ALZECURE
FLERA FÖRDELAR MED VÅR ALZHEIMERKANDIDAT - VD (OMS) (Direkt)

2018-11-28 07:57

(omsändning av nyhet från 6 nov inför dagens handelspremiär)

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikbolaget Alzecure Pharma avser att lista sig på First North Premier med första handelsdag 28 november. Forskning sker inom hjärnsjukdomar och främst Alzheimer. Fem stycken läkemedelskandidater har hittills tagits fram, varav två är på väg in i klinisk fas. Bolaget bildades 2016, men kan sägas ha funnits sedan 2012, säger vd Johan Sandin.

"Vi som bildat bolaget jobbade tidigare på Astra Zenecas forskningsenhet i Södertälje. När CNS-enheten lades ned kände vi att vi hade en hel del bra idéer som inte hade fått plats i den organisationen", säger Johan Sandin.

Kontakt togs med Bengt Winblad, professor på Karolinska Institutet i Stockholm, och den svenska Alzheimerfonden. Med deras stöd bildades ett team i stiftelseform som skulle utveckla tidiga projektidéer.

"De två projekt som inom denna form hade kommit längst lades över i ett bolag som senare blev Alzecure Pharma", säger Johan Sandin.

Alzecure driver nu dessa två projekt som riktas mot Alzheimers sjukdom. Den ena är sjukdomsmodifierande och det andra ett symptomlindrande läkemedelsprojekt. Båda dessa är småmolekylprojekt vilket skiljer sig från de båda Alzheimerbolagen Bioarctic och Alzinova som utvecklar läkemedelskandidater med stora molekyler.

"Det finns ett antal fördelar med små molekyler", säger Johan Sandin.

Det som åsyftas är att stora molekyler, såsom antikroppar, transporterar sig generellt dåligt genom den så kallade blod-hjärnbarriären, som utgör en vägg mellan blodet och hjärnan.

"Det innebär att man får injicera in höga koncentrationer med antikroppar i blodet för att få upp relevanta koncentrationer i hjärnan", säger Johan Sandin.

Fördelen med små molekyler är således att de generellt lättare tar sig igenom blod-hjärnbarriären.

"Ur ett kostnadsperspektiv är en småmolekylbehandling även att föredra då stora molekyler är betydligt dyrare att producera och administrera", säger Johan Sandin. "Dessutom är det även enklare att administrera små molekyler i tablettform", säger Johan Sandin.

Detta gäller särskilt patienter som står på långtidsbehandling, som Alzheimer patienter gör, som annars måste bege sig till kliniker för regelbundna injektioner. Alzecure har riktat in sig på två nyckelfynd i sjukdomen. Den ena är bildandet av de amyloida placken i hjärnan. Den andra är störningen av normal funktion hos nervceller i hjärnan, vilket orsakar symptomen.

Inom plattformen Neurorestore, tas nya symptomlindrande läkemedelskandidater fram som ämnar förbättra de kognitiva störningar som är de klassiska symptomen i sjukdomen.

"Vi gör detta med en unik mekanism, det finns inga andra bolag som vi känner till som jobbar med liknande substanser", säger Johan Sandin.

Mekanismen bygger på speciella nervtillväxtfaktorer i hjärnan, så kallade neurotrofiner, som är viktiga för nervcellernas funktion och överlevnad och som man stimulerar.

Det andra projektet, Alzstatin, påverkar sjukdomsförloppet och är inriktat på bildningen av amyloida plack i hjärnan.

"Det här är något som byggs upp under väldigt lång tid. Denna uppbyggnad påbörjas redan 15 år innan man får symptom", säger Johan Sandin och fortsätter:

"I detta projekt siktar vi på att påverka bildningen av dessa toxiska och giftiga proteiner som klumpar ihop sig och bildar plack i hjärnan".

Alzecure kommer att ta in upp till 250 miljoner kronor i en nyemission i syfte att lyfta in sina två projekt i klinisk fas.

"Vårt huvudprojekt inom plattformen Neurorestore är ACD855, den ska in i fas 1-studier i december", säger Johan Sandin.

Vanligtvis i en fas 1-studie studeras enbart säkerhet på friska frivilliga men Alzecure har valt att komplettera studien på ett innovativt sätt.

"I fas 1-studien så planerar vi även kunna utvärdera tidiga effektsignaler", säger Johan Sandin som även räknar med att ha ett färdigt studieresultat 2020.

Bolagets andra plattform Alzstatin, med huvudprojektet ACD 679, beräknas att gå in i kliniska studier i slutet av nästa år. "Även här kommer vi att titta på säkerhet och effekt i fas 1", säger Johan Sandin.

Studieresultat från denna studie väntas i slutet av 2020.

Alzecure har ingen samarbetspartner i dag men hoppas att säkerhetsdata och tidiga effektdata kan trigga i gång ett ökat intresse bland läkemedelsbolagen.

"Är det så att vi får fantastiska data redan i fas 1, så kan det bli så att vi kommer att genomföra en nyemission för att kunna driva projektet vidare i fas 2 i stället för att söka ett samarbete", säger Johan Sandin.

Teckningsperiod påbörjas 7 november och pågår till 16 november. Marknadsvärdet på bolaget väntas vid full teckning, vilket medför en utspädningen med 37,8 procent av antalet aktier, uppgå till 529 miljoner kronor. Teckningskursen har fastställts till 14 kronor. Rådgivare i listningen är Vator Securities och emissionsinstitut för transaktionen är Nordnet.

Jan Glevén +46 8 5191 7906

Nyhetsbyrån Direkt


AlzeCure Pharma - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -