DEUTSCHE BANK
KONSTIG REAKTION ATT SÄLJA AKTIEN ENL ANALYTIKER (Direkt)

2023-03-24 13:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Deutsche Bank-aktiens branta fall på fredagen, som väckte liv i Europas bankoro, tycktes utlöst av ett besked om att en av bankens obligationer ska lösas in i förtid. Det rimmar inte med initiativet, som borde sprida lugn i investerarkretsarna, enligt flera analytiker.

Den stora dagsaktuella nyheten kring Deutsche Bank rör ett oväntat besked om att en så kallad tier 2-obligation kommer lösas in till 100 procent av nominellt värde jämte ränta den 24 maj, således omkring fem år före inlösen enligt villkor som var satt till 2028.

Tidigare har dylika åtgärder lett till ett förbättrat investerarförtroende, då det krävs att banken har styrka nog att återgälda obligationsägarna.

Deutsche Bank har nyligen redovisat stärkt lönsamhet och något som branschanalytiker kallat en fullbordad vändning av den under lång tid krisande bankens verksamhet. Banken har dessutom avhållit sig från att meddela aktieåterköp för delar av det överskott som genererats.

Reaktionen att sälja aktien var således helt kontraintuitivt, konstaterade flera analytiker och marknadsstrateger i kommentarer för finansmedier under fredagen.

"Deutsches beslut om att lösa in borde tjäna som en lugnande signal till kreditmarknaden", skrev Autonomous-analytikern Stuart Graham i en kommentar på fredagen, enligt Bloomberg News.

Tier 2-obligationer nyttjas för att ta in regulatoriskt kapital. I tillägg till så kallat tier 1-kapital utgör tier 2-kapitalet bankens tillgångssida. Det är de primära delarna av kapitalreserven i bankerna, men kreditkvaliteten skiljer sig åt på flera sätt. Tier 2-kapitalet är att betrakta som tilläggskapital medan tier 1-kapitalet är kärnkapitalet.

Tier 2-obligationer rankar alltså högre än tier 1-motsvarigheter.

Deutsche Banks AT1-obligationer, en tillgångsklass som uppmärksammats sedan affären där UBS förvärvsaffär med Credit Suisse förra helgen där den senare nämndas AT1:er nollades, har också fallit brant.

Beskedet att Deutsche Bank löser in en av sina tier 2-obligationer sammanföll med att den rejäla sättningen i aktiekursen tog fart på fredagen. Men det är ett typiskt exempel på hur marknadens aktörer ibland "agerar först och försöker begripa sammanhanget därefter", enligt schweiziska Flowbanks marknadsstrateg Paul de la Blume.

"Sen har inte investerare riskaptit för att hålla positioner över helgen just nu, givet händelseutvecklingen i banksektorn och de myndighetsorkestrerade aktionen med Credit Suisse i förra helgen", sade han till Bloomberg News.

De tidigare nämnda så kallade AT1-obligationerna som hamnade i fokus i affären ställs ut av banker för att ta in ytterligare regulatoriskt säkerhetskapital ("Additional Tier 1") för att nyttja som krockkudde i händelse av likviditetskris, då värdet hos innehavarna och således bankens AT1-skuld kan nollas.

Credit Suisse drag att nolla AT1-obligationerna möttes av vrede då banken i praktiken inte uppfyllde de konventionella kraven för att utlösa upplösning av skulden. Däremot fanns det andra villkor för Credit Suisse AT1, som gjorde åtgärden möjlig. Saken har dock bidragit till en kraftig volatilitet i hela marknaden för tier-obligationer, som ibland även kallas "coco-bonds". Marknaden i sin helhet omfattar skuldsedlar till ett värde av omkring 250 miljarder euro.

Vid sidan av Deutsche Bank-aktiens och AT1-obligationernas ras har också priset på bankens CDS:er, kreditswappar som köps av obligationsinnehavare för att försäkra mot konkursrisk, ökat kraftigt. Det signalerar att marknadens tro på att den systemkritiskt viktiga banken är på väg att falla har ökat.

Vid sidan av Deutsche Bank som rasade 14 procent var lokala konkurrenten Commerzbanks aktie ned 8 procent. UBS backade 6,3 procent och franska Société Générale föll 7 procent. De svenska storbankerna var ned med som mest 2,6 procent, där Handelsbanken hittades i botten och Swedbank, SEB och Nordea klarade sig något bättre.

Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt


Deutsche Bank - I dag

{point.key}

Nordea Bank Abp - I dag

{point.key}

SEB A - I dag

{point.key}

Societe Generale SA - I dag

{point.key}

Swedbank A - I dag

{point.key}

Handelsbanken A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -