Waystream Holding
Waystream fördubblar nästan omsättningen - föreslår utdelning om 0,75 kronor per aktie och ny utdelningspolicy (Finwire)

2023-02-16 08:50

Teknikbolaget Waystreams omsättning fördubblades nästan under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade också i en hög takt och styrelsen föreslår nu en utdelning för helåret 2022 .

Omsättningen steg 93,9 procent till 47,9 miljoner kronor (24,7) vilket beskrivs som ett rekordkvartal. Grunden bakom är en ökad kundbas och faktumet att en hög produktionstakt från tredje kvartalet har lyckats bibehållas.

- Att vi sedan avslutade kvartalet med att skriva ett treårigt ramavtal med Telia Company för Norden och Baltikum ger oss en positiv förväntansbild för bolagets utveckling framåt, skriver vd Fredrik Lundberg.

Bruttovinsten blev 26,1 miljoner kronor (17,8), med en bruttomarginal på 54,5 procent (72,1).

Rörelseresultatet blev 8,2 miljoner kronor (4,2), med en rörelsemarginal på 17,1 procent (17,0).

Resultatet efter skatt blev 6,4 miljoner kronor (3,2), en ökning med 100,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,80 kronor (0,40), vilket innebär en ökning med 100,0 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 0,75 kronor per aktie (0) efter att styrelsen antagit en ny utdelningspolicy där cirka 25-30 procent av vinsten ska lämnas i utdelning till aktieägarna. Bolaget ska fortsätta ha en hög investeringstakt men Lundberg uppger att man har växt med god lönsamhet och genererar positiva kassaflöden.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 6,0 miljoner kronor (0,1).

Waystream, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 47,9 24,7 93,9%
Bruttoresultat 26,1 17,8 46,6%
Bruttomarginal 54,5% 72,1%
EBITDA 9,9 5,8 70,7%
EBITDA-marginal 20,7% 23,5%
Rörelseresultat 8,2 4,2 95,2%
Rörelsemarginal 17,1% 17,0%
Nettoresultat 6,4 3,2 100,0%
Resultat per aktie, kronor 0,80 0,40 100,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 6,0 0,1
Utdelning per aktie, kronor 0,75 0

Tim Hansson
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Waystream Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -