Schroder ISF Frontier Markets Equity minskade 1,6 procent i december - fortsatt osäkra utsikter för 2023 (Finwire)

2023-02-01 13:23

Fonden Schroder ISF Frontier Markets Equity minskade 1,6 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,5 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 12,9 procent, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 24,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Rami Sidani och Tom Wilson.

Aktier på gränsmarknader föll i december och underpresterade jämfört med tillväxtmarknadsindex under månaden.

Den svagaste marknaden var Peru som plågats av en ökad politisk osäkerhet inklusive dödliga protester i delar av landet. Även marknaderna i Vietnam, Kazakstan, Island och Filippinerna sjönk under månaden. Istället kom positiva bidrag från Colombia, Kroatien, Nigeria och Slovenien.

Fonden missgynnades under månaden av sin exponering mot Saudiarabien. Även nollvikten mot Nigeria bidrog negativt till den relativa avkastningen. Samtidigt bidrog exponeringen mot Egypten positivt.

Enskilda innehav som bidrog positivt var FPT Corporation och Halyk Savings Bank. Fondens relativa avkastning gynnades även av nollvikten i No Va Land Investment. Samtidigt missgynnades fonden av sin nollvikt i isländska Ossur.

De globala utsikterna för 2023 är fortfarande osäkra, eftersom de fördröjda effekterna av de stora centralbankernas penningpolitiska åtstramningar nu börjar påverka tillväxten och inflationen. Svagare efterfrågan, i takt med att de stora utvecklade ekonomierna går in i en recession, kommer sannolikt att bromsa den globala handeln ytterligare.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Kaspi, Halyk Savings Bank of Kazakhstan och Vinhomes med portföljvikter om 6,3, 4,9 respektive 3,7 procent.

Gällande fondens sektorallokering var finans, fastigheter och dagligvaror de största sektorerna i portföljen med exponeringar om 39,2, 15,6 respektive 8,6 procent.

De största marknaderna i fonden var vid månadsskiftet Vietnam, Kazakstan och Förenade Arabemiraten med exponeringar om 21,1, 11,8 respektive 9,4 procent.

Schroder ISF Frontier Markets Eq A SEK, % december, 2022
Fond MM, förändring i procent -1,6
Index MM, förändring i procent -1,5
Fond helår, förändring i procent -12,9
Index helår, förändring i procent -24,4

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -