Carlsson Norén Yield Opportunity ökade 0,98 procent i december - dämpad riskvilja på marknaden (Finwire)

2023-01-04 09:09

Fonden Carlsson Norén Yield Opportunity steg 0,98 procent i december. Under det gångna helåret minskade fonden 13,55 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Dahlgren, Fredrik Carlsson och Martin Norén.

Inledningsvis skriver förvaltarna att riskviljan dämpades under månaden och räntor steg återigen.

Kreditspreadarna var oförändrade för investment grade men high yield gick isär 15-30 punkter.

Amerikanska preferensaktier backade cirka 4 procent. Svenska preferens- och D-aktier steg marginellt. Företagshybrider backade med någon procent i genomsnitt medan bankhybrider steg ett par procent.

"Det är glädjande för obligationsinvesterare att många företag nu väljer att göra nyemissioner, sälja tillgångar, och återbetala lån", skriver förvaltarna.

På det temat nämner förvaltarna ett antal transaktioner under månaden, däribland HKScan som sålde sin baltiska verksamhet, Corem som sålde logistikfastigheter till Blackrock samt Heimstaden Bostads nyemission avsedd för återköp av obligationer.

"Det har rått en stor osäkerhet gällande vilka bolag som kan och vill lösa in sina hybrider vid första call-datum. Som vi nämnde förra månaden så valde Aroundtown och Grand City Properties att inte lösa in sina hybrider. Mycket positivt för den svenska fastighetssektorn är att Balder nu valt att återköpa sin äldre hybrid", fortsätter förvaltarna.

Vid månadsskiftet låg fondens förväntade yield på 13 procent.

Företagshybrider och bankhybrider hade störst portföljvikt om 59 respektive 28 procent av den totala allokeringen. Seniora obligationer uppgick till 10 procent följt av preferens- & D-aktier, likvida medel samt konvertibler med vikter om 3, -2 respektive 1 procent.

Carlsson Norén Yield Opportunity A, % december, 2022
Fond MM, förändring i procent 0,98
Fond helår, förändring i procent -13,55

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -