PHASE HOLOGRAPHIC
OMSÄTTNING MINSKADE 4 KV, ÖKADE FÖR HELÅRET (Direkt)

2019-06-28 09:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade Phase Holographic rapporterar att nettoomsättningen för fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2018/19 minskade med 38 procent till 1,4 miljoner kronor (2,2). För helåret ökade försäljningen med 3 procent till 4,6 miljoner kronor (4,4).

Den rullande tolvmånadersförsäljningen vid årets slut uppgick till 4,6 miljoner kronor (4,4).

Ebitda-resultat för kvartalet minskade till -5 miljoner kronor (-2) och för helåret till -17,4 miljoner (-8,4).

"Årets förlust kan vid en första anblick förefalla vara anmärkningsvärt hög i förhållande till föregående år, i synnerhet då den faktiska kostnadsökningen stannade vid 3.4 miljoner kronor. Bakgrunden är att kostnader bokförda som utvecklingskostnader och andra uppskjutna kostnader har minskat betydligt, vilket påverkar årets resultat negativt men gynnar kommande års resultat", kommenterar vd Peter Egelberg i rapporten.

Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 44 procent (67) och till 62 procent (65) för räkenskapsåret.

De kontakter som initierades under andra halvåret 2018 med två internationellt ledande branschaktörer har utvecklats i en mycket positiv riktning, heter det.

"Den efter året genomförda kapitalanskaffningen om cirka 18 miljoner kronor gör att vi har handlingsutrymme att på bästa sätt slutföra de konkreta diskussioner vi nu för med ledande branschaktörer och de branschaktörer som eventuellt kan tillkomma", skriver Peter Egelberg.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt


Phase Holographic - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -