POWELL
ÄNDRADE RÄNTEGUIDNING PGA PROBLEM I BANKSEKTORN (OMS) (Direkt)

2023-03-23 05:34

(Sändes även onsdag kväll)

STOCKHOLM (Direkt) Inflationen är fortsatt för hög och arbetsmarknaden fortsätter att vara mycket stram. Prisstabilitet är Federal Reserves ansvar, utan prisstabilitet fungerar ekonomin inte för någon.

Det sade Fed-chefen Jerome Powell vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på onsdagen.

"Sedan vårt föregående FOMC-möte har ekonomiska indikatorer generellt kommit in starkare än väntat och demonstrerat starkare momentum i ekonomisk aktivitet och inflation", sade han.

Vi tror dock att händelserna i banksystemet de senaste två veckorna sannolikt kommer att resultera i stramare kreditförhållanden för hushåll och företag, vilket i sin tur påverkar ekonomiska utfall", fortsatte Powell.

Han tillade att det är för tidigt att avgöra omfattningen av dessa effekter, och därmed för tidigt att avgöra hur penningpolitiken bör svara.

"Som ett resultat av detta uttalar vi inte längre att fortsatta räntehöjningar kommer att vara lämpligt… i stället antar vi nu att viss ytterligare policyåtstramning kan bli lämpligt", sade Fedchefen.

Han noterade att Fedledamöternas nya ränteprognoser inte hade förändrats mycket jämfört med i december, vilket speglar motverkande faktorer. Powell upprepade samtidigt att ledamöternas projektionen inte är kommitténs beslut eller plan.

"Om ekonomin inte utvecklas som väntat kommer banan för policyn justeras på lämpligt sätt… Vi kommer att fortsätta att fatta våra beslut möte för möte, baserat på totaliteten i inkommande data och dess implikationer för utsikterna för den ekonomiska aktiviteten och inflationen.

Powell inledde sitt anförande med att kommentera de senaste veckornas problem i en rad mindre banker, och konstaterade att historien visar att om isolerade bankproblem, om de inte åtgärdas, kan underminera förtroendet för friska banker och hota banksystemets möjligheter att spela sin viktiga roll för hushåll och företags sparande- och kreditbehov.

Powell påpekade att myndigheterna vidtagit "kraftfulla åtgärder" för att stärka allmänhetens förtroende för USA:s banksystem.

"Dessa åtgärder demonstrerar att alla insättares ssparande och banksystemet är säkra", sade han.

Powell sade att Feds bedömning nu är att banksystemet sunt och uthålligt, med starka kapital och likviditetspositioner.

"Vi kommer fortsätta att noga bevaka förhållandena i banksystemet och är redo att använda alla våra verktyg för att hålla det säkert och sunt. Dessutom, vi åtar oss att lära läxan från denna episod och arbeta för att förhindra att händelser som dessa sker igen", sade han.

Powell sade vid frågestunden att Fed övervägde en paus för räntehöjningarna inför detta möte, men beslutet att höja räntan stöddes av ett starkt konsensus. Några veckor före dagens möte, före bankstressen, var dock FOMC:s bedömning att sluträntan (terminal rate) behövde bli högre än vad tidigare prognoser antytt. I princip kan man tänka sig att spänningarna i banksektorn motsvarar en räntehöjning.

I utvärderingen av behovet av ytterligare räntehöjningar kommer Fed att studera inkommande data och faktiska och väntade effekter av kreditåtstramningen.

Fedchefen sade att det förändrade språket i pressmeddelandet om utsikterna för räntan avser att spegla osäkerhet över hur bankstressen och kreditåtstramningarna. Han tillade att effekterna kan bli blygsamma, men de kan också leda till en signifikant nedgång. I det senare fallet skulle behovet av räntehöjningar bli mindre.

Powell sade också att ett signifikant antal av FOMC-ledamöterna bedömde att kreditåtstramningar kommer som i praktiken har samma effekt som räntehöjningar. Och några av dem beaktat dessa förväntningar i sina nya prognoser.

Han sade att ny information under större delen av perioden efter förra FOMC—mötet pekade mot högre räntor, men att sannolikheten för stramare kreditvillkor motverkat detta.

Beträffande ledamöternas nya prognoser klargjorde Fedchefen att de inte räknar med någon räntesänkning i år.

På en fråga om Fed fortfarande ser disinflation, något han talade om i februari, svarade Powell att varuinflationen har kommit ner och när det gäller boendetjänster handlar bara om tid. Men vad som saknades i februari, och som fortfarande saknas, är tecken på disinflation i tjänstesektorn exklusive boendetjänster. Det är något som måste komma med svagare efterfrågan.

På en fråga om marknadens prissättning av räntesänkningar senare i år svarade Fedchefen att om ekonomin utvecklas så som beslutsfattarna väntas, då kommer det inte finnas utrymme för räntesänkningar.

Han påpekade att i slutänden så kommer Fed att göra "tillräckligt" för att få inflationen tillbaka till 2 procent, och att "ingen bör tveka" om detta.

"Om vi behöver höja ränta högre, då kommer vi att göra det. Jag tror dock för närvarande, såsom vi nämnde, att vi ser en sannolikhet för kreditåtstramning", sade han.

På en fråga om i princip alla bankinsättningar nu är garanterade svarade Powell att "ni har sett att vi har verktygen för att skydda investerare" när det uppstår allvarliga hot mot ekonomin eller det finansiella systemet. Och myndigheterna kommer att använda dessa verktyg

Beträffande Credit Suisse sade Fedchefen vidare att resultatet av åtgärderna förefaller ha blivit positivt, och att marknaderna har reagerat väl.

Han sade vidare att det är för tidigt att säga om bankproblemen kommer att påverka möjligheterna för en mjuklandning för USA-ekonomin, men "det är svårt att se att det kan hjälpa". Fedchefen ser dock ännu en väg mot mjuklandning, och Fed försöker att hitta den.

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -