IPO
AZELIO SKA LEVERERA LAGRAD SOLEL I SOLIGA LÄNDER - VD (Direkt)

2018-11-28 14:56

STOCKHOLM (Direkt) Det svenska solenergiföretaget Azelio, som är på väg mot Nasdaq First North, ska tillhandahålla hållbar elproduktion till soliga länder och ska genom den inbyggda lagringslösningen med uppvärmd aluminium kunna tillhandahålla el dygnet runt.

Det säger Azelios vd Jonas Eklind till Nyhetsbyrån Direkt i en tv-intervju som sammanfattas och kompletteras nedan.

Han hävdar att systemet är mer effektivt än solceller plus batterilagring om man bygger för många timmars lagring. Han berättar även om planen att bygga ett verifieringsprojekt i Marocko och att emissionspengarna ska räcka fram till dess att bolaget har verifieringsdata klara under första halvåret 2020.

Azelio utvecklar solelproduktion med lagring.

"Vi jobbar med termisk lagring eftersom det är betydligt billigare än att lagra elektricitet. Vi fångar in värmen, lagrar den i en aluminiumlegering vid cirka 600 grader och kan sedan omvandla värmen till el med hjälp av en stirlingmotor, med hög effektivitet, utan utsläpp och till en låg kostnad", säger Jonas Eklind.

När lagret är fulladdat kan det ge värme för elproduktion vid systemets maxkapacitet under 13 timmar.

"Systemet är dimensionerat så att man lagrar energi under hela dagen samtidigt som värmen från solen direkt konverteras till el. När solen försvinner har vi tillräckligt med energi för att producera el på nominell effekt i 13 timmar. Man kan även producera el på mindre än nominell effekt. Vid en normal efterfrågan på el kan vi leverera förnybar elektricitet under dygnets alla timmar, till en låg kostnad", säger Azelio-chefen.

Värmeenergin i det uppvärmda aluminiumet kan lagras i cirka tre veckor, men med en vettig energimängd att jobba med i runt två veckor.

"Inom tre dagar ser vi ingen märkbar påverkan av energiförlust, men syftet är att försöka hålla hela systemet igång med produktion och lagring under dagtid med produktion från lagret under natten", säger Jonas Eklind.

Om det är skugga i några dagar - kan systemet ändå leverera tillräckligt med el från den lagrade värmen?

"Det beror helt på hur efterfrågan ser ut. Med en konstant efterfrågan behöver vi sol för att direkt producera och lagra för produktion när solen inte skiner. Vi kan situationsanpassa och kombinera vår lösning med andra typer av lösningar. Men för solfattiga förhållanden är inte vår lösning den mest optimala".

Var i världen räknar ni med att flest anläggningar kommer att uppföras?

"Kring 'solbältet' där solförhållandena passar vår lösning. Det är även där vi ser det största behovet av distribuerad elproduktion och lagring, där majoriteten av de 1,2 miljarder människor som saknar tillgång till el lever."

Vilka länder i solbältet avser ni fokusera på?

"De länder med rätt solförutsättningar och stora behov är främst länder i södra Europa, norra och södra Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien, samt Syd- och Mellanamerika. Vi kommer inledningsvis att fokusera på Marocko för vårt verifieringsprojekt i slutet av 2019 och sedan gradvis öka vår globala närvaro. Men marknaden för vår lösning är mycket stor."

Hur ser ni på förutsättningarna att göra affärer i dessa länder där vissa inte tillhör de mest utvecklade när det gäller välfungerande institutioner och infrastruktur?

"En förutsättning för samhällsutveckling är tillgång till elektricitet. Tyvärr ser vi många utvecklingsländer som saknar tillgång till el. Här vill vi vara en bidragande kraft till att ge förutsättningar för en hållbar utveckling. Gällande affärer så har vi dialoger med både svenska organisationer och projektbolag som har etablering och stor kunskap i de länder vi adresserar."

Bild: Johan Lind, reporter vid Nyhetsbyrån Direkt, intervjuar Azelios vd Jonas Eklund till höger.

Klimatfrågan har blivit het och politiker vill agera. Räknar ni med att gynnas av subventioner och skattesystem?

"Det behövs kanske för att skapa en total omställning från fossil till förnybar energi, men i vår affärsmodell har vi inte räknat med att behöva subventioner eller pålagor på fossilgenererad el. Men det är klart - för att få en snabbare omvandling vore det bra med den typen av politik."

Hur är kostnadskalkylen för ert system jämfört med konkurrerande alternativ?

"För en hållbar utveckling är det viktigt att kunna erbjuda marknaden lösningar som täcker in dygnets alla timmar och den efterfrågan som finns. Det finns förnybara alternativ som är kostnadseffektiva under perioder av specifika förhållanden, såsom solljus eller vind. Lagring av förnybar energi under lång tid och till en låg kostnad är det som har varit, och är, den stora utmaningen. Där har vi ett mycket konkurrenskraftigt alternativ. Vår tekniska utveckling har gått ut på att kunna konkurrera med de fossila alternativen och på sikt bli billigare."

Hur ser er tidsplan framåt ut?

"I år har vi visat upp en demonstrator på hur systemet med energilagring och omvandling ska fungera. Nästa år, i slutet av 2019, kommer vi att bygga ett verifieringsprojekt i Marocko med vår marockanska partner Masen. Det projektet ska under början av 2020 ha tagit fram verifieringsdata som ska fungera som underlag så att våra kunder kan finansiera och belåna projekten."

Bild: Azelios solenergisystem. Solstrålar speglas till ett torn som lagrar värme som sedan blir el med hjälp av en stirlingmotor. Bildkälla: Azelio

Ni har en blygsam omsättning och gör en nyemission på 300 miljoner kronor. Hur länge ska de pengarna räcka?

"Vi är i dag ett utvecklingsbolag som går in i ett industrialiseringsskede. Pengarna planeras att räcka fram till dess att vi har verifieringsdatan under första halvåret 2020. Sedan kan det finnas möjligheter att finansiera projekt via förskott och belåning, men det kommer att behövas ytterligare finansiering under 2020."

Det råder generellt hög konkurrens på solenergiområdet. Kostnaden för solceller har sjunkit kraftigt - kommer ni klara konkurrensen från exempelvis solceller plus batterilagring?

"Vi har givetvis tittat på hur vi ska konkurrera med solceller och batterier. Solceller är som du säger det billigaste sättet att generera el. Nackdelen är man bara får el under dagen när solen är uppe. Solceller och batterier kommer också att bli en mycket viktig lösning för vissa applikationer och när man bygger system med några få timmars lagring. Om man däremot bygger med många timmars lagring, eller som med vårt system för solel dygnet runt, blir batterier extremt dyrt. Våra beräkningar, och batteri- och solcellsbranschens analyser, visar att det pris vi introducerar per kWh år 2021 är ungefär vad batteri- och solcellsbranschen hoppas på att lyckas med år 2030."

Ni värderar bolaget till 690 miljoner kronor. Hur har ni landat i den värderingen och är den rimlig?

"Vi har hittills investerat ungefär 1,1 miljarder kronor i teknologin. Den specifika värderingen är ett resultat av de samtal som vår finansiella rådgivare har haft med de cornerstone-investerare som redan har säkrat upp 138 miljoner kronor av introduktionserbjudandet."

Bild: Azelios solenergisystem. Heliostaterna på marken vrider sig i takt med solen så att solstrålarna alltid speglas till tornet. Bildkälla: Azelio

Vilka anläggningsstorlekar kommer ni satsa på?

"Vi ska titta på projekt som har en nominell effekt mellan 100 kWh och 100 MWh. Vi ser dock en 'sweet-spot' mellan 0,5 MWh till 20 MWh där det finns ett extremt stort intresse och behov, och där det inte finns andra teknologier som kan leverera."

Hur tar ni betalt och hur mycket väntas ett system på exempelvis 0,5 MWh kosta?

"Inledningsvis kommer vi att ha en affärsmodell där vi driver samägda projekt med projektutvecklingsbolag, och intäkter fås dels genom teknikleverans men även service och underhåll. När vi blir mer etablerade går vi över mot en intäktsmodell baserat på försäljning av system. Vi kan inte prata konkret pris i dagsläget, men intäktsmodellen grundar sig i en betalning vid beställning som täcker nödvändiga rörelsekostnader och sedan betalningar vid uppstart och garantiperiodens slut. Priset för slutkunder är oftast en finansieringslösning som erbjuds via projektutvecklingsbolag."

Hur ser intäktspotentialen från service ut?

"Det finns ett service- och underhållsbehov. En del av det kommer att göras av lokala partners på plats, men vi kommer givetvis att sälja mer avancerade tjänster, vissa reservdelar samt uppgraderings- och optimeringstjänster."

Bild: Närbild på tornets aluminium-enhet som värms upp och stirling-motorn som generar el från värmen. Bildkälla: Azelio.

Ni har tidigare köpt Stirlingmotorteknologi från ett tyskt företag. Har ni en konkurrensfördel inom produktion av Stirlingmotorer?

"Vår Stirlingmotor har utvecklats under 25 år med över 2 miljoner driftstimmar för att optimera den till vad den är i dag. Det är en relativt enkel lösning som använder värme som bränsle, men det ligger en mycket hög teknisk nivå bakom utvecklingen och det skapar en unik position för Azelio på marknaden och ett mycket stort försprång till de som vill gå samma väg."

Är delar av anläggningen såsom Stirling-motorn stöldbegärliga? Behövs bevakning som skulle kunna driva upp produktionskostnaderna?

"Utrustningens enskilda delar har ingen användning eller värde, utöver materialvärdet, var för sig. Systemet har bara en funktion i sin helhet och är alltså mycket svårt att stjäla. Solceller är betydligt mer stöldbegärliga då varje enskild modul har full funktionalitet separat. Ett projekt kommer ändå vara inhägnat och bevakat. Det beror på att det finns en elinfrastruktur som inte obehöriga ska ha tillgång till och att speglarna rör sig automatiskt, så ingen ska befinna sig inom arbetsområdet under drift. Kostnader för detta är inkluderat i våra kalkyler och driftskostnaderna för ett projekt."

Anläggningen tar rätt mycket plats med ett högt torn - kan den placeras på byggnader?

"Systemet är anpassat för att byggas på marken med stabila fundament. Det kan även byggas ut till önskad storlek genom att enkelt addera enheter."

Kan era kunder mata ut och sälja el på nätet?

"Våra kunder är främst projektbolag som ansvarar för etableringen på plats samt att koppla på kunder till ett befintligt nät eller som en distribuerad lösning."

Ni har aktiverat rätt mycket arbete för egen räkning i er balansräkning. Hur trygga är ni med balansräkningen?

"Ja, vi är trygga med de balansförda utvecklingskostnaderna och det gäller företagsledning, styrelse och revisor."

Azelios styrelse leds av ordförande Bo Dankis som fram till 2005 var vd för låskoncernen Assa Abloy. Bland styrelseledamöterna finns tidigare finansminister Pär Nuder.

I nyemissionen är teckningskursen 22 kronor per aktie, vilket innebär en värdering av bolagets aktier på 690 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut blir värdet på bolagets aktier cirka 1,04 miljarder kronor efter kapitaltillskottet.

Azelios kostnader för emissionen och upptagande av handel på Nasdaq First North beräknas till cirka 40 miljoner kronor. Det motsvarar 11,6 procent av den maximala emissionslikviden på 345 miljoner kronor.

Pareto Securities är finansiell rådgivare. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare. Preliminär första handelsdag på Nasdaq First North är den 10 december.

Nyhetsbyrån Direkts tv-intervju med Azelios vd Jonas Eklind kan ses på den här länken.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -