan har Axolot under 2018 tagit in sammanlagt 66 miljoner kronor i nytt kapital och styrelsens bedömning är att rörelsekapitalet ska räcka för den verksamhet som planeras för de kommande tolv månaderna. Teckningskursen i bolagets senaste nyemission, i november i år, var 11 kronor per unit, bestående av en aktie och en teckningsoption som ger rätt till teckning av en aktie. Teckningsoptionen erhölls vederlagsfritt.

Under de första nio månaderna 2018 hade Axolot en nettoomsättning på 0,9 miljoner kronor och samlade rörelseintäkter på 2,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev -11,3 miljoner kronor.

David Djuphammar +46 8 5191 7913

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -