IPO
ECO WAVE POWERS VÅGKRAFT SKA LYCKAS VIA LANDBASERING - VD (Direkt)

2019-05-16 10:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det israeliska vågkraftsföretaget Eco Wave Power ska lyckas i den hittills svåra vågenergisektorn tack vare lärdomar från tidigare konkurrenters misstag, inte minst kring vågkraft baserad till havs. Genom att större delen av respektive anläggning istället landbaseras vid kusten begränsas kostnaderna.

Det säger Eco Wave Powers vd Inna Braverman i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför den planerade listningen av Eco Wave Power på Nasdaq First North i Stockholm.

Enligt Inna Braverman kan vågkraft generera el på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som bolagets teknologi är relativt ung och kan effektiviseras för att hantera konkurrensen från solel vars kostnader har sjunkit kraftigt på senare år. Vidare framhåller hon att vågkraft kan generera el oftare än sol- och vindkraft.

"Teknologin är i grunden mycket enkel. Vi ansluter flytobjekt till befintliga strukturer vid kusten. Flytobjekten rör sig upp och ned i takt med vågornas rörelser. Det trycker cylindrar som bygger upp tryck. Ju högre vågorna är, desto högre tryck, vilket används för att driva motorn som driver generatorn och levererar ren elektricitet till elnätet", säger hon.

Bolaget har en 100 kilowatt-anläggning i Gibraltar som har producerat elektricitet sedan 2016.

Bild: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Eco Wave Powers vd Inna Braverman

Hur ofta har vågorna rätt storlek?

"Vi kan arbeta med vågor mellan en halv meter och 5 meter. Vid kusten ligger våghöjden oftast däremellan. På lämpliga platser kan vi generera el 80-90 procent av tiden."

Vilka geografiska marknader är mest intressanta för er?

"Vi är intresserade av flera geografiska marknader såsom Europa, Asien och USA. Huvudfokus just nu, och anledningen till att vi listar aktien i Stockholm, är att vi är intresserade av den europeiska marknaden. En tredjedel av vår pipeline finns i Europa, som är den del av världen som är mest stödjande för att implementera förnybar energi och bekämpa klimatförändringarna."

Bild: Eco Wave Powers flytobjekt som rör sig upp och ned med vågorna. Bildkälla: Eco Wave Power

Kuster kan vara en mycket tuff miljö med korrosion, marin påväxt på föremål och liknande. Hur mycket underhållsarbete behövs och hur länge håller era anläggningar?

"Kostnadsmässigt har bara tio procent av systemet kontakt med vattnet, nämligen flytobjekten, medan 90 procent ligger på land, så underhållskostnaderna på grund av havet är minimala. Det behövs inget särskilt komplicerat underhåll. Vi når anläggningarna via kusten så vi behöver inga fartyg, dykare eller undervattenskablar. Livslängden på utrustningen är 25 år."

Folk tycker om kuster. Hur ska ni hitta tillräckligt med lämpliga platser för era installationer?

"Vi använder inte primärkust eller bostadsfastigheter vid havet. Vi installerar på befintliga strukturer såsom vågbrytare, pirer eller bryggor. De flesta av dessa strukturer ligger i hamnar som är industrizoner och gör inte anspråk på kuststräckor där folk badar, sportar eller liknande - bara oanvända cementstrukturer som redan finns där för att bryta vågor. Cement i vattnet är egentligen inte bra, men det behövs för att skydda kusten. Vi omvandlar det till en källa för ren energi."

Hur får ni intäkter? Hur ser affärsmodellen ut?

"Vi föredrar modellen att bygga, äga och driva (BOO), vilket innebär att vi bygger anläggningarna och driver dem i 25 år. Investeringen brukar betala tillbaka sig på 3-6 år. Återstående tid genererar vi vinst från elförsäljningen."

Hur kostnadseffektiv är er teknologi?

"Teknologin är mycket kostnadseffektiv. I nuläget har vi samma pris som solenergi, vars kostnad har gått ned kraftigt på senare år, särskilt sedan Kina har gått in på marknaden. Vi är något billigare än vindkraft. Den stora fördelen med vågkraft, utöver den låga kostnaden, är att vågkraft på lämpliga platser kan generera el dygnet runt. Det är en bra kompletterande teknologi till solel och vindel som inte kan det. För att uppnå en värld med helt förnybar energiproduktion behövs såväl vindkraft som vågenergi, solel och andra teknologier."

Kostnaden för solel har gått ned kraftigt som du säger. Kan ni hantera konkurrensen ifall solelspriset fortsätter ned?

"När solenergi startade för omkring 20 år sedan var kostnaden 12 miljoner dollar per megawatt och 3 procents kapacitetsfaktor, vilket är mycket lågt. Vi började vår verksamhet 2011 så vi har ett nytt sätt att producera el. I energisammanhang är det ungt och vi har redan samma pris som solenergi. Vi har fortfarande en lång väg att vandra med att få ned kostnaderna och få upp effektiviteten, vilket självklart kommer att ha en positiv effekt. Jag ser inte solel och vindel som konkurrens. Jag anser att det finns utrymme för alla och stödjer implementering av flera olika energikällor."

Bild: Eco Wave Powers vågkraftsanläggning i Gibraltar. Bildkälla: Eco Wave Power

Ni räknar med en värdering av bolaget på cirka en halv miljard svenska kronor. Hur mycket har investerats i företaget sedan starten 2011?

"Sex miljoner dollar, motsvarande ungefär 60 miljoner kronor."

Och nu vill ni ta in ungefär 150 miljoner kronor?

"Ungefär. Det kommer att vara tillräckligt för två anläggningar i kommersiell skala."

Hur mycket pengar räknar ni med att behöva innan ni kan ha ett positivt resultat?

"Enligt vår prognos ska vi gå plus minus noll år 2022 när det gäller rörelseresultatet före av- och nedskrivningar. 2022 är ett mycket viktigt år för oss för då kommer vi att ha haft en kommersiell installation i 1-3 år, vilket kommer att möjliggöra för oss att erhålla finansiering från banker. Då kommer vi att kunna bygga många anläggningar samtidigt i stället för att bygga dem en åt gången som vi gör nu. Från 2022 kommer vi att se en stor ökning i företagets konstruktionskapacitet och intäktstillväxt. År 2025 ska vi ha intäkter på cirka 22 miljoner euro."

Vilka är de största utmaningarna för att nå dessa mål?

"Många företag har försökt att generera vågenergi ute till havs, vilket tyvärr har varit mycket dyrt och skadat utrustningen. Företag som Pelamis från Skottland och Oceanlinx i Australien investerade hundratals miljoner dollar och tekniken bröt samman efter några dagar i drift, vilket förstås inte sågs som ett positivt tecken för branschen. Jag tror att många investerare brände sig på vågenergi, så när de nu hör om ett nytt företag är de lite rädda. Det är inte den lättaste miljön för oss att komma in i. Fast när vi utvecklade vår teknologi tittade vi verkligen på vilka utmaningar som de andra företagen hade haft och vi löste dem. Vi bygger inte till havs, vår teknologi är kostnadseffektiv, tekniken går att försäkra och den är miljövänlig, så vi riskerar inte att drabbas av de problem som teknologierna till havs stötte på", hävdar Inna Braverman.

Eco Wave Power har för avsikt att under maj presentera ett erbjudandeprospekt och att i slutet av andra kvartalet lista sina aktier på Nasdaq First North.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -