SAAB
TUMMEN UPP PÅ BÖRSEN FÖR RAPPORT - SAMMANFATTNING (Direkt)

2019-02-15 14:52

STOCKHOLM (Direkt) Saabs aktie steg rejält på fredagsbörsen efter att försvarskoncernen levererat ett rörelseresultat som var över såväl föregående år som analytikersnittet i Bloombergs prognossammanställning. Vd Håkan Buskhe pekar på att fjärde kvartalet var mycket starkt - ett av de starkaste kvartalen som bolaget har haft. Han ser också möjligheter till flera stororder de närmaste åren.

Vid 14.30-tiden på fredagen var aktien upp drygt 6 procent.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Vinst över förväntan. Saabs rörelseresultat blev 1.422 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (995). Analytikerna hade räknat med 1.283 miljoner, enligt Bloomberg News sammanställning inför rapporten. Försäljningen uppgick till 11.018 miljoner kronor för perioden (10.150), jämfört med konsensusprognosen på 11.121 miljoner.

Orderingången summerades till 10.792 miljoner kronor (6.586). Orderstocken var vid årsskiftet 102 miljarder kronor, samma som den 30 september.

Delar ut 4:50 kr/aktie. Utdelningen föreslås bli 4:50 kronor per aktie. Året innan delades 4:40 kronor ut omräknat för antal utestående aktier per 31 december 2018 (5:50 kr före omräkning). Väntat var 5:15 kronor per aktie.

"Totalt sett är det en höjning eftersom vi efter nyemissionen har fler aktier än vad vi hade året innan, så på jämförbar basis är det en liten höjning från 4:40 kronor. Det signalerar att bolaget är starkt och på rätt väg. Samtidigt hade det inte känts meningsfullt att höja utdelningen dramatiskt när vi just har tagit in pengar, så vi har försökt att balansera på ett något så när vettigt sätt", säger Håkan Buskhe.

Under fjärde kvartalet 2018 genomförde Saab en nyemission på 6 miljarder kronor.

Spår stärkt marginal. Saab spår att försäljnings-tillväxten under 2019 blir i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål, det vill säga en årlig organisk tillväxt på 5 procent. Rörelsemarginalen 2019, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms bli stärkt jämfört med 2018.

I fjol var den justerade rörelsemarginalen 7,7 procent. Saabs långsiktiga mål är en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Gjort stor del av effektiviseringar. Saab genomförde under det tredje och fjärde kvartalet 2018 en stor del av de effektiviseringar som det hade identifierat för att långsiktigt stärka bolaget och öka produktiviteten. Åtgärderna handlar om effektiviseringar av verksamheten och en plan för anpassning av produktportföljen, ökad marknadseffektivitet samt ökad digitalisering och automatisering.

"Det gäller dels personalreduktionen av våra egna fast anställda som vi annonserade. Vi har även börjat på konsultsidan och det kommer vi att slutföra i år. När det gäller vår produktportfölj har vi fastslagit den första delen av analysen och ska genomföra det under året. Så det är två program som går väldigt bra", säger vd Håkan Buskhe.

Stort intresse för Saabs produkter. Intresset är fortsatt högt för Saabs produkter runt om i världen, säger vd.

"Under 2018 hade vi inga megaorder, men väldigt bra orderingång ändå. Saab var starkt redan innan vi tog in ytterligare pengar, men många av de här affärerna vi pratar om är på över 100 miljarder kronor. Som leverantör till en stat krävs stark balansräkning för att kunna hålla vissa garantier. Om nyemissionen har inneburit ökat intresse är svårt att säga, men jag tror att det definitivt ökar vår trovärdighet i ett antal större upphandlingar", kommenterar Håkan Buskhe.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt


SAAB B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -